Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Archbud – od planowania miast do nanotechnologii

2017-10-27 16:05

Coroczna konferencja w Zakopanem, organizowana przez Wydział Architektury niepublicznej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, jest okazją do zaprezentowania dorobku naukowego i dyskusji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie architektury i budownictwa. W trakcie tegorocznej edycji przedstawiono 32 referaty, dotyczące tak różnych zagadnień jak wykorzystanie nanotechnologii w architekturze, modelowania przestrzennego w kształtowaniu zabudowy miast czy energii słonecznej do odśnieżania nawierzchni wiaduktów i mostów – relacja Tomasza Żylskiego.

Na początku września już po raz ósmy odbyła się w Zakopanem Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Archbud, organizowana przez Wydział Architektury niepublicznej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Coroczne spotkanie w stolicy Tatr jest okazją do zaprezentowania dorobku naukowego i dyskusji o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie architektury i budownictwa. Konferencja ma charakter otwarty, do udziału zapraszani są zarówno wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni, jak i czynni projektanci, niemniej wśród prelegentów dominują pracownicy naukowi WSEiZ. W trakcie tegorocznej edycji przedstawiono 32 referaty, dotyczące tak różnych zagadnień jak wykorzystanie nanotechnologii w architekturze, modelowania przestrzennego w kształtowaniu zabudowy miast czy energii słonecznej do odśnieżania nawierzchni wiaduktów i mostów.

Teresa Wyszyńska, urbanistka i konserwator zabytków, omówiła przyczyny zamierania historycznych centrów małych miast i miasteczek w Polsce. Jej zdaniem współczesne problemy wyludniania się tych przestrzeni są przede wszystkim konsekwencją prowadzonej od lat 60. błędnej polityki mieszkaniowej, która pozwalała na rozpraszanie zabudowy i realizację nowych osiedli na nieuzbrojonych terenach. Zamiast inwestować w remonty i modernizacje starych zasobów, dogęszczać historyczną tkankę, już wówczas „wywlekano” zabudowę poza obszar zurbanizowany, zakładając optymistycznie stały wzrost ludności. Dziś, wzorem Czechów czy Austriaków, powinniśmy skupiać mieszkańców tam, gdzie istnieje najlepiej zorganizowana infrastruktura techniczna i społeczna – tłumaczyła, postulując utworzenie programów umożliwiających dyslokację ludności na tereny najbardziej wartościowe pod względem kontynuacji osadnictwa, a także powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Rewaloryzacji Miast i Zasobów Staromiejskich, w którym zasiadaliby nie tylko architekci i urbaniści, ale też ekonomiści oraz specjaliści od marketingu i socjolodzy. O najnowszych trendach w dziedzinie projektowania infrastruktury sportowej mówił Marcin Zabłocki, naczelnik wydziału architektury dzielnicy Ochota w Warszawie, syn Wojciecha Zabłockiego, autora wielu hal sportowych, w tym zespołów olimpijskich w Aleppo i Latakii. W celu zmniejszenia szkodliwych efektów organizacji wielkich imprez sportowych, lansowana jest zasada: użytkuj ponownie, przetwarzaj, czego najlepszym przykładem była olimpiada w Londynie z 2012 roku, wskazująca, w jaki sposób budować dziś duże obiekty jako tymczasowe bądź przenośne i redukować ich wielkość – wyjaśniał. Architekt Janusz Marchwiński zaprezentował z kolei przegląd nowoczesnych materiałów elewacyjnych, od zestawów szybowych typu switchable, charakteryzujących się zdolnością do zmiany parametrów w zależności od nasłonecznienia, po ekrany wypełnione algami, które nie tylko chronią wnętrza przed przegrzaniem, ale produkują też energię cieplną. Te ostatnie wykorzystano w budynku mieszkalnym BIQ zrealizowanym w 2013 roku na Międzynarodową Wystawę Budowlaną IBA w Hamburgu (proj. Splitterwerk, Arup, B+G Ingenieure, Immosolar). Wszystkie referaty dostępne będą prawdopodobnie w formie monografii wydanej nakładem WSEiZ.

Tomasz Żylski