Architektura MuratorTechnikaVectorworks - wszechstronne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dla architeków

Vectorworks - wszechstronne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dla architeków

Vectorworks to jeden z najpopularniejszych na świecie programów CAD/BIM dla systemu Windows i numer jeden dla systemu Mac OSX, który jest dostępny w polskiej wersji językowej. Z Vectorworks korzysta ponad 650 tysięcy profesjonalnych użytkowników i liczba ta stale rośnie.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

Vectorworks i projektowanie są ze sobą nierozerwalnie związane. Od 1985 roku oprogramowanie służy jako narzędzie pracy architektów, designerów, architektów krajobrazu, urbanistów, projektantów wnętrz i ogrdów oraz reżyserów światła. Vectorworks to jeden z najpopularniejszych na świecie programów CAD/BIM dla systemu Windows i numer jeden dla systemu Mac OSX, który jest dostępny w polskiej wersji językowej. Nowa wersja Vectorworks 2017 to program w całkowicie nowej odsłonie, który oferuje szerokie możliwości optymalizujące proces twórczy, upraszczające metody pracy oraz pozwalające każdemu użytkownikowi w pełni skorzystać z zalet technologii BIM. Aktualnie z Vectorworks korzysta ponad 650 tysięcy profesjonalnych użytkowników i liczba ta stale rośnie.

Vectorworks to najbardziej wszechstronna i innowacyjna platforma projektowa na rynku.
● Projektowanie CAD 2D/3D
● Wirtualne modelowanie BIM/SIM
● Intuicyjna obsługa
● Praca grupowa
● Automatyczne kalkulacje
● Manager zasobów bibliotecznych
● Wewnętrzna baza danych
● Efektowne wizualizacje
● Swoboda twórcza
● OPEN BIM
● Precyzyjne tworzenie detali
● Narzędzia do szybkiego modelowania

Program jest niezwykle wszechstronny i mogą z niego korzystać projektanci różnych branż. Ze względu na to, że wszyscy użytkownicy posługują się w swojej pracy specjalistycznym zakresem narzędzi, program został podzielony na moduły zawierające narzędzia dedykowane dla danej dziedziny. Zoptymalizowaną wydajność pracy gwarantują specjalistyczne moduły branżowe: ARCHITECT Architektura i Wnętrza , LANDMARK Ogród i Krajobraz oraz SPOTLIGHT. Podstawą i niezmienną bazą programu jest Vectorworks FUNDAMENTALS Wzornictwo, którego funkcjonalności służące do modelowania 3D i tworzenia rysunków 2D są bazą wszystkich modułów branżowych. Wysokiej klasy narzędzia i modyfikowalny proces pracy zapewniają płynne przejście pomiędzy etapem gromadzenia niezbędnych informacji a projektowaniem. Dla użytkowników opracowujących projekty, które łączą różne branże powstał Vectorworks DESIGNER STUDIO, który jest najbogatszą wersją oprogramowania, posiadającą funkcjonalności wszystkich modułów branżowych. Wszystkie moduły są wyposażone w funkcję renderowania i obróbki graficznej Renderworks opartą na silniku CineRender (identycznym jak w znanym programie Cinema 4D).

PROSTOTA I ŁATWOŚĆ DZIAŁANIA

Vectorworks jest bardzo logiczny, przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Posiada przejrzyście zorganizowany, rozbudowany interfejs, który pozwala na szybkie dostosowanie układu menu i palet do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Inteligentne narzędzia rysowania ułatwiają pracę dostarczając wskazówek, informacji i podpowiedzi. Program jest wyposażony we wbudowany podręcznik i obszerne menu kontekstowe pomocy.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

BOGATE NARZĘDZIA GRAFICZNE

Paleta narzędzi graficznych jest tak bogata, że nie ma już potrzeby korzystania z jakichkolwiek dodatkowych programów graficznych. Można rysować powierzchnie o dowolnych, regularnych i nieregularnych kształtach, a następnie odpowiednio scalać je lub modyfikować uzyskując w ten sposób nawet najbardziej skomplikowane formy, które można wypełnić gradientem, teksturą 2D lub jednym z kolorów dostępnych w paletach Pantone, RAL, BOSS itp., natomiast funkcja przezroczystości pozwala osiągnąć efekt zacienienia lub transparentności materiałów. Dzięki tak rozbudowanym możliwościom graficznym 2D i niezależnemu modułowi modelowania 3D programu można używać go zarówno jako wirtualnego stołu kreślarskiego, jak i platformy do budowy modelu przestrzennego.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

RYSUJESZ TYLKO RAZ

Wszystkie obiekty utworzone za pomocą narzędzi 2D są jednocześnie widoczne w 3D, a ponieważ na bieżąco powstaje nie tylko model 3D, ale i dokonywane są niezbędne obliczenia i generowane zestawienia obiektów. W Vectorworks 2017 zoptymalizowano narzędzia do tworzenia obiektów podpodziałowych, które zostały wprowadzone w wersji 2016. Teraz można przekształcać istniejące obiekty 3D w obiekty podpodziałowe, bez trudu edytować je i zapisywać zmiany.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

PRECYZYJNE NARZĘDZIA INŻYNIERSKIE

Vectorworks samodzielnie wykonuje wszystkie obliczenia niezbędne do tworzenia zestawień. Zintegrowane arkusze kalkulacyjne są bezpośrednio połączone z tworzonymi obiektami i bazą danych, dzięki czemu automatycznie obliczane są powierzchnie, kubatury i ilości obiektów co pozwala na bardzo szybkie sporządzanie złożonych kalkulacji kosztów. Poprawki nanoszone bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym powodują automatyczną aktualizację rysunku. Dane zawarte w arkuszach można odtworzyć w innych programach, a dzięki interfejsowi ODBC (Open DataBase Connectivity), można korzystać również z zewnętrznych baz danych. Publikacja projektu odbywa się w postaci generowania kart arkuszy, które pozwalają na proste i intuicyjne uporządkowanie rysunków rzutów, przekrojów, elewacji, szczegółów i widoków 3D. Rysunkom i modelom można nadać ostateczny kształt za pomocą szerokiej palety wymienionych wcześniej narzędzi graficznych 2D, w tym wybieralnych z menu stylów rysowania.

PODWÓJNA KLASYFIKACJA PROJEKTU CZYLI WARSTWY I KLASY

Dzięki podwójnej klasyfikacji obiektów projektu polegającej na podziale na: 1) warstwy (z definicji poszczególne kondygnacje budynku, lub różne aspekty tego samego projektu), 2) klasy (odpowiadające funkcjom warstw w innych programach CAD, czyli obejmującym np. indywidualne elementy wyposażenia, branże itp.- zawierające informacje o reprezentacji graficznej obiektów) Vectorworks umożliwia pełną kontrolę nad strukturą projektu. Kontrolując widoczność warstw i klas można w ramach jednego projektu opracowywać plany techniczne, szczegółowe obiekty i prezentacje. Wszystkie dane są zapisywane w jednym dokumencie. Zastosowana przez użytkownika organizacja projektu może być również widoczna w eksporcie PDF.

INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGICZNA

Vectorworks wykorzystuje zalety kilku przełomowych technologii. Wszystkie obliczenia 3D i większość obliczeń 2D wykonuje Parasolid, niezwykle wydajny rdzeń systemu graficznego firmy Siemens PLM Software. Jest to najlepszy silnik 3D dostępny na światowym rynku, dzięki któremu można sprawnie zaprojektować każdą formę 2D i 3D. Popularne obecnie i szybkie narzędzia typu „Push-pull” sprawiają, że modelowanie 3D jest równie proste jak tworzenie rysunków 2D. Przyjazne dla użytkownika narzędzia pozwalają na ekstruzję, obracanie, edycję krzywych i powierzchni NURBS, tworzenie zaokrągleń o zmiennym promieniu, ekstrakcję powierzchni, projekcję form, modyfikację grubości ścian, pokrywanie płaszczyzn, tworzenie kubatur z płaszczyzn oraz ich edycję. W praktyce oznacza to, że dzięki Vectorworks można tworzyć bez żadnych ograniczeń obiekty o praktycznie dowolnych kształtach, w tym również zupełnie nieregularnych i organicznych. Cokolwiek zostało narysowane – znajduje się to w określonym środowisku parametrycznym, zatem nie ma najmniejszych problemów z przełożeniem wizji na język rysunków technicznych i zestawień. Dzięki komponentowi Dimensional Constraint Manager, wszystkie elementy rysunku są ze sobą połączone, w związku z czym geometria jest zależna od linii wymiarowych i vice versa. Dodatkowo można odświeżać wszystkie widoki jednocześnie. Relacjami pomiędzy poszczególnymi komponentami zarządza Dimensional Constraint Manager, funkcja również zaprojektowana przez Siemens PLM Software. Obrazy 3D obsługiwane są przez CineRender, silnik renderowania wykorzystywany przez CINEMA 4D. W edycji 2016 wprowadzono zaawansowane narzędzie do modelowania 3D oparte na module firmy PIXAR – edycję obiektów podpodziałowych, dzięki czemu nie ma już żadnych ograniczeń w projektowaniu jakichkolwiek obiektów o organicznych kształtach. Program posiada bezpośredni eksport do formatu *.stl obsługiwanego przez drukarki 3D, dzięki czemu używa się go do prototypowania wszelkich form przemysłowych, w tym części maszyn i przedmiotów codziennego użytku. W tej samej wersji – Vectorworks 2016 - znalazło się też kolejne nowatorskie rozwiązanie: moduł do projektowania parametrycznego za pomocą programowania skryptowego – co umożliwia tworzenie własnych bibliotek obiektów parametrycznych i nawiązywanie współpracy z portalami internetowymi np. kodując w programie narzędzie do uzyskiwania obrazów terenu z serwisu Google Maps po podaniu współrzędnych określonego punktu dla heliodonu.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

PROJEKTOWANIE ZIELENI

Vectorworks LANDMARK Ogród i Krajobraz to wersja modułu przeznaczonego dla Architektów Krajobrazu. Oprócz specjalistycznych funkcji 2D, 3D i CAD stanowiących trzon programu wyposażono go w cały zestaw specjalistycznych narzędzi branżowych takich jak rośliny, powierzchnie roślinne, przestrzenne modeli terenu i ich modyfikacja. Program importuje dane pomiarowe w postaci cyfrowej, na podstawie których buduje model 3D. Model, który w rzucie 2D jest równocześnie modelem warstwicowym/mapą - można zorientować geograficznie, teksturować za pomocą dowolnie wybranych bitmap, a następnie swobodnie przekształcać za pomocą narzędzi modyfikacji terenu, przez cały czas utrzymując podgląd stanu pierwotnego i porównując z projektowanym, posiadając dostęp do obliczeń zliczanych na bieżąco objętości przemieszczonych mas ziemnych. Import formatu Shape umożliwia integrację z Systemem Informacji Geograficznej (ang. GIS) z pełnym zachowaniem w całości dołączonej informacji. Oba można edytować na wiele sposobów. Narzędzie filtrowania danych gis umożliwia niemal natychmiastowe tworzenie analiz i bilansu terenu.

Projektant ma do dyspozycji niezwykle obszerną bazę danych obejmująca rośliny europejskie, amerykańskie i azjatyckie. W zależności od preferencji można je przedstawiać w sposób uproszczony lub fotorealistyczny, lub tworzyć je samodzielnie na podstawie zdjęć zrobionych w terenie. Każda roślina jest wyposażona w obszerną informację o jej cechach, sposobach pielęgnacji, etapach rozwoju, a jeśli projektant zechce, może wprowadzić informacje dodatkowe - np. cenę. Bardzo przydatne jest narzędzie tworzenia powierzchni zielonych, które umożliwia nasadzenia mieszanką roślin określonych w stosunku procentowym, co później szczegółowo ujmują zestawienia. Program importuje pliki chmury punktów i umożliwia ich dalsza obróbkę.

