Architektura MuratorWydarzeniaDoroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2010

Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego 2010

Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego otrzymał arch. Adam Stafiniak (temat: Monastyr; promotor: dr inż. arch. Stanisław Lose; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej).

Dnia 10 kwietnia 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP na najlepszy dyplom, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskich uczelniach architektonicznych – DYPLOM ROKU 2010.

Czytaj także>>
Rozstrzygnięto jedenastą edycję konkursu o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Wyniki konkursu im. Prof. Z. Majerskiego na najlepszy dyplom wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach za rok 2009

Nagroda ta jest przyznawana od 1964 roku, w jej początkowym brzmieniu nazywana Nagrodą SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija, później Doroczną Nagrodą SARP za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na Wydziałach Architektury polskich uczelni - o nazwie Dyplom Roku. W 2000 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich wybierając Zbyszka Zawistowskiego patronem Nagrody na Najlepszy Dyplom wykonany na polskich uczelniach architektonicznych – chciał uhonorować tego wybitnego architekta, byłego Prezesa ZG SARP, przedwcześnie zmarłego w 1998 roku.

Do Nagrody na najlepszy Dyplom zgłaszane są projekty zakwalifikowane przez Komisję powołaną przez właściwy Zarząd Oddziału SARP w porozumieniu z Wydziałem Architektury. Do Nagrody zgłoszone zostały projekty dyplomowe z dziewięciu uczelni architektonicznych w całym kraju. Wszystkich zgłoszonych prac było 30.

Czytaj także>>
Problem komunikacji rowerowej w Warszawie na tle doświadczeń europejskich Projekt dyplomowy Olafa Morelewskiego obroniony w 2009 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Jury 10. edycji konkursu im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego postanowiło wyróżnić Katarzynę Pielaszkiewicz za projekt „Praga na okrągło” - Młodzieżowe centrum turystyczno-hotelerskie na Starej Pradze

Jury w składzie:

arch. Jerzy Grochulski – przewodniczący jury, Prezes SARP
arch. Andrzej Bulanda – sędzia referent
Wojciech Mickiewicz – TUP
arch. Mirosław Siemionow – SARP O/Białystok
arch. Beata Goczoł – SARP O/Katowice
arch. Wojciech Walter SARP O/Łódź
arch. Marcin Kościuch – SARP O/Poznań
arch. Marek Orłowski – SARP O/Szczecin
arch. Dariusz Hyc – SARP O/Warszawa
arch. Sylwia Sikora – SARP O/Wrocław
arch. Stefan Ciecholewski – SARP O/Wybrzeże

Obrady Jury rozpoczął Prezes SARP Jerzy Grochulski jako Przewodniczący Jury. Z uwagi na fakt bycia nauczycielem akademickim upoważnił arch. Beatę Goczoł do pełnienia obowiązków Przewodniczącego Jury Konkursu.

DOROCZNĄ NAGRODĘ SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU otrzymał:

autor: arch. Adam Stafiniak
temat: Monastyr
promotor: dr inż. arch. Stanisław Lose
wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

Uzasadnienie jury:
Praca bardzo wrażliwa i kompletna, potrafiąca skromnymi środkami zrealizować założone cele, i wyrazić wschodniego ducha monastyrowego, współczesnym spójnym językiem.
Praca opracowana bardzo dobrze graficznie, w sposób czytelny przekazująca klimat miejsca i ducha projektu, właściwy dobór tematu jego skali i zakresu. Realna wizja konkretnie przeprowadzona przez wszystkie fazy projektu.

Wyróżnienia II-go stopnia otrzymali:

autor: arch. Aleksandra Sas
temat: Synagoga i Centrum Żydowskie
promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Olenderek, prof. PŁ
wykonaną w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Uzasadnienie jury:
Projekt w ocenie sądu konkursowego został wyróżniony za gruntowne i wnikliwe rozwiązania funkcjonalne odpowiadające założonemu programowi oraz klarowne i nieinwazyjne nawiązanie do kontekstu urbanistycznego.

autor: arch. Jacek Ślotała
temat: Kameralna sala koncertowa
promotor: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski
wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej

Uzasadnienie jury:
Wyróżnienie nadano za udaną propozycję wpisania trudnej funkcji sali koncertowej w nieregularną historyczną tkankę miejską. Nowoczesna monumentalna forma budynku dzięki zastosowanej fasadzie emanuje lekkością i w dyskretny sposób odzwierciedla funkcję obiektu. To dobry przykład lokalizacji funkcji kulturalnej w ścisłym centrum miasta zapewniającej stały i naturalny dopływ widzów.

Wyróżnienie I-go stopnia:

autor: arch. Hanna Szukalska
temat: Re-wizja, wielopłaszczyznowa interwencja na zdegradowanym obszarze w centrum Rybnika
promotor: dr inż. arch. Jan Kubec
wykonaną na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Uzasadnienie jury:
Praca otrzymuje wyróżnienie I-go stopnia za obszerne oraz wnikliwe analizy urbanistyczne i metodę projektową prowadzącą do wniosków przetworzonych w konkretne rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne dla terenu w ścisłym centrum miasta Rybnika.
Za godną podkreślenia jury uważa trafioną decyzję projektową w postaci zmiany przebiegu koryta rzeki i wytworzenie w ten sposób kreatywnej przestrzeni publicznej zarówno parku na powierzchni ziemi, jak i uzasadnionych decyzji projektowych dot. projektowanych przestrzeni podziemnych.
Na uwagę zasługuje konsekwentnie przeprowadzona metoda projektowa zakończona sukcesem w postaci wykreowania nowej jakości przestrzeni w centrum miasta Rybnika oraz warsztat projektowy autorski pracy.

Honorowa Nagroda SARP 2019 dla Jacka Lenarta Tegorocznym laureatem Honorowej Nagrody SARP został szczeciński architekt Jacek Lenart. Kapituła doceniła projektanta za wrażliwość, talent i zaangażowanie. Przypominamy jeden z wywiadów z Jackiem Lenartem opublikowany na łamach „Architektury-murator”.
Honorowa Nagroda SARP 2018 dla Piotra Lewickiego i Kazimierza Łataka Bieżący rok należy bez wątpienia do krakowskiego Biura Projektów Lewicki, Łatak. Pracownia, obchodząca w tym roku jubileusz 30-lecia, została już nagrodzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz najwyższe wyróżnienie przyznało jej środowisko architektów.
Nagrody SARP 2015 Jury tegorocznej edycji konkursu doceniło realizacje w 9 kategoriach. Nagrodzono Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Muzeum Katyńskie w Warszawie, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu, Ubiq Business Park w Poznaniu, pawilon Polski na EXPO 2015 w Mediolanie, siedziba firmy Ericpol Software Pool w Łodzi, Silver House w Gdyni, Dom Tetris w Bukownie oraz prezentowane w tym numerze „A-m” zagospodarowanie nabrzeży Ukiel w Olsztynie.
Termy miejskie na terenie Fortu Bema 30 maja odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Oddziału Warszawskiego SARP za Najlepszy Dyplom Architektoniczny. Zwyciężyła praca Katarzyny Pankowskiej, która podjęła próbę adaptacji Fortu Bema na cele rekreacyjne poprzez utworzenie na jego terenie miejskich term.
Dyplom Roku W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszamy na uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy magisterski projekt dyplomowy polskich uczelni architektonicznych.