Architektura MuratorWydarzeniaArchitektura drewniana

Architektura drewniana

Stowarzyszenie Panorama Kultur Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Katedra Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej zapraszają na letnie warsztaty architektury drewnianej, tradycyjnych technik budowlanych i konserwacji zabytków drewnianych.

fotka z /zdjecia/plakat_drewno_warsztaty_czerwiec2010_art_01.jpg

15-21 lipca 2010 / Wojsławice(powiat chełmski)

W trakcie warsztatów uczestnikom zostanie przekazana wiedza o dawnych technikach ciesielskich wykorzystywanych przy tradycyjnym budownictwie drewnianym Lubelszczyzny. Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką architektury drewnianej regionu lubelskiego oraz wezmą udział w opracowaniu koncepcji renowacji Domu Szewca Fawki (drewnianego domu podcieniowego, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia Panorama Kultur). Uczestnicy warsztatów udokumentują architekturę drewnianą Wojsławic, przygotują koncepcje renowacji domu w sposób najlepiej podkreślający jego walory zabytkowe i architektoniczne, a także dokonają wstępnych prac konserwatorskich.

W programie warsztatów będą zajęcia praktyczne, wykłady i prezentacje teoretyczne oraz objazd po miasteczkach wschodniej Lubelszczyzny. Zajęcia będą prowadzić pracownicy Politechniki Lubelskiej i Muzeum Wsi Lubelskiej, specjaliści zajmujący się architekturą drewnianą z różnych miejsc w Polsce, a także mistrzowie technik tradycyjnych z okolic Wojsławic.

Rezultaty warsztatów zostaną zaprezentowane w multimedialnym, edukacyjnym serwisie internetowym dokumentującym i popularyzującym tradycyjną drewnianą architekturę miasteczek regionu lubelskiego. Projekt będzie opisywał całokształt architektury drewnianej miasteczek, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. domów podcieniowych.

W warsztatach weźmie udział 12 uczestników. Preferowani są studenci architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, konserwatorstwa.
Warunkiem udziału w warsztatach jest przywiezienie laptopa z oprogramowaniem umozliwiającym wykonanie inwentaryzacji budowlanej, koncepcji architektonicznej i końcowej planszy prezentacyjnej
Organizatorzy zapewniają obiady, nocleg (w budynku szkoły, prosimy przywieźć śpiwory) i materiały warsztatowe.
Zgłoszenia do udziału w warsztatach powinny oprócz listu motywacyjnego zawierać maksymalnie trzy projekty dotychczas samodzielnie przygotowane przez zgłaszającego się na warsztaty (w formie plików jpg).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@pk.org.pl do dnia 27 czerwca 2010

Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, oddział lubelski.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Strona internetowa projektu: www.architekturadrewniana.pk.org.pl


Program warsztatów

1 dzień - 15 VII 2010 czwartek
Zapoznanie się uczestników,
wykład otwierający warsztaty
rekonesans i rozpoznanie terenu, spacer po Wojsławicach, wieczorem ognisko powitalne
"Rozpoznanie terenu, zapoznanie się, przejście, obejrzenie tradycyjnej tkanki, ze szczególnym naciskiem na architekturę podcieniową"

2 dzień - 16 VII piątek
Praca w terenie - inwentaryzacja - praca w grupach
- pomiarowanie, inwentaryzacja wstępna obiektu
rysunki, dokumentacja techniczna z fotografiami + opisy
dr inż. arch. Radosław Barek (Politechnika Poznańska) - Prezentacja doświadczeń. Wieś Łącko - zachowanie dziedzictwa kulturowego i odnowienie umiętności budowania z drewna i gliny

3 dzień - 17 VII sobota
objazd umożliwiający zapoznanie się z najciekawszymi przykładami zachowanej architektury drewnianej w regionie
wieczorem: opracowywanie graficzne inwentaryzacji obiektu

4 dzień - 18 VII niedziela
Wykłady dla uczestników warsztatów prezentacje będą mieć formę wykładów otwartych dla wszystkich zainteresowanych.
W tematyce wykładów poruszone zostaną: techniki tradycyjne w ciesielstwie, podstawowe typy i formy architektury drewnianej, ochrona, projektowanie w drewnianych obiektach zabytkowych, z uwzględnieniem technik tradycyjnych, oraz zastosowanie nowoczesnych materiałów do konserwacji i odtwarzania konstrukcji tradycyjnej,
Krzysztof Wieczorek (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków) - O konserwacji architektury drewnianej
Grzegorz Miliszkiewicz (Muzeum Wsi Lubelskiej) - Architektura drewniana miasteczek Lubelszczyzny - ujęcie etnograficzne

5 dzień - 19. VII poniedziałek
Warsztaty - zajęcia praktyczne pod kierunkiem Macieja Staińskiego z Wojsławic - doświadczonego mistrza ciesielstwa i rzeźbiarza
poznawanie tradycyjnych technik ciesielskich i architektonicznych w praktyce

6 dzień - 20. VII wtorek
prace projektowe - (w grupach 3 osobowych), przygotowanie koncepcji konserwacji obiektu z uwzględnieniem metod tradycyjnych i nowoczesnych
wykonanie modelu

7 dzień - 21. VII środa
prace projektowe

8 dzień - 22 VII czwartek
podsumowanie, dyskusja, ewaluacja warsztatów
prezentacja wyników warsztatów

uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie warsztatów

Najwyższe budynki z drewna: 5 najwyższych budynków drewnianych na świecie Najwyższe budynki z drewna spotkamy obecnie w krajach nordyckich. Aż trzy z pięciu najwyższych drewnianych budynków na świecie znajdują się dziś na Półwyspie Skandynawskim.
Wieżowiec Mjøstårnet / Norwegia Konstrukcja nośna budynku została wykonana z profili z drewna klejonego warstwowo – Glulam oraz krzyżowo – CLT, łączonych przy pomocy specjalnych, stalowych mocowań. O nowej realizacji Voll Arkitekter pisze Radosław Stach.
Współczesna architektura drewniana i tradycyjne budownictwo Podlasia - rekonstrukcja pawilonu wystawowego Pawilon wystawowy nawiązujący do tradycyjnej architektury Podlasia powstał z inicjatywy Galerii Arsenał w 2013 roku. Lekka struktura zostanie zrekonstruowana w ramach pierwszej edycji Festiwalu Architektury Drewnianej w Szczytach-Dzięciołowie
Tynki gliniane w architekturze współczesnej i tradycyjnej Stowarzyszenie Wędrowni Architekci z Poznania promuje współczesną architekturę drewnianą, szachulcową i zgodną z ideami zrównoważonego rozwoju. Jednym z wciąż niedocenianych we współczesnym budownictwie rozwiązań jest stosowanie tynków naturalnych.
Współczesna architektura drewniana. Kaplica ciszy Luterańska kaplica Kamppi, nazywana także Kaplicą Ciszy, to niewielki drewniany obiekt zbudowany w centrum Helsinek według projektu pracowni architektonicznej K2S. Współczesna drewniana architektura kontrastuje z zabudową miejskiego placu
Architektura drewniana Karpat. Wystawa na Politechnice Łódzkiej Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej IX PIĘTRO przedstawia rezultaty badań nad architekturą drewnianą Karpat Wschodnich. Wystawa Huculszczyzna 2013 prezentowana będzie do 6 stycznia