Odrębne narzędzie służy do tworzenia inwentaryzacji roślin. Daje ono możliwość dowolnego kształtowania reprezentacji graficznej roślin, wyposażania symbolu we wszelkie potrzebne informacje lub importu danych z dołączonej bazy. Wszystkie te dane zostaną automatycznie ujęte w zestawieniach.

Narzędzie do tworzenia i określania parametrów nawierzchni umożliwia projektowanie i obliczanie parametrów dowolnych nawierzchni: chodników, placów i trawników. Do dyspozycji projektanta są setki tekstur i gotowych elementów bibliotecznych takich jak fontanny, ławki, meble ogrodowe.

Przejrzyste biblioteki obejmują ponad 10 000 elementów (zarówno w formacie 2D jak i 3D), które można wstawiać bezpośrednio do rysunku. Są wśród nich elementy architektoniczne, wysokiej jakości obrazy drzew i roślin w różnych rozmiarach i stadiach rozwoju, elementy małej architektury, sylwetki ludzkie i pojazdy, a także wszelkie możliwe wykończenia i materiały budowlane, wypełnieniem w postaci kreskowania lub tekstury. Do biblioteki można dodawać własne obrazy i obiekty. Stworzenie ich jest niezwykle proste, a jednocześnie dzięki temu można budować własne zasoby. Program jest zintegrowany z zewnętrznymi bazami danych o roślinach w tym z zasobami Google.

Vectorworks umożliwia tworzenie wyjątkowych wizualizacji. Użytkownik decyduje, czy wybiera jakość fotograficzną, artystyczną czy szkicową. Vectorworks jest doskonałym narzędziem do pracy zespołowej. Doskonała wymiana danych w formatach DXF/DWG, IFC, Shape lub Sketchup, zapewnia sprawny przepływ pracy pomiędzy uczestnikami pracującymi w innych programach.

Vectorworks od lat jest liderem wśród oprogramowania dla Architektów krajobrazu. Wersja 2017 wprowadza liczne dodatkowe ulepszenia również w tym module. W wersji 2017 rozbudowano możliwości ulubionego narzędzia wszystkich architektów krajobrazu: narzędzia Roślina. Wprowadzono możliwość rozmieszczenia roślin według średnich odstępów lub ich liczby. Ułatwiono pracę nad budową żywopłotów wprowadzając opcję nasadzeń wielorzędowych. Ułatwiono funkcje dodawania etykiet do roślin przez wprowadzenie opcji ręcznego umieszczania etykiet bezpośrednio na grupie roślin, bez użycia linii wskaźnikowych. Projektanci preferujący schematyczny sposób pracy przy pomocy grupowania brył przestrzennych, docenią funkcję tworzenia obiektów roślinnych w 3D z uwzględnieniem ich typu, wysokości i rozmieszczenia. Obiekty przestrzenne są konieczne w trakcie analizy nasłonecznienia i zacienienia, projektowania zielonych dachów, i wymiany uproszczonych danych 3D niezbędnych w technologii BIM. Ulepszony obiekt roślinny stanowi zatem idealną odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie projektowania krajobrazu.

Dzięki opcji zapisu ustawień uproszczono wielokrotne zastosowanie tego samego stylu do różnych obiektów. Opcja ta umożliwia też kopiowanie stylu z jednego rysunku do drugiego lub z zasobów bibliotecznych do bieżącego pliku. Posługując się narzędziem Powierzchnie roślinne można dodatkowo budować reprezentacje przestrzenne wchodzących w ich skład roślin.

