Architektura MuratorWydarzeniaKształtowanie przestrzeni: program edukacyjny dla szkół [WIDEO]

Kształtowanie przestrzeni: program edukacyjny dla szkół [WIDEO]

Celem programu Kształtowanie przestrzeni jest nie tylko rozbudzenie świadomości architektonicznej, ale też identyfikacji z miejscem zamieszkania. O jego założeniach opowiadają Małgorzata Gruszka i Dariusz Śmiechowski, koordynatorzy przedsięwzięcia z Izby Architektów RP.

Program edukacyjny dla szkół Kształtowanie przestrzeni

Kształtowanie przestrzeni stanowi wyjątkowe w skali europejskiej przedsięwzięcie edukacyjne. Jego celem jest budowanie identyfikacji z miejscem zamieszkania i świadomości społecznej młodzieży. Pomysł narodził się w Irlandii i został zaadaptowany do polskich warunków. Jak dotąd żaden inny kraj europejski nie wprowadził podobnego programu. Program przedstawiają Malgorzata Gruszka, członek Rady Krajowej IARP, przewodnicząca Zespołu d.s. edukacji dzieci i młodzieży, działającego przy Radzie Krajowej IARP; oraz Dariusz Śmiechowski, ekspert, członek Zespołu d.s. edukacji dzieci i młodzieży przy Radzie Krajowej IARP.

Kształtowanie przestrzeni - dla kogo?

Program Kształtowanie przestrzeni stanowi zestaw gotowych scenariuszy lekcji przygotowanych dla nauczycieli dowolnej specjalizacji. Nauczyciele mogą zdecydować się na jeden z trzech modułów (każdy obejmuje łącznie 10 godzin zajęć):

- „Mój dom”, dotyczący projektowania architektury i aranżacji wnętrz,
- „Dzielnica, wieś, metropolia”, prezentujący problemy związane z  przestrzenią publiczną,
- „Historia architektury”, przedstawiający m.in. elementy stylów architektonicznych.

Jak podkreślają organizatorzy, wprowadzenie zajęć o tematyce architektonicznej nie stanowi obciążenia dla szkoły, nie wiąże się z nakładami finansowymi. Zajęcia mogą być realizowane np. w ramach przedmiotu wiedza o kulturze lub każdego innego ujętego w szkolnym programie.

Od nauczycieli nie wymagamy specjalistycznej wiedzy w zakresie architektury lub urbanistyki. Izba Architektów RP organizuje tematyczne szkolenia, przygotowujące do prowadzenia zajęć w trzech wybranych blokach tematycznych. Do pilotażowej akcji zgłosili się nauczyciele wielu specjalności, m.in. języka polskiego, historii, geografