Architektura MuratorWydarzeniaInnovaConcrete Workshop: jak chronić powojenny modernizm

InnovaConcrete Workshop: jak chronić powojenny modernizm

W dniach 26-28 września odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja poświęcona innowacyjnym metodom ochrony betonowych i żelbetowych konstrukcji architektonicznych XX wieku. Wydarzenie jest częścią projektu realizowanego we współpracy m.in. z TU Delft i DOCOMOMO.

InnovaConcrete Workshop: jak chronić powojenny modernizm
Projekt modernizacji stacji Warszawa Śródmieście według Torprojekt i Kuryłowicz & Associates; il. PKP PLK

W dniach 26-28 w września w pawilonie wystawowym SARP przy ul. Foksal odbędzie się konferencja „InnovaConcrete Warsaw Workshop. Post-war Concrete-based Cultural Heritage in Central and Eastern Europe”. Wydarzenie to część międzynarodowego projektu „Innovative materials and techniques for the protection of cultural monuments of the twentieth century heritage”, którego głównym celem jest określenie innowacyjnym metod ochrony betonowych i żelbetowych konstrukcji architektonicznych XX wieku.

Projekt realizowany jest przez szereg europejskich instytucji: w tym uczelnie wyższe (Uniwersytet Techniczny w Delft, Uniwersytet w Kadyksie), międzynarodowe stowarzyszenia architektów (ICOMOS, DOCOMOMO), a także firmy inżynieryjne specjalizujące się w konserwacji betonu (INES Ingenieros). Do współpracy zaproszono także przedstawicieli Polski – Halę Stulecia we Wrocławiu oraz Uniwersytet Łódzki.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach programu Horyzont 2020, a sam projekt uzyskał miano doskonałości naukowej nadane przez Komisję Europejską, która dofinansowała inicjatywę.

Częścią projektu są badania, które pozwolą określić plan ochrony stacji WKD Warszawa Śródmieście. Ich kolejny etap obejmuje monitoring zniszczeń betonowej konstrukcji obiektu oraz test nowatorskich substancji zabezpieczających żelbetowe elementy struktury.  Jest on obecnie realizowany przez specjalistów z Hiszpanii i Włoch. Partnerem w pracach badawczych na stacji WKD Warszawa Śródmieście są naukowcy w Instytutu Historii Sztuki UŁ.

Konferencji „InnovaConcrete Warsaw Workshop. Post-war Concrete-based Cultural Heritage in Central and Eastern Europe” towarzyszyć będzie wystawa fotografii Tadeusza Sumińskiego „Architektura ruchu”, której wernisaż odbędzie się 26 września o godz. 18.00. Szczegółowy program wydarzenia dostępny tu.

Honorowy patronat nad konferencją „InnovaConcrete Warsaw Workshop. Post-war Concrete-based Cultural Heritage in Central and Eastern Europe” objął Generalny Konserwator Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Więcej o przebudowie warszawskiej linii średnicowe według Kuryłowicz & Associates czytaj tu.

CARBS – Concrete Kinetics: projekt artystyczny Matter Design Concrete Kinetics (CARBS) to seria wydarzeń on-line przygotowanych przez studio Matter Design z Bostonu we współpracy z galerią AEDES i firmą CEMEX. W ramach projektu będzie można zobaczyć specjalnie opracowaną choreografię z wykorzystaniem megalitycznych elementów z betonu, każdy o wadze od 400 do 1800 kg.
Stone Garden / Bejrut Charakterystycznym elementem budynku jest rzemieślniczo wykończona fasada, na której zamontowano donice z typową dla Bejrutu roślinnością śródziemnomorską - pisze Radosław Stach.
Si to jedna z czterech kolekcji paneli z betonu architektonicznego firmy Conmere, które nasycono naturalnymi składnikami: glinem, krzemem, żelazem oraz wapniem. Możliwość łączenia czterech pierwiastków, sześciu wybarwień i 14 elementów pozwala na tworzenie autorskich kompozycji. Krzemowa kolekcja Si łączy zarówno wzory nieregularne jak i symetryczne.
Hala Stulecia we Wrocławiu wśród najważniejszych betonowych konstrukcji Europy Hala Stulecia bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym InnovaConcrete, którego celem jest opracowanie nowoczesnych metod konserwacji historycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych. Obiekt został wytypowany jako przykład jednego z największych osiągnięć przedwojennego modernizmu.
Kompozyty w służbie deskowaniowej – system PERI DUO Podczas II wojny światowej brytyjscy inżynierowie rozważali budowę innowacyjnego lotniskowca, który to miał być wykonany... z lodu. Ten szalony pomysł okazuje się całkiem racjonalny, gdy poznajemy jeden szczegół – dodając do wody trociny w proporcji 6:1, otrzymujemy pykret o wytrzymałości zbliżonej do żelbetu! I taki właśnie materiał o niejednorodnej strukturze, złożony z komponentów o różnych cechach, a sam mający inne właściwości, nazywamy kompozytem.
MEWA To ręcznie wykonywane kafle betonowe projektu architekta Adama Ankiewicza z pracowni Warssawa. Powstają z mikrokruszywa z piasków kwarcowych, a następnie poddawane są specjalnemu procesowi technologicznemu, który pozwala na zminimalizowanie porowatości kompozytu. Bazę spoiwa stanowi biały cement portlandzki. Kafle dostępne są w różnej kolorystyce, są wytrzymałe, mają niską nasiąkliwość, a także są odporne na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV.