fotka z /zdjecia/plakat_drewno_warsztaty_czerwiec2010_art_01.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Architektura drewniana

2010-06-23 2:00

Stowarzyszenie Panorama Kultur Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Katedra Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej zapraszają na letnie warsztaty architektury drewnianej, tradycyjnych technik budowlanych i konserwacji zabytków drewnianych.

15-21 lipca 2010 / Wojsławice(powiat chełmski)

W trakcie warsztatów uczestnikom zostanie przekazana wiedza o dawnych technikach ciesielskich wykorzystywanych przy tradycyjnym budownictwie drewnianym Lubelszczyzny. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką architektury drewnianej regionu lubelskiego oraz wezmą udział w opracowaniu koncepcji renowacji Domu Szewca Fawki (drewnianego domu podcieniowego, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia Panorama Kultur). Uczestnicy warsztatów udokumentują architekturę drewnianą Wojsławic, przygotują koncepcje renowacji domu w sposób najlepiej podkreślający jego walory zabytkowe i architektoniczne, a także dokonają wstępnych prac konserwatorskich.

W programie warsztatów będą zajęcia praktyczne, wykłady i prezentacje teoretyczne oraz objazd po miasteczkach wschodniej Lubelszczyzny. Zajęcia będą prowadzić pracownicy Politechniki Lubelskiej i Muzeum Wsi Lubelskiej, specjaliści zajmujący się architekturą drewnianą z różnych miejsc w Polsce, a także mistrzowie technik tradycyjnych z okolic Wojsławic.

Rezultaty warsztatów zostaną zaprezentowane w multimedialnym, edukacyjnym serwisie internetowym dokumentującym i popularyzującym tradycyjną drewnianą architekturę miasteczek regionu lubelskiego. Projekt będzie opisywał całokształt architektury drewnianej miasteczek, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. domów podcieniowych.

W warsztatach weźmie udział 12 uczestników. Preferowani są studenci architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, konserwatorstwa.Warunkiem udziału w warsztatach jest przywiezienie laptopa z oprogramowaniem umozliwiającym wykonanie inwentaryzacji budowlanej, koncepcji architektonicznej i końcowej planszy prezentacyjnejOrganizatorzy zapewniają obiady, nocleg (w budynku szkoły, prosimy przywieźć śpiwory) i materiały warsztatowe.Zgłoszenia do udziału w warsztatach powinny oprócz listu motywacyjnego zawierać maksymalnie trzy projekty dotychczas samodzielnie przygotowane przez zgłaszającego się na warsztaty (w formie plików jpg).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@pk.org.pl do dnia 27 czerwca 2010

Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, oddział lubelski.Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona internetowa projektu: www.architekturadrewniana.pk.org.pl


Program warsztatów

1 dzień - 15 VII 2010 czwartekZapoznanie się uczestników,wykład otwierający warsztatyrekonesans i rozpoznanie terenu, spacer po Wojsławicach, wieczorem ognisko powitalne"Rozpoznanie terenu, zapoznanie się, przejście, obejrzenie tradycyjnej tkanki, ze szczególnym naciskiem na architekturę podcieniową"

2 dzień - 16 VII piątekPraca w terenie - inwentaryzacja - praca w grupach- pomiarowanie, inwentaryzacja wstępna obiekturysunki, dokumentacja techniczna z fotografiami + opisydr inż. arch. Radosław Barek (Politechnika Poznańska) - Prezentacja doświadczeń. Wieś Łącko - zachowanie dziedzictwa kulturowego i odnowienie umiętności budowania z drewna i gliny

3 dzień - 17 VII sobotaobjazd umożliwiający zapoznanie się z najciekawszymi przykładami zachowanej architektury drewnianej w regioniewieczorem: opracowywanie graficzne inwentaryzacji obiektu

4 dzień - 18 VII niedzielaWykłady dla uczestników warsztatów prezentacje będą mieć formę wykładów otwartych dla wszystkich zainteresowanych.W tematyce wykładów poruszone zostaną: techniki tradycyjne w ciesielstwie, podstawowe typy i formy architektury drewnianej, ochrona, projektowanie w drewnianych obiektach zabytkowych, z uwzględnieniem technik tradycyjnych, oraz zastosowanie nowoczesnych materiałów do konserwacji i odtwarzania konstrukcji tradycyjnej,Krzysztof Wieczorek (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków) - O konserwacji architektury drewnianejGrzegorz Miliszkiewicz (Muzeum Wsi Lubelskiej) - Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny - ujęcie etnograficzne

5 dzień - 19. VII poniedziałekWarsztaty - zajęcia praktyczne pod kierunkiem Macieja Staińskiego z Wojsławic - doświadczonego mistrza ciesielstwa i rzeźbiarzapoznawanie tradycyjnych technik ciesielskich i architektonicznych w praktyce

6 dzień - 20. VII wtorekprace projektowe - (w grupach 3 osobowych), przygotowanie koncepcji konserwacji obiektu z uwzględnieniem metod tradycyjnych i nowoczesnychwykonanie modelu

7 dzień - 21. VII środaprace projektowe

8 dzień - 22 VII czwartekpodsumowanie, dyskusja, ewaluacja warsztatówprezentacja wyników warsztatów

uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie warsztatów