Architektura MuratorWydarzeniaProjekt lotniska w Bielsku-Białej: Zofia Bednarczyk z Doroczną Nagrodą SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Projekt lotniska w Bielsku-Białej: Zofia Bednarczyk z Doroczną Nagrodą SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

W ubiegłą sobotę w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie wręczono nagrodę za najlepszy dyplom roku 2014. Nagrodę otrzymała Zofia Bednarczyk, absolwentka Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego za projekt lotniska w Bielsku-Białej

Lotnisko w Bielsku Białej, Zofia Bednarczyk, Dyplom Roku SARP
Nagroda Dyplom Roku 2014: Zofia Bednarczyk, projekt lotniska w Bielsku-Białej

Doroczna nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku" przyznawana jest absolwentowi lub absolwentce architektonicznych studiów magisterskich. W tegorocznej, pięćdziesiątej już edycji konkursu, nagrodę otrzymała Zofia Bednarczyk za projekt lotniska w Bielsku-Białej. Promotorem pracy jest dr inż. arch. Piotr Wróbel z Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Warto podkreślić, że Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to jedyna placówka o charakterze niepublicznym biorąca udział w jubileuszowej edycji konkursu. Kierunek Architektura – jako jedyny spośród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce – uzyskał w ubiegłym roku notyfikację unijną, co oznacza, że dyplomy tej uczelni uznawane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Punktem wyjścia nagrodzonego projektu jest założenie Aeroklubu Bielsko-Bialskiego w Aleksandrowicach. Najważniejsze założenia pracy to stworzenie modelowego zagospodarowania przestrzeni okołolotniskowych oraz intermodalnego węzła komunikacyjnego, uporządkowanie tkanki miejskiej oraz przedstawienie propozycji rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego terminalu pasażerskiego o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Całości przyświeca idea założenia parkowo-krajobrazowego oraz rewitalizacji małych lotnisk i dostosowania ich do potrzeb rozwijającego się lotnictwa cywilnego. Nagrodzona praca z szacunkiem odnosi się do wartości istniejącego przedwojennego założenia czynnego, sportowego lotniska wraz z hangarami i modernistycznym budynkiem Karola Schayera. Autorka proponuje odnowienie istniejących obiektów oraz dobudowanie nowego terminalu.

Forma architektoniczna w projekcie Zofii Bednarczyk tworzona jest za pomocą długich, horyzontalnych linii, które pozwalają na dostosowanie planowanych obiektów do otaczającego je krajobrazu. Najważniejszym akcentem formalno-przestrzennym i kompozycyjnym założenia jest przeszklony pawilon o eliptycznym przekroju. Na poziomie 0, pod zielonym dachem zlokalizowano funkcje usługowe związane z obsługą lotniska. Na poziomie 1, we wspomnianym pawilonie, przewidziano funkcje wspomagające działanie znajdującego się poniżej terminalu oraz taras widokowo - rekreacyjny. Ze względu na lokalizację istniejących obiektów, nowy budynek miałby powstać po stronie południowej drogi startowej otwierając widok na pasmo górskie. Wynikający z takiego położenia problem nadmiernego nasłonecznienia mógłby zostać rozwiązany za pomocą paneli fotowoltaicznych, żaluzji przeciwsłoneczncy czy systemu przepływu powietrza wewnątrz kubatury.

Autorka przewiduje również wkomponowanie w całość założenia okolicznych terenów zielonych - ogólnodostępnego, miejskiego parku krajobrazowego. Uzupełnieniem projektu jest zespół sześciu budynków biurowych, których wielkość zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem odległości do płyty lotniska.

Z werdyktu Jury: Nagrodę przyznano za modelowe powiązanie projektu lotniska i przestrzeni okołolotniskowych w Bielsku Białej. Nagrodzony projekt w sposób twórczy odnosi się do kontekstu urbanistycznego i architektonicznego. Zaproponowane rozwiązania harmonijnie nawiązuje do skali miasta, wzbogacając je o przestrzenie publiczne i nowe funkcje. Wysoki poziom pracy, którą wykonano z wnikliwą analizą świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu profesjonalnym i kreatywności.

Jury obradowało w składzie:
Przewodniczący: arch. Włodzimierz Mucha, Wiceprezes SARP, Oddział Warszawa
Sędzia Referent: arch. Konrad Grabowiecki, Oddział Warszawa
arch. Mirosław Siemionow, Oddział Białystok
arch. Jacek Krych, Oddział Katowice
arch. Regina Kozakiewicz-Opałka, Oddział Kielce
arch. Jacek Ewý, Oddział Kraków
arch. Arkadiusz Bojczuk, Oddział Lublin
arch. Maciej Musiał Oddział Łódź
arch. Katarzyna Weiss, Oddział Poznań
arch. Florian Grzybowski, Oddział Szczecin
arch. Maciej Kuryłowicz, Oddział Warszawa
arch. Mariusz Cadler, Oddział Wrocław
arch. Paweł Wład Kowalski, Oddział Wybrzeże
arch. Leon Szapowałow, Oddział Zielona Góra


Wyświetl większą mapę