Circular Economy in Construction

i

Autor: Archiwum Architektury

Circular Economy in Construction

2019-09-10 15:42

Oddział warszawski SARP zaprasza na pierwsze spotkanie z nowego cyklu poświęconego gospodarce obiegu zamkniętego. Wśród panelistów również przedstawiciele samorządu i producentów materiałów budowlanych.

Przemysł budowlany na świecie generuje rocznie miliard ton stałych odpadów. Zmiany, takie jak wdrożenie nowych technologii czy metod zarządzania, zachodzą w bardzo wolnym tempie. W większości przypadków wciąż korzystamy z rozwiązań sprzed pół wieku. Dlatego tak istotne wydaje się upowszechnianie zasad gospodarki obiegu zamkniętego, zwanej też gospodarką cyrkularną.

Gospodarka obiegu zamkniętego stanowi odpowiedź na ograniczone i zmniejszające się zasoby Ziemi. Wzrost liczby mieszkańców, ich zamożności oraz powiększająca się konsumpcja przekładają się na wzmożoną produkcję. (...) GOZ nie jest zatem opcją ani utopijnym celem – jest koniecznością. Opiera się między innymi na gospodarce odpadami, czyli surowcami wtórnymi, które mogą zastąpić pierwotne, ale też na biogospodarce, czyli zrównoważonym wykorzystaniu biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług, a także ekoprojektowaniu. To właśnie ono jest początkiem systemu gospodarki o obiegu zamkniętym – nie da się poprawić gospodarki bez poprawy projektowania – mówił w wywiadzie udzielonym „A-m” Piotr Barczak z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

Jaka jest świadomość wagi tych procesów wśród władz samorządowych, projektantów, producentów materiałów oraz firm budowlanych i deweloperów w Polsce? W czwartek 12 września pierwsze spotkanie z nowego cyklu organizowanego przez OW SARP: Circular Economy · in Construction. W dyskusji udział wezmą: Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, Łukasz Górecki, dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, Jakub Heciak, architekt, pracownik naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, Tymon Nowosielski, prezes Eiffage Immobilier Polska, Konrad Witczak, Sustainability Manager w firmie Rockwool, a zarazem wykładowca na wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej oraz Jędrzej Zdziechowski, Construction Building Systems & Sustainability Building Manager  w firmie Lafarge. Spotkanie moderować będzie architekt Jurij M. Sadowski.

Dyskusja „Circular Economy · in Construction”Kiedy: 12 września, godz. 15.00-18.00Gdzie: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, Warszawa, pasaż Wiecha 4