Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. IV

2009-12-04 1:00

Grupa Marcina Kościucha i Tomasza Osięgłowskiego, architektów z poznańskiego biura Ultra Architects; (zaufanie/skłot Rozbrat)

Były też projekty złożone z kilku idei. Pierwszą, w tym przypadku, było namalowanie linii - stworzenie mostu pomiędzy kawiarnią a Rozbratem, drugą, przekazanie informacji i wiedzy o Rozbracie (skłocie anarchistycznym) mieszkańcom Poznania poprzez logotypy, a trzecią, stworzenie gry miejskiej i rozreklamowanie jej za pomocą gry planszowej, rozdawanej w formie niewielkich domków. Pomimo, że każdy z tych pomysłów działa na zupełnie innej płaszczyźnie, wszystkie są powiązane z przestrzenią publiczną. Okazało się, że spotkanie, poznanie i ufność można wyzwolić w przestrzeni miejskiej. Ludzie, grając, nie tylko zdobywaliby wiedzę o skłocie, ale mieliby również możliwość przypadkowego spotkania jednego z mieszkańców Rozbratu, co miałoby doprowadzić do wzbudzenia emocji - ufności, a w przyszłości może uczucia - zaufania.

Kolumny studenckie "Architektura-murator" 01/2010