Success Stories workshop - making of

Success Stories include a student workshop organized by “Architektura-murator” monthly magazine and the International Cultural Centre in Kracow, which will be conducted from 12 to 17 September 2016 during the 15th Biennale of Architecture in Venice. The participants task will be gather detailed information about the architecture of each country presenting at the exhibition: exceptional buildings, outstanding artists, the dominant trends and challenges, that is, everything that could be considered for their successful projects.

Success Stories
From the upper row left: Ewa P. Porębska, Michał Wiśniewski, Karolina Tatar, Wojciech Motyka, Filip Strzelecki, Dagmara Pasińska, Agata Skórka; middle row from left: Magda Koźluk, Jakub Andrzejewski, Anna Gajowiec, Batosz Girek, Natalia Piesik, Magdalena Brzuska, Michał Wasielewski, Przemysław Chimczak; from lower row left: Agnieszka Chromiec, Grzegorz Krzemień, Maciej Siuda, Agata Twardoch, Beata Tylec; fot. Anna Żmijewska

To participate in the project volunteered more than 100 students of architecture, interior architecture and related fields. Among them, the jury consist of the architects: Ewa P. Porębski, editor-in-chief of "Architektura-murator" monthly, Michał Wiśniewski from the International Cultural Centre in Krakow, Agata Twardoch, Maciej Siuda and Beata Tylec, editor "A-m" of student department, have choosen 15 participants. Choosed students are representing the leading universities in the country: Jakub Andrzejewski, Przemysław Chimczak, Magda Koźluk and Filip Strzelecki from Warsaw University of Technology, Magdalena Brzuska and Anna Gajowiec from the Silesian University of Technology, Agnieszka Chromiec from Gdansk University of Technology, Bartosz Girek and Karolina Tatar from Cracow University of Technology, Grzegorz Krzemień from Kielce University of Technology, Wojciech Motyka and Michał Wasielewski from Wroclaw University of Technology, Dagmara Pasińska from Lodz University of Technology, Natalia Piesik from the Academy of Art in Szczecin and Agata Skórka from the Poznan University of Technology.

At the beginning of July at the headquarters of the "A-m" magazine in Warsaw was held two-day organizational meeting with tutors and participants. Students perused with the history of Venice bienniale and major exhibitions in the national pavilions. After that they presented a subjective examples of successful stories in architecture. During two-day meeting, a special survey was created, the aim of which is to obtain answers about the best practices in the 62 countries participating in 15th exhibition. The information collected by participants will be presented in the form of brochures, videos, graphics and charts. The project will be summarized at the public discussion organized during the biennale and the November conference in Krakow.

The workshop will enable the creation of the first global report summarizing the condition of world architecture.

Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 100 studentów architektury, architektury wnętrz i kierunków pokrewnych. Spośród nich jury składające się z architektów Ewy P. Porębskiej, redaktor naczelnej „A-m”, Michała Wiśniewskiego z Międzynarodowego Centrum Kultury, Agaty Twardoch, Macieja Siudy i Beaty Tylec, redaktor ds. studenckich „A-m”, wybrało 15-osobowy zespół. Znaleźli się w nim studenci z całej Polski, reprezentujący wiodące uczelnie w kraju: Jakub Andrzejewski, Przemysław Chimczak, Magda Koźluk i Filip Strzelecki z Politechniki Warszawskiej, Magdalena Brzuska i Anna Gajowiec z Politechniki Śląskiej, Agnieszka Chromiec z Politechniki Gdańskiej, Bartosz Girek i Karolina Tatar z Politechniki Krakowskiej, Grzegorz Krzemień z Politechniki Świętokrzyskiej, Wojciech Motyka i Michał Wasielewski z Politechniki Wrocławskiej, Dagmara Pasińska z Politechniki Łódzkiej, Natalia Piesik z Akademii Sztuki w Szczecinie i Agata Skórka z Politechniki Poznańskiej.

Na początku lipca w siedzibie redakcji „A-m” w Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie organizacyjne wszystkich tutorów i uczestników. Studenci zapoznali się z historią weneckiego biennale i najważniejszymi wystawami w pawilonach narodowych, a następnie zaprezentowali subiektywne przykłady Udanych Przedsięwzięć w architekturze. Na potrzeby projektu powstała też specjalna ankieta, której celem jest uzyskanie odpowiedzi na temat dobrych praktyk w 62 krajach biorących udział w tegorocznej edycji wystawy. Zebrane informacje uczestnicy przedstawią w formie broszury, filmu, grafiki i wykresów. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas dyskusji publicznej zorganizowanej w trakcie biennale i podczas listopadowej konferencji w Krakowie.

Warsztaty umożliwią powstanie pierwszego globalnego raportu podsumowującego kondycję architektury na świecie.

Tagi:
Udane Przedsięwzięcia w Zachęcie Podczas spotkania w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie zaprezentowano raport polskich studentów podsumowującego kondycję architektury na świecie.
Summarising presentation in Zachęta National Gallery of Art [GALLERY] At the end of the last year, on 15th December in Zachęta National Gallery of Art has conducted meeting summarising workshop. During the presentation has been presented printed version of the brochure.
Summarising report / Raport podsumowujący [PDF] Summarising report from Success Stories workshop. / Raport podsumowujący warsztaty studenckie Udane przedsięwzięcia
Summarising conference in Kraków [VIDEO] Presentation from summarising conference, that took place on 17th November at the headquarters of the International Cultural Centre in Kraków.
Udane przedsięwzięcia: prezentacja raportu studentów w Zachęcie Raport o stanie architektury światowej powstał w wyniku warsztatów studenckich zorganizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz miesięcznik „Architektura-murator” podczas 15. Biennale Architektury w Wenecji. Jego publiczna prezentacja odbędzie się już 15 grudnia w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki.
15. Biennale Architektury w Wenecji – warsztaty studenckie Udane Przedsięwzięcia / Success Stories W trakcie tegorocznego biennale „Architektura-murator” wraz z Międzynarodowym Centrum Kultury zorganizowały w Wenecji warsztaty dla studentów polskich uczelni. W nawiązaniu do hasła wystawy, Raport z frontu, uczestnicy podsumowali prezentacje wszystkich 63 krajów biorących udział w wydarzeniu. Publikujemy najciekawsze historie zebrane podczas warsztatów. Odnoszą się one do tematów takich, jak oddolne działania, problemy uchodźców czy przystępne mieszkalnictwo. W numerze także podsumowanie tutorów: Macieja Siudy, Agaty Twardoch, Michała Wiśniewskiego i Ewy P. Porębskiej, zestawienie realizacji uznanych przez kuratorów poszczególnych pawilonów za najbardziej znaczące dla architektury reprezentowanych przez nich krajów oraz wykresy opracowane na podstawie zebranych danych wraz z ich analizą przygotowaną przez koordynatotkę warsztatów Beatę Tylec.