Architektura MuratorWydarzeniaEmocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. III

Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. III

Grupa Bartosza Haducha, architekta z pracowni NArchitekTURA z Krakowa; (obrzydzenie/ C.H. Stary Browar)

Nieobcy uczestnikom warsztatów był sabotaż i dywersja. Aby wywołać strach i niepokój w Starym Browarzepostanowili skonfrontować znajdujące się tam produkty (takie jak ubrania, jedzenie, sztuka) z ich realnym, często wątpliwym moralnie/etycznie obrazem. Akcja polegała na rozpowszechnieniu na terenie sklepów, restauracji i toalet krytycznych i dających do myślenia ulotek, zwracających uwagę między innymi na negatywny wpływ towarów tam zakupionych na środowisko naturalne czy zdrowie użytkowników. Akcja została przeprowadzona bez zezwolenia, po cichu i w tajemnicy przed ochroną centrum.

Kolumny studenckie "Architektura-murator" 01/2010

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu Nowa ekspozycja przywraca pamięć o wielokulturowej historii miasta. W dawnej synagodze ingerencje ograniczono do minimum, pozostawiając odciski po zdjętych ze ścian obrazach i wytarte deski podłogi. O realizacji pisze Oskar Grąbczewski.
Apartament Przyszłości projektu NArchitekTURA W inauguracyjnej wersji aranżacji doprowadziliśmy minimalistyczną estetykę do ekstremum, dobierając do wnętrza wszystkie meble i dodatki w kolorze białym. O wyjątkowym charakterze miejsca decyduje indywidualnie projektowana "ściana zieleni" złożona z przesuwnych paneli z żywicy z zatopionymi w nich zaimpregnowanymi roślinami - pisze Bartosz Haduch z pracowni NArchitekTURA.