Podczas projektowania systemu nawadniającego dla danego terenu, należy uwzględnić zarówno jego fizyczne właściwości, jak i dostępne zasoby. Vectorworks Ogród i Krajobraz 2017 umożliwia sprostanie tym wymaganiom. Teraz można wyznaczać strefy o takim samym zapotrzebowaniu na wodę za pomocą nowego narzędzia Hydrostrefa i przeprowadzać analizy wydajności zastosowanych rozwiązań za pomocą wbudowanych arkuszy kalkulacyjnych, co umożliwia utrzymanie założonego poziomu nakładów finansowych. Niezależnie od zastosowanych komponentów - zraszaczy, rur linii głównych lub bocznych, zaworów, mikronawadniania - automatyczne i ręczne tryby rozmieszczania będą zgodne z obowiązującymi standardami branżowymi. Jest to świetne profesjonalne rozwiązanie umożliwiające sprawne i elastyczne projektowanie, dokumentację i analizę systemów nawadniających.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Vectorworks to również idealne oprogramowanie GIS do budowania map. Import formatu Shape umożliwia integrację z Systemem Informacji Geograficznej (ang. GIS). Wszystkie dane pomiarowe danego terenu można wczytać w formie cyfrowej, otrzymując w rezultacie model 3D oraz model warstwicowy 2D. Oba można edytować na wiele sposobów tworząc dowolne mapy. Program daje możliwość wykorzystania kubatury obiektów w analizach urbanistycznych i krajobrazowych. Zarówno w projektowaniu, analizie zmian ukształtowania terenu, jak i wizualizacji pagórkowatego terenu, model taki oferuje całą paletę rozmaitych możliwości, jak choćby możliwość integracji projektu danego obiektu z wygenerowanym na podstawie danych z pliku pomiarowego (*.txt) cyfrowym modelem terenu. Program doskonale obsługuje informacje zaczerpnięte z zewnętrznych baz danych, na przykład zaludnienia lub struktury własnościowej. Bez problemów dokonuje konwersji planów do oficjalnego formatu IMRO/GML służącego do wymiany danych przestrzennych, w standardzie stosowanym przez organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

100% BIM CZYLI BUILDING INFORMATION MODELING W PRAKTYCE

W przypadku specjalistycznych narzędzi BIM konstruowanie modelu informacyjnego budynku pozostaje bez wpływu na płynność procesu projektowania. Program oferuje zintegrowaną funkcjonalność BIM i to od użytkowników zależy, w jakim stopniu będą wykorzystywać tę metodykę w czasie pracy. Model BIM pozwala automatycznie tworzyć poszczególne rzuty, przekroje, rozwinięcia, perspektywy oraz inne widoki modelu, łącznie z zestawieniami i analizami. Wszelkie zmiany w modelu zostaną jednocześnie uaktualnione w poszczególnych jego ujęciach na arkuszach. Rysunki, obiekty i zestawienia z danego modelu można w prosty sposób eksportować do innych programów dzięki szerokiemu formatowaniu plików wymiany danych geometrii 2D i 3D, takim jak DXF, DWG, IFC, gbXML, 3DS, OBJ, SAT czy STL, oraz formatom graficznym: PDF, JPG, TIF i EPS. Za pośrednictwem certyfikowanego przez BuildingSmart Alliance formatu IFC IFC 2x3 Vectorworks obsługuje wymianę plików z innymi programami BIM w myśl zasady interoperacyjności strategii Open BIM, która jest motywem przewodnim firmy Vectorworks, Inc. Vectorworks 2017 oferuje najlepsze na rynku możliwości importu i eksportu do plików DXF/DWG. Nowością w wersji 2017 jest zachowanie widoku spersonalizowanych okien widoku i opcja eksportu tekstur do pliku DWG.

Szczególną zaletą metodyki BIM jest fakt, że za pomocą intuicyjnych narzędzi można zaprojektować, wymodelować lub zaprogramować (przy pomocy modułu wizualnego scriptingu Marionette) dowolny element przestrzenny (np. obiekty o organicznym kształcie), a następnie przypisać mu parametry IFC, właściwe dla obiektów architektonicznych. Skuteczność działania Vectorworks w tej dziedzinie testowano w praktyce z użyciem IFC 2x3 z m. in.: Scia Engineer (konstrukcje), Tekla Structures (konstrukcje), MagiCAD® (instalacje), DDS-CAD® (instalacje), ArchiCAD, Bentley AECOsim Building Designer, AutoCAD® Architecture, Revit®, Solibri Model Checker™, Navisworks®

Dodatkowo program zapewnia importy obiektów zapisanych w innych formatach, takich jak SketchUp czy Revit (do kilku wersji wstecz). Dla funkcjonalności GIS (kompletującej BIM w geoprzestrzeni) istnieją importy danych w Shapefile, plikach pomiarowych lub DWG 3D. Dla przestrzennych inwentaryzacji projektowych istnieje import Chmury Punktów w formatach rynkowych PTS, LAS, LAZ, E57, XYZ oraz RCP (ReCap).

Wizualizację modeli BIM w przestrzeni wirtualnej zapewnia format Web View (HTML), umożliwiający podgląd modelu w VR albo w przeglądarce internetowej, albo na smartfonach z użyciem gogli VR. Narzędzia, dostępne w wersji 2017, już w tej chwili obsługują planowane na przyszłość możliwości technologii BIM: są kompatybilne z IFC4, umożliwiają bezpośredni import plików z programu Revit i swobodne udostępnianie projektu, dzięki czemu wszyscy członkowie zespołu mogą w tym samym czasie uczestniczyć w pracy nad jednym plikiem.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

Vectorworks 2017 jako jeden z pierwszych programów BIM na rynku obsługuje nowy format OpenBIM IFC4. Gwarantuje to bezproblemową komunikację z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami obsługującymi ten format.

Wersja 2017 optymalizuje też proces roboczy w technologii BIM dzięki unowocześnionej strukturze plików IFC dla okien i drzwi. Poprzednia forma eksportu jako IFCCurtainWall została w bieżącej wersji podzielona na oddzielny eksport IFCDoor i IFCWindow. Dodatkowo narzędzie Okno uwzględnia wysokość przekroju kondygnacji w celu wygenerowania widoku okna w ścianie.

Nowe narzędzie Człon konstrukcyjny pozwala architektom w prosty sposób zintegrować złożone struktury nośne z całością opracowywanego obiektu. Poszerzone możliwości modelowania pozwalają na szybszą pracę przy zachowaniu pełnej kontroli nad reprezentacją graficzną obiektu i daleko idącej automatyzacją.

Płyty i stropodachy to części niemal każdego projektu BIM. Nowa funkcja Drenażu płyty umożliwia ich szybkie modelowanie w 3D, w efektywny i inteligentny sposób. Każdy z utworzonych obiektów można łatwo modyfikować w trakcie projektowania wyposażając go w powszechnie używane urządzenia drenujące. Użytkownik może łatwo rozbudowywać swoje modele BIM wyposażając je w dodatkowe elementy dzięki dostępowi do stale rosnących bibliotek różnych producentów (w tym liderów na rynku, takich jaki BIMobject) bezpośrednio z poziomu programu.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

PRACA ZESPOŁOWA

Dzięki technologii referencyjnej Vectorworks jest doskonałym narzędziem do pracy zespołowej. Standardowe elementy, takie jak nagłówki i biblioteki symboli, są zarządzane centralnie przy niezmiennym stanie pliku źródłowego. Każdy członek zespołu może niezależnie pracować nad swoją częścią projektu i sam decyduje, które z pozostałych części projektu chce wykorzystać jako punkt odniesienia do swojego zakresu pracy. Doskonała wymiana danych w formatach DXF/DWG, IFC, Shape lub Sketchup, zapewnia sprawny przepływ pracy pomiędzy uczestnikami pracującymi w innych programach.

