Architektura MuratorWydarzeniaHala targowa we Wrocławiu - nagroda SARP Wrocław Dyplom Roku 2016

Hala targowa we Wrocławiu - nagroda SARP Wrocław Dyplom Roku 2016

Targowiska na świeżym powietrzu często postrzegane są jako przeszkoda na drodze do zaprowadzenia ładu w miastach. W swojej pracy Anatomia nieformalnych przestrzeni. Architektura handlu ulicznego Joanna Zielińska proponuje obiekt, który porządkuje przestrzeń, nie tracąc nic ze swego otwartego charakteru. Projekt otrzymał magrodę SARP Wrocław Dyplom Roku 2016.

Anatomia nieformalnych przestrzeni. Architektura handlu ulicznego - Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

W części teoretycznej autorka poddała analizie problem przestrzeni nieformalnych, z jakimi zmagają się dzisiejsze miasta, na przykładzie Wrocławia. Nieuporządkowany rozwój ulicznego handlu i chaotyczne targowiska stanowią nierozwiązaną przeszkodę w tworzeniu ładu przestrzennego. Władze Wrocławia usiłują pozbyć się popularnych targowisk i uporządkować miasto poprzez przeniesienie handlarzy do blaszanych hal targowych. Jednak te starania nie przynoszą większych efektów. Handlarze są niezadowoleni z warunków, jakie oferują hale a klienci chętniej robią zakupy w targach na wolnym powietrzu, blisko miejsca zamieszkania - pisze Joanna Zielińska. Rozwiązaniem problemu może być połączenie nieformalnych, otwartych targowisk z innymi funkcjami - biurową i kulturalną. Celem projektu jest pokazanie, że rynek jest nie tylko powierzchnią handlową. Dodane funkcje biura czy centrum kultury mają pomóc stworzyć wielowarstwowy charakter miejsca jakim jest targ - dodaje autorka.

Zaprojektowany przez nią obiekt położony jest w dzielnicy Nadodrze na skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej, placu Staszica, ulicy św. Wincentego oraz placu Strzeleckiego. Projekt obejmuje reorganizację komunikacji w tej okolicy. Pierwszy etap ma na celu uporządkowanie chaotycznego skrzyżowania i połączenie różnych przestrzeni. Zaproponowany obiekt łączy skwer Sybiraków z projektowanym targowiskiem oraz przestrzeniami zielonymi przy ulicy świętego Wincentego.

Prosta forma budynku wypełnia do tej pory niezagospodarowaną przestrzeń i tworzy centrum okolicy. W budynku umieszczone zostały funkcje związane z działaniem targu oraz dodatkowe przestrzenie rozszerzające tradycyjny bazar o nowe elementy - przestrzenie biurowe, warsztatowe i wystawiennicze. Powściągliwa architektura obiektu ma na celu stworzenie sceny dla targowiska i zaproponowanie nowego systemu handlu ulicznego.

Drugą nagrodę w konkurse SARP Wrocław Dyplom Roku 2016 przyznano Martynie Cyran za pracę Obserwatorium rozpadu, Galeria Sztuki przy fortecy Cresmina (promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowsk). Trzecią nagrodę ex aequo otrzymali Wojciech Cebula za pracę Dom sztuki. 500+1 Budynek jako manifest społeczno-polityczny (promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska) oraz Agnieszka Nowicka za pracę Strategia ochrony i rozwoju zabytkowej dzielnicy stodół we Mstowie (promotor: dr inż. arch. Marek Lamber).

Wszystkie 7 nominowanych prac zostało zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu o Doroczną Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich im.  Zbyszka Zawistowskiego - Dyplom Roku 2016. Trzy z nominacji - prace Wojciecha Cebuli, Mileny Fabickiej i Joanny Zielińskiej - zostały także zgłoszone do udziału w konkursie o Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP.

Tagi:
[Nie]istniejące granice Prezentujemy projekt dyplomowy Piotra Pasierbińskiego i Ewy Sroczyńskiej z Politechniki Krakowskiej, który otrzymał nagrodę krakowskiego oddziału SARP za najlepszy Dyplom Roku 2017.
Centrum Muzyki w Tokio [projekt studencki] Obiekt jest w istocie przestrzennym instrumentem muzycznym, który reaguje na bliskość człowieka. Projekt otrzymał nominację do nagrody SARP Wrocław Dyplom Roku 2016.
Nagroda SARP Wrocław Dyplom Roku 2016 Prezentujemy wyniki konkursu Dyplom Roku 2016 dla absolwentów Wydziały Architektury Politechniki Wrocławskiej, organizowanego przez uczelnię we współpracy z lokalnym oddziałem SARP.
Obserwatorium przy twierdzy Cresmina Obserwatorium przy niszczejącej portugalskiej twierdzy to minimalistyczna, a jednocześnie wyrazista interwencja w nadmorski krajobraz. Projekt Martyny Cyran otrzymał drugą nagrodę w konkursie SARP Wrocław Dyplom Roku 2016.
Dyplom Roku W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszamy na uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego za najlepszy magisterski projekt dyplomowy polskich uczelni architektonicznych.