Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Definiowanie przestrzeni architektonicznej

2010-10-28 2:00

X Jubileuszowa edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK z cyklu: "Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej" odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2010 roku. Tegoroczny temat: "Architektura Dziś"

DEFINIOWANIE PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ – ARCHITEKTURA DZISIAJ

W dniach 19-20 listopada 2010 r. odbędzie się jubileuszowa, dziesiąta konferencja Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem: Architektura dziś.Spotkanie w ramach cyklu konferencji Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej odbywa się od 2001r. pod wspólnym hasłem Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej.Pomysł zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Instytutu Projektowania Architektonicznego zrodził się z chęci stworzenia forum, które prowokowałoby rozmowy o architekturze. Spotkania służyć mają refleksji dotyczącej wydarzeń architektonicznych nie tylko w sferze odczuć, ale także w sferach wiedzy-nauki i wiedzy-praktyki. Architektura – pozostając sztuką, która od intuicji i przypadku nie może się uwolnić – bez warstwy teoretycznej, naukowej nie może istnieć w pełni. Tę potrzebę uznano za stosowną w dobie szybkiego tempa przemian współczesnej codzienności, znajdujących wyraz także w sferze wydarzeń architektonicznych.Pierwsze spotkanie w roku 2001 zainicjowano tematem Definiowanie przestrzeni architektonicznej, który wywołał wielowątkową dyskusję. Wówczas, to pojemne hasło przyjęto jako nazwę cyklu corocznych konferencji IPA a zakres dyskusji kolejnych spotkań wskazywały kolejne tematy: Projektowanie architektury a teoria – 2002 r., Granice architektury – 2003 r., Architektura jako sztuka – 2004 r. Rozmawiano o pięknie, użyteczności i kontekście architektonicznym, o związkach pomiędzy estetyką a etyką. W kolejnych dyskusjach rozeznawano relację pomiędzy praktyką architektoniczną a wiedzą-teorią. Rozstrzygano dylemat: co wyznacza granice, w których mieszczą się budowle określane mianem – architektura. Ten wątek kontynuowano rozmawiając o architekturze jako sztuce budowania; podczas piątego spotkania (2005) poszukiwano odpowiedzi na pytanie zasadnicze: Co to jest architektura?. Szczęśliwie nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi! W 2006 r. omawiano rolę Architektonicznego tworzywa, zwracając uwagę na jego naturę materialną i ideową. W roku 2007 temat spotkania Co z tym pięknem architektury współczesnej? – pozwolił na rozstanie się z tęsknotą za pięknem, ale bez zgody na jego istnienie. W kolejnym roku 2008 postanowiono poruszyć problem roli i znaczenia Dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta.W konferencji biorą udział architekci-akademicy, architekci-praktycy i teoretycy sztuki z Francja, Hiszpania, Holandia, Libanu, Luksemburga, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.a-2.arch.pk.edu.pl

Do udziału w konferencji zapraszają:

Prof. dr hab. inż. arch. Maria MisiągiewiczKurator Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowskirzewodniczący Rady Naukowej

fotka z /zdjecia/ipa.JPG

i

Autor: Archiwum Architektury