Pracując w technologii BIM architekci kubaturowi i architekci krajobrazu często muszą wymieniać pliki z innymi uczestnikami procesu projektowego. Funkcja udostępniania projektu jest teraz zintegrowana z obsługą w chmurze za pośrednictwem aplikacji Dropbox, OneDrive, Google Drive i Box. W najnowszej wersji programu możliwe jest też dostosowywanie wielostanowiskowego toku pracy do indywidualnych preferencji poprzez opcję osobnej rezerwacji zarówno warstw projektowych jak i poszczególnych obiektów.

Począwszy od wersji Vectorworks 2017 usługa Cloud Services jest ogólnodostępna dla wszystkich. Ułatwia to znacznie udostępnianie plików współpracownikom i umożliwia klientom podgląd modeli i rysunków za pomocą aplikacji mobilnej Vectorworks Nomad.7. Vectorworks 2017 oferuje opcję bezpośredniego importu plików Revit, dzięki czemu nie tylko bez żadnych przeszkód można komunikować się z innymi projektantami i wykonawcami ale i korzystać z zasobów bibliotek producenckich w Revit i wzbogacić o nie swoją bibliotekę obiektów Vectorworks. Każdy użytkownik może korzystać z prostej i bezpośredniej komunikacji w trakcie projektowania aby na bieżąco dzielić się postępem prac ze współpracownikami.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

BIBLIOTEKI

Przejrzyste biblioteki obejmują ponad 10 000 elementów (zarówno w formacie 2D jak i 3D), które można wstawiać bezpośrednio do rysunku. Są wśród nich elementy architektoniczne, wysokiej jakości obrazy drzew i roślin w różnych rozmiarach i stadiach rozwoju, elementy małej architektury, sylwetki ludzkie i pojazdy, a także wszelkie możliwe wykończenia i materiały budowlane z wypełnieniem w postaci kreskowania lub tekstury. Do biblioteki można dodawać własne obrazy i obiekty. Stworzenie ich jest niezwykle proste, a jednocześnie umożliwia budowanie własnych zasobów. Program jest zintegrowany z zewnętrznymi bazami danych o roślinach. Wystarczy jedno kliknięcie, aby włączyć do projektu dane wyszukane w zasobach Internetowych Google. Biblioteki mają kluczowe znaczenie dla projektantów. Kreskowania, style linii, arkusze kalkulacyjne, rodzaje ścian czy style renderowania - wszystko to są istotne narzędzia pozwalające w prosty sposób zmieniać koncepcje w projekty techniczne. Aby sprostać temu zadaniu Vectorworks udostępnia użytkownikom w pełni unowocześnione w wersji 2017 narzędzie Menedżera zasobów. W innych programach jest to zazwyczaj narzędzie odsyłające do bibliotek, w Vectorworks zaś jest to zdumiewająco wszechstronny interfejs wymiany informacji z zasobami programu i z siecią. Teraz ich tworzenie, edycja i użycie zostały znacznie uproszczone i zoptymalizowane, dzięki nowym opcjom wyszukiwania i filtrowania wyników. Do każdego z zasobów można dodawać słowa kluczowe, aby przyspieszyć jego wyszukiwanie. Można też wybierać żądane zasoby bezpośrednio z poziomu narzędzi parametrycznych, co znacznie usprawnia pracę. Dzięki obsłudze zasobów online każdy z zarejestrowanych użytkowników otrzyma bezpośredni dostęp do dodatkowych bibliotek Vectorworks

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

SPERSONALIZOWANE I EFEKTOWNE WIZUALIZACJE

Vectorworks umożliwia tworzenie spektakularnych wizualizacji - nie potrzeba zatem dodatkowego oprogramowania graficznego, aby tworzyć sekwencje lotu ponad obiektem, przelotu przez jego wnętrze, animacji oświetlenia obiektu o różnych porach dnia i roku, czy prezentacji przy użyciu serii panoram 360°. Użytkownik decyduje, czy wybiera wizualizację w jakości fotograficznej czy w formie swobodnego szkicu. Technologia renderowania oparta na CINEMA 4D umożliwia szybkie tworzenie wizualizacji w najwyższej jakości, ponieważ Vectorworks umożliwia pracę z różnymi źródłami światła i uzyskanie fotorealistycznych renderów. Przy czym osiągnięcie takich rezultatów nie wymaga korzystania z innych programów, ze względu na to że silnik renderowania jest w pełni zintegrowany z programem.

