Mauzoleum w Michniowie projektu Nizio Design International: nowe zdjęcia

i

Autor: Archiwum Architektury Mauzoleum w Michniowie, stan obecny, na pierwszym planie tzw. Pieta Michniowska autorstwa Wacława Staweckiego; fot. Wiktor Utkowski, dzięki uprzejmości Nizio Design International

Mauzoleum w Michniowie projektu Nizio Design International: nowe zdjęcia

2020-03-25 18:28

Budowa mauzoleum w Michniowie dobiega końca. Prezentujemy najnowsze zdjęcia z realizacji Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, które wykonał Wiktor Utkowski.

Projekt mauzoleum w Michniowie został wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Wsi Kieleckiej w 2009 roku. Zwyciężyła pracownia Nizio Design International, proponując przejmującą formę obiektu złożonego z 11 poddawanych stopniowej deformacji betonowych segmentów. Budynek upamiętnić ma zbrodnie popełnione w trakcie niemieckiej okupacji na mieszkańcach polskiej wsi. Tragedia, która dotknęła położony w województwie świętokrzyskim Mnichów, po drugiej wojnie światowej stała się symbolem wszystkich pacyfikacji tego czasu.

Mauzoleum w Michniowie: beton, drewno i stal

Realizacja mauzoleum w Michniowie rozpoczęła się w 2010 roku, jednak z uwagi na kłopoty z wykonawcami i brak środków wkrótce została przerwana. Obecnie udało się doprowadzić inwestycję do stanu surowego zamkniętego, a zespół Nizio Design International pracuje nad ostatecznym kształtem wystawy. Zajmie ona powierzchnię 1700 m² i pokaże kolejne etapy pacyfikacji. Materiałami, które dominują we wnętrzu, a zarazem stają się nośnikiem treści, które wzmocnią ekspozycyjną narrację są: beton, drewno oraz czarna stal walcowana na gorąco. Ich faktury, barwy oraz zapach oddziałują na zmysły zwiedzających. Na powierzchni betonu odwzorowano odcisk drewna. Część wewnętrznych betonowych ścian posłuży m.in. do wyświetlania projekcji multimedialnych – tłumaczy Mirosław Nizio. Uwaga głównego projektanta skupiona jest dziś na jednoczesnym nadzorze nad pracami budowlanymi oraz tworzeniem treści merytorycznych i elementów scenografii wystawy mauzoleum w Michniowie.  Pracownia Nizio Design International jest generalnym projektantem mauzoleum w Michniowie. Zespół architektów kierowany przez Mirosława Nizio odpowiada za projekt architektury, projekt wnętrz i zagospodarowania terenu – w fazie koncepcyjnej, budowlanej i wykonawczej. A także za nadzór nad projektem od rozpoczęcia aż do momentu zakończenia realizacji.   Czytaj też: Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie |