Architektura MuratorWydarzeniaEdukacja architektoniczna – konferencja z udziałem m.in. Kirka Weisbergera z die Baupiloten

Edukacja architektoniczna – konferencja z udziałem m.in. Kirka Weisbergera z die Baupiloten

Niemal każda dyskusja o polskiej architekturze kończy się konstatacją, że naszemu społeczeństwu brakuje odpowiedniej edukacji estetycznej. Wątek ten rozwinie całodniowa konferencja pn. Architektoniczna EduAkcja Warszawy.

Edukacja architektoniczna – konferencja z udziałem m.in. Kirka Weisbergera z die Baupiloten

Spotkanie zaplanowano 5 czerwca w warszawskim Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56. Pretekstem do zorganizowania sesji jest finał drugiej edycji konkursu na najlepsze warszawskie przedszkola i szkoły, którą przeprowadziło Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Konferencję podzielono na dwie części: warsztatową, odnoszącą się do różnych sposobów uwrażliwienia dzieci i młodzieży na przestrzeń, oraz wykładową, poświęconą jakości miejsc do nauki. W tym module przewidziano wykład Kirka Weisbergera z berlińskiej pracowni die Baupiloten, która specjalizujące się w projektowaniu obiektów edukacyjnych, a także Marleny Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, która opowie o planach, by koncepcje wszystkich nowych budynków szkolnych i przedszkolnych w stolicy wyłaniane były w konkursach architektonicznych.

Konferencja odbędzie się w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, realizowanego przez władze miasta od 2009 roku w oparciu o dwa dokumenty: Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc na poszczególne warsztaty ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (link do rejestracji tu). Poniżej publikujemy szczegółowy program wraz z opisami poszczególnych sesji:


PROGRAM KONFERENCJI

10:00-10:30
Rejestracja i powitalna kawa

10:30-10:45
• Otwarcie wydarzenia – Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy
• EduAkcje dla Warszawy – Anna Michalak-Pawłowska, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej
• Prezentacja programu konferencji – Monika Komorowska, Wydział Dialogu w Planowaniu, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

10:45-12:15
Sesje warsztatowe:

1.Od kuchni, czyli jak edukować architektonicznie – Paweł Pedrycz, OW SARP (warsztat z udziałem dzieci). Warsztaty poruszające problematykę domu – budynku archetypicznego, który najbardziej jest w zakorzeniony w dziecięcej wyobraźni. Jest to więc wstęp do świata architektury, w którym sygnalizowany jest szereg zagadnień (technologicznych, społecznych i artystycznych) możliwych do rozwinięcia w toku kompleksowego programu edukacji architektonicznej. Warsztat pokazuje różnorodność domów budowanych przez przedstawicieli różnych kultur w różnych zakątkach świata.

2. Inspiracje, czyli jak o edukację przestrzenną dbają inni oraz jak inspirować do prowadzenia edukacji przestrzennej – Urszula Szabłowska, Izba Architektów RP (warsztat). Podczas sesji przedstawiony zostanie program edukacyjny Izby Architektów RP połączony z warsztatami, podczas których przeprowadzona będzie symulowana lekcja z użyciem elementów programu.

3. Przestrzeń edukacji przestrzenią dla innowacji – Edyta Ołdak, Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” (warsztat). Podczas sesji poruszymy temat oddolnych inicjatyw szkolnych, których celem jest wprowadzenie estetyczno-architektonicznych zmian. Zastanowimy się nad narzędziami do diagnozowania braków oraz potencjałów przestrzennych.

4. Laboratorium partycypacyjnej zmiany przestrzennej – od pomysłu do wdrożenia – Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus (warsztat). Warsztat pokazuje metodologię włączenia młodych ludzi we współdecydowanie o sprawach przestrzeni szkolnej. Na konkretnych przykładach pokażemy drogę zmiany: diagnoza problemów, wybór problemów do rozwiązania, działania przygotowawcze i dokonanie samek zmiany. Będziemy korzystać z doświadczenia projektu „Rozprzestrzeń Szkołę” prowadzonego przez Fundację Civis Polonus w latach 2016 – 2018 w Warszawie.

5. Modelowa lekcja archi-przygody – Aleksandra Chrzanowska, Paulina Żak, Narodowe Centrum Kultury (warsztat). Poprzez praktyczną formę modelowego warsztatu chcemy uświadomić związek budowy anatomicznej człowieka z elementami otoczenia, nauczyć nabywania umiejętności przedstawiania obiektów w określonej skali, rozwijać zdolności manualne i ćwiczyć wyobraźnię przestrzenną.

6. Więcej niż mury, o roli otoczenia i jego relacji ze szkołą – Marta Tomasiak, architekt krajobrazu prowadzi własną pracownię architektury krajobrazu (wykład). Podczas wykładu poruszymy zagadnienia związane z szeroko pojętym „zewnętrzem” szkoły i budynków kulturalno-edukacyjnych, kształtowaniem ambitnych i rozwijających przestrzeni, tematyką naturalnych placów zabaw, ogrodów sensorycznych, zewnętrznych klas, warzywnych ogrodów przyszkolnych. Zastanowimy się jakie cechy powinna posiadać przestrzeń przyszkolna, aby stanowiła miejsce atrakcyjne do przebywania, rozwijała wyobraźnię oraz pozwalała budować kompetencje społeczne. Wykład poprowadzony będzie w oparciu o dobre przykłady światowych realizacji z zakresu architektury krajobrazu.

12:15-12:45
Prezentacja wypracowanych podczas warsztatów postulatów / rekomendacji w postaci połączona z przerwą kawową.

12:45-13:30
Wręczenie nagród – Mirosław Sielatycki, Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Kapituła Konkursu „Najlepsze Szkolne i Przedszkolne Przestrzenie Uczenia się”.

Dyskusja wokół wyróżnionych szkół + prezentacja wyróżnionych szkół.

13:30-14:30
Wykład – Kirk Weisberger, architekt z berlińskiej pracowni die Baupiloten (streaming)

14:30-15:00
Lunch

Tagi:
W poszukiwaniu idei osiedla społecznego W poszukiwaniu idei osiedla społecznego - pod tą nazwą kryje się realizowany na warszawskim osiedlu Koło projekt wystawienniczy i edukacyjny inspirowany koncepcjami architektki Heleny Syrkus.
Peggy Deamer: Jak uczyć architektury w XXI wieku? Obraz „uczelni wolnej od ograniczeń i praktyki zawodowej pełnej utrudnień” jest fałszywą dychotomią. Trzeba zdawać sobie sprawę, jakie są uwarunkowania, by mieć wizję, jak je przekroczyć. Jedną z rzeczy, które bym zdecydowanie zalecała, jest prowadzenie zajęć dotyczących rzeczywistych problemów i tematów, które nie odnoszą się tylko do spraw interesujących wyłącznie architektów. Amerykańska badaczka i profesor Yale School of Architecture, o status quo i przyszłości nauczania architektury.
Jerzy Staniszkis. Architekt - grafik Wystawa w warszawskim Muzeum Plakatu przypomina mało znany dorobek polskiego architekta, który był uzdolnionym twórcą grafiki użytkowej, a także cenionym wykładowcą kilku zagranicznych uczelni.
Ruszył nabór do programu Archi-przygody Przedszkolaki znów będą miały okazję do zapoznania się z tajnikami architektury. Podczas zajęć pod okiem specjalistów poznają lepiej własne otoczenie, stworzą makiety, a nawet zbudują proste formy.
Nagrody DESIGN THAT EDUCATES 2019 DtEA to międzynarodowa nagroda, która pokazywać ma edukacyjny potencjał dizajnu i architektury – ich zdolność do komunikowania wdrożonych rozwiązań i funkcji.
Świadomość architektoniczna Polaków – raport Narodowego Centrum Kultury Mogłoby się wydawać, że na fali popularności ruchów miejskich zainteresowanie przestrzenią architektoniczną w Polsce rośnie. Tymczasem, jak pokazuje najnowszy raport Narodowego Centrum Kultury jest zgoła odwrotnie. Tylko 6% społeczeństwa deklaruje znajomość nazwiska jakiegoś znanego architekta. Przy czym są to m.in. tej miary „projektanci” jak Canaletto, XIII-wieczny malarz, znany w naszym kraju jako autor warszawskich pejzaży.