We wszystkich wersjach branżowych Vectorworks dostępny jest teraz moduł Renderworks, najlepsze narzędzie do renderowania na rynku. Renderworks pracuje w oparciu o wielokrotnie nagradzany silnik renderujący Cinema 4D, umożliwiając tworzenie spektakularnych i precyzyjnych wizualizacji na dowolnym etapie przebiegu prac.

Renderworks oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia profesjonalnych wizualizacji 3D, dając możliwości różnicowania uzyskiwanego efektu od utrzymanego w stylu wstępnych szkiców do pełnych, fotorealistycznych wizualizacji końcowych.

Oprócz znanych już wcześniej funkcji wersja 2017 oferuje wzrost efektywności pracy dzięki automatycznemu generowaniu okien widoku z rozwinięciami ścian pomieszczeń wraz całym ich wyposażeniem. Każdy taki widok jest kadrowany za pomocą ograniczających go ścian. Kolejną innowacją jest opcja wizualizacji według danych filtrowanych w oknach widoków. Jest to kombinacja wyjątkowych możliwości graficznych Vectorworks z opcją dołączania danych do obiektów. Dzięki wizualizacji według dołączonych danych można kontrolować atrybuty graficzne poszczególnych inteligentnych obiektów, aby rozróżnić je na podstawie dołączonych do nich informacji.

Vectorworks - oprogramowanie dla architektów
Źródło: Vectorworks

W wersji 2017 można korzystać z bibliotek zaawansowanych tekstur Cinema 4D bezpośrednio z poziomu Vectorworks, rozszerzając opcje wizualizacji o dalsze fotorealistyczne warianty. Za pomocą opcji dodawania cienia rzucanego przez dowolny, zaznaczony obiekt 2D można nadawać swoim prezentacjom 2D dodatkową głębię przestrzenną nie posługując się żadnym dodatkowym oprogramowaniem graficznym. Można też zupełnie niezależnie od siebie regulować stopień przezroczystości pióra i płaszczyzn. Ulepszona wymiana danych pomiędzy Vectorworks a Cinema 4D pozwala na szybkie tworzenie imponujących wizualizacji i bardziej efektywną organizację eksportowanych modeli.

Chcesz doświadczyć projektowania w najbardziej wszechstronnym oprogramowaniu, pobierz wersję demonstracyjną ze strony www.vectorworks.pl

Narzędzie roślina w module Vectorworks Ogród i Krajobraz 2017

Projektowanie nawodnienia w Vectorworks Landmark Ogród i Krajobraz 2017

Tagi:
Zarządzanie danymi w architekturze. Jak projektować w odpowiedzialny sposób? Promowanie rozwiązań pasywnych, uwzględnianie zmian klimatycznych, recykling energii i wody. Architekci stają obecnie przed coraz większymi wyzwaniami, by projektować w sposób zrównoważony i efektywny.
Energos – moduł kalkulacji energetycznych w Vectorworks (BIM 6D): jak optymalnie wykorzystać go w procesie projektowania Niskie zużycie mediów, zwłaszcza energii, to jedna z kluczowych cech budynku zrównoważonego. Moduł kalkulacji energetycznych Energos pozwala architektom znacząco usprawnić i skrócić przebieg prac projektowych.
Modeluj w 3D bez ograniczeń Na rynku dostępne są liczne programy do modelowania 3D. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Dla architektów szczególnie istotna jest elastyczność i łatwość obsługi programu, co znacznie ułatwia proces projektowania. Równie ważne aspekty to precyzja i szczegółowość, dzięki czemu projekty mogą spełnić ścisłe wymogi branży. Z tego względu wielu profesjonalnych projektantów podczas pracy nad jednym projektem korzysta z kilku oddzielnych programów.