Architektura MuratorTechnikaMost kratownicowy nad elektrownią - o konstrukcji Cricoteki Czesław Hodurek i Andrzej Soboń

Most kratownicowy nad elektrownią - o konstrukcji Cricoteki Czesław Hodurek i Andrzej Soboń

Pokonanie trudności konstrukcyjnych okazało się wyzwaniem przy ostro zakreślonych wymaganiach architektonicznych.

Wizualizacja konstrukcji Cricoteki
Model komputerowy konstrukcji Muzeum Kantora i Cricoteki. Fot. dzięki uprzejmości Pracowni Inżynierskiej Czesława Hodurka

Nowy budynek ma formę dwóch przenikających się przęseł utworzonych z przestrzennych, stalowych kratownic opartych na dwóch żelbetowych trzonach. Trzecią podporą jest stalowa, dwugałęziowa podpora wahaczowa. Kratownicom nadano podniesienie wykonawcze równe ich ugięciu pod obciążeniem stałym i użytkowym. Ze względu na skomplikowaną geometrię i inne rozpiętości, wartości podniesienia wykonawczego są różne, co uwzględniono w konstrukcji poprzecznic. Oparcie kratownic na żelbetowych trzonach zrealizowano za pośrednictwem pięciu łożysk garnkowych i jednego soczewkowego (łożyska te przenoszą obciążenia pionowe). Siły poziome z pasów górnych kratownic (rozciągające) przenoszone są przez specjalne konstrukcje kotwiące osadzone w trzonach. Siły poziome z pasów dolnych (ściskające) przekazywane są z kolei przez docisk na ściany trzonów.

Wizualizacja konstrukcji Cricoteki
Model komputerowy konstrukcji Muzeum Kantora i Cricoteki. Konstrukcja żelbetowa trzonów na palach CFA, stalowa konstrukcja galerii. Obliczenia wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Fot. dzięki uprzejmości Pracowni Inżynierskiej Czesława Hodurka

Ze względu na bliskie sąsiedztwo Wisły część fundamentów zabytkowego budynku wzmocniono mikropalami, a następnie wykonano betonowe podbicia i izolację ciężką. Konstrukcję dachową tego obiektu wzmocniono dodatkowymi kratownicami.

Już w trakcie prowadzenia prac budowlanych konieczne okazało się wprowadzenie pewnych modyfikacji. W lipcu 2009 roku zmieniła się norma wiatrowa, co spowodowało wzrost obliczeniowego obciążenia wiatrem o ok. 38%. Katastrofalna powódź z maja 2010 roku wywołała natomiast znaczące pogorszenie warunków gruntowych. Znalazło to swój wyraz w wynikach próbnego obciążenia pali. Dodatkowo wykonawcy zgłosili własne wymagania technologiczne – częściowo odmienne niż w projekcie. Jednak główne trudności konstrukcyjne, z jakimi mieliśmy do czynienia to m.in.: duże przewieszenia i brak symetrii, skutkujące różnymi ugięciami poszczególnych kratownic, oraz niewielkie gabaryty trzonów żelbetowych w stosunku do stalowej galerii, co stanowiło duże wyzwanie wobec dość ostro zakreślonych wymagań architektonicznych.

The Park Kraków: nowy zespół biurowy projektu APA Wojciechowski Na krakowskim Podgórzu, przy skrzyżowaniu ulic Kuklińskiego i Saskiej, powstaje kompleks biurowy The Park Kraków. Przestrzeń między budynkami zostanie wyłączona z ruchu samochodowego i zagospodarowana w formie ogólnodostępnego parku miejskiego.
Festiwal Otwarte Mieszkania 2020 Krakowska odsłona festiwalu Otwarte Mieszkania w tym roku wyjątkowo odbędzie się w lipcu. „Architektura-murator” po raz kolejny jest patronem medialnym wydarzenia.
Centrum Muzyki w Krakowie nie powstanie? Władze Krakowa wycofały się z realizacji Centrum Muzyki na Grzegórzkach. Konkurs na projekt obiektu w 2018 roku wygrał zespół SBS Engineering Group oraz 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata.
Mieszkaj w mieście medusa group. Kolejny etap osiedla w Bronowicach [GALERIA] Mieszkaj w Mieście to inwestycja firmy Henniger Investment, zakładająca realizację samowystarczalnej dzielnicy mieszkaniowo-usługowej w północno-zachodniej części Krakowa. W ciągu sześciu lat  oddano tu do użytku przeszło 600 mieszkań. Obecnie, od strony ronda Ofiar Katynia,  powstaje kolejny etap założenia Mieszkaj w mieście.
Muzeum Czartoryskich: przebudowa według Biura Projektów Lewicki Łatak Ze względu na brak możliwości rozbudowy gmachu Muzeum Czartoryskich zdecydowano m.in. o przekryciu dziedzińca przeszklonym dachem. Dzięki temu niedostępna do tej pory dla zwiedzających przestrzeń, zmieniła się w reprezentacyjny hol wejściowy – piszą Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak.
Modelowe osiedle na krakowskich Klinach – wyniki konkursu! Pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński zwyciężyła w konkursie na projekt osiedla Spacerowa, które planowane jest na Klinach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. To kolejne zwycięstwo tego biura w konkursie na modelowe osiedle organizowanym przez BGK Nieruchomości.