Art Norblin

i

Autor: Archiwum Architektury Źródło: materiały prasowe Capital Park

Dawna Fabryka Norblina w Warszawie. Projekt rewitalizacji

2012-03-13 18:15

Grupa Capital Park przedstawiła projekt rewitalizacji postindustrialnego kompleksu. Opracowany przez  PRC architekci projekt zakłada stowrzenie na terenie Dawnej Fabryki Norblina kompleksu biurowo-usługowego.

Art Norblin - rewitalizacja

i

Autor: materiały prasowe Capital Park

HistoriaZabudowania zakładów “Norblin” przy ul. Żelaznej 51/53 należą do najcenniejszych zabytków przemysłowych stolicy. Większość budynków wchodzących w skład kompleksu pochodzi z XIX wieku. W zakładach produkowane były wyroby metalowe, sukcesywnie uruchamiano walcownie, druciarnie i rurownie. Przy Żelaznej powstawały platerowane i srebrne zastawy stołowe, wyroby z cyny i brązu. Po wojnie produkcję kontynuowała państwowa Walcownia Metali "Warszawa". Fabryka przestała funkcjonować w 1982 roku. ArtNorblin stanie się unikalnym miejscem na mapie Warszawy. Będzie to projekt urbanistyczny z przestrzenią publiczną, w pełni zintegrowany z miastem. Dostępność komunikacyjna zapewniona zostanie m.in. poprzez poszerzenie ul. Prostej, nowo projektowaną ulicę łączącą Prostą z Łucką oraz II linię metra. Zamknięte dotychczas 2 ha terenu staną się centrum życia tej części stolicy – zapowiada Kinga Nowakowska, dyrektor generalny Art Norblin Sp. z o.o.

Kompleks służyć ma również celom edukacyjnym i kulturalnym. Do rejestru zabytków wpisano jedenaście budynków oraz czterdzieści cztery kompleksy maszyn znajdujących się na terenie kompleksu. Mają one zostać poddane renowacji i włączone w projekt. Nowe budynki powstać mają nad zabytkowymi obiektami. Współczesna część założenia ma w sposób czytelny kontrastować z odrestaurowanymi elementami zabytkowymi poprzez użycie wyraźnych, dynamicznych form oraz materiałów takich jak m.in. ażurowa blacha.

Program rewitalizacji Fundacja Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina została powołana do życia we wrześniu 2009 r. przez właściciela i inwestora terenu dawnej Fabryki Norblina, firmę Art Norblin Sp. z o.o. Do podstawowych zadań Fundacji należy m.in. ochrona dóbr kultury i tradycji związanych z historią przemysłu Warszawy. W centrum zainteresowań pozostaje postindustrialne dziedzictwo dawnej Walcowni Metali i Fabryki Norblina. Inwestor zapowiada odtworzenie najważniejszych ciągów technologicznych dawnej walcowni. Urządzenia staną się podstawą ekspozycji. Jak na razie,  Fundacja zakończyła renowację nawijarki elektromechanicznej z 1935 roku, uruchomionej po trzydziestoletniej przerwie. Projekt ten omówiony został na Forum Konserwatorów w Toruniu. Nawijarka stanowić ma zaczątek przyszłego Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina.