Dom Prasy - apel

i

Autor: Archiwum Architektury

Apel o objęcie ochroną konserwatorską Domu Prasy w Białymstoku

2012-08-02 16:10

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku rozszerza zasięg akcji, której celem jest ochrona wartościowych obiektów architektonicznych, zrealizowanych w PRL

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS powstała jako organizacja pozarządowa, której zadaniem miało  uzupełniająca i wspierająca Uniwersytet w dążeniu do rozwoju, wysokiej jakości usług, wymiany ze społecznością lokalną i otwarcia na kontakty międzynarodowe. W tym celu fundacja organizuje wykłady, seminaria, konferencji, wydaje publikacje, wspiera projektów naukowych oraz studenckie inicjatywy. Przedstawiamy kolejny apel tej organizacji:ApelZachęceni niedawną skuteczną akcją ratowania budynku białostockiej chłodni - w ciągu miesiąca udało nam się zebrać ponad 150 podpisów w tej sprawie - podnosimy kolejny ważny apel. Jako organizacja działająca na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa kulturowego miasta, m.in. obiektów pochodzących z czasów PRL-u, domagamy się konserwatorskiej ochrony socmodernistycznego budynku przy ul. Suraskiej 1. Petycję w tej sprawie można podpisać drogą elektroniczną pod adresem: http://www.petycje.pl/petycja/8824/petycja_w_sprawie_ochrony_socmodernistycznego_budynku_przy_ul._suraskiej_1.html. Budynek przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku, usytuowany w pierzei południowej ulicy, pomiędzy budynkiem Delikatesów PSS Społem a gmachem sądów, został wzniesiony na terenie przedwojennej dzielnicy żydowskiej w 1954 r., według projektu białostockiego architekta Jana Krutula. Ulica nosiła wówczas nazwę Wesołowskiego. Obiekt określany był potocznie Domem Prasy, ponieważ pierwotnie mieściły się w nim redakcje m.in.: dziennika „Gazety Białostockiej (później: „Gazety Współczesnej”), tygodnika białoruskiego „Niwa”, miesięcznika „Kontrasty” i tygodnika „Nasza Wieś”. 18 listopada 1953 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku podjęło uchwałę o zakończeniu do 1955 r. prac budowlanych na tzw. starówce, według szczegółowego projektu planu zagospodarowania obszaru ściśle zabytkowego m. Białegostoku, opracowanego przez architektów Stanisława Bukowskiego i Zenona Filipczuka. Modernistyczny charakter pierzei południowej, wyraźnie odróżniający się od pozostałych pierzei, forsował ówczesny architekt wojewódzki Jan Szurowski.Zabudowa ulicy Suraskiej, pomimo, że nie znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej, stanowi istotną część oprawy architektonicznej osiemnastowiecznego Rynku Kościuszki i związanych z nim historycznych traktów. Architektura budynku przy ul. Suraskiej 1 skomponowana w duchu socmodernizmu, mimo prostej kubicznej bryły, posiada elementy klasycyzujące, takie jak charakterystyczna attyka w formie tralkowej balustrady, ryzality, zdwojone lizeny, proste gzymsy, porte-fenetry. Pomimo przeprowadzonego w ostatnich latach remontu elewacji, obiekt w dużym stopniu zachował swój pierwotny charakter.Planowana obecnie nadbudowa (podwyższenie budynku o jedno piętro) nie tylko zmieni kształt samego budynku, pozbawiając go jego walorów historycznych i artystycznych, ale także zaburzy charakter całej południowej pierzei Rynku Kościuszki. Stanowić będzie poważną ingerencję w układzie urbanistycznym tej zabytkowej części miasta. Może też stać się niebezpiecznym precedensem do nadbudowy kolejnych kondygnacji w innych budynkach usytuowanych w sąsiedztwie rynku.Ponieważ Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna pozytywnie zaopiniowała propozycję nadbudowy budynku przy ul. Suraskiej 1, jedyną szansą na jego zachowanie w obecnym kształcie architektonicznym jest interwencja konserwatora zabytków. Zwracamy się zatem z prośbą do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Andrzeja Nowakowskiego o pilne podjęcie działań idących w kierunku objęcia tego obiektu – należną mu z racji jego walorów historycznych i architektonicznych – ochroną.Zdjęcia archiwalne ukazujące dawny Dom Prasy można obejrzeć na stronie naszego projektu "Ładniej? PRL w przestrzeni miasta": www.ladniej.uwb.edu.pl. Katarzyna Niziołeke-mail: katarzyna.niziolek@gmail.com

Apel o ochronę konserwatorską Domu Prasy

i

Autor: Archiwum Architektury