Konferencja architektoniczna Prorevita

i

Autor: Archiwum Architektury

Architektura przeciw przestępczości. Konferencja Prorevita w Łodzi

2014-10-13 14:48

W dniach 16-17 października w Łodzi odbędzie się konferencja z cyklu Prorevita. Spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom przeciwdziałania przestępczości poprzez projektowanie architektoniczno-urbanistyczne oraz wpływ funduszy europejskich na przebieg i kierunki rewitalizacji.

Czy istnieje związek między strukturą przestrzeni miejskiej, a przestępczością? Pierwszą osobą która sugerowała taką zależność była Jane Jacobs. 40 lat temu udowadniała, że modernistyczna urbanistyka wypływa negatywnie na bezpieczeństwo w miastach, ponieważ nie bierze pod uwagę czynników międzyludzkich, powoduje rozkład więzi i kontroli społecznej. Prace teoretyczne i poszukiwania antidotum trwały trzy dekady w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. W Europie, zainteresowanie tą koncepcją rozpoczyna się w latach 90-tych, kiedy zjawisko braku poczucia bezpieczeństwa zaczyna być problemem w miastach Europy kontynentalnej. Na konferencji najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie zaprezentowane zostaną przez ekspertów europejskiego programu COST: Crime Prevention through Urban Design and Planning.

Wystąpienia prelegentów zostały podzielone na dwa bloki merytoryczne – jeden z nich będzie poświęcony przeciwdziałaniu przestępczości poprzez projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, drugi dotyczy wpływu funduszy europejskich na przebieg i kierunki rewitalizacji.

Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców, a przede wszystkim architektów, urbanistów, osób zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli Policji oraz Straży Miejskich, a także studentów i doktorantów oraz innych zainteresowanych.

Planowana liczba uczestników: do 200 osób. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja uczestników będzie odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej prorevita.lodzkie.pl, gdzie dotępny jest również szczegółowy harmonogram spotkań.

Miejsce: 16 października 2014 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź

17 października 2014 Łódzki Dom Kultury ul. R. Traugutta 18, 90-113 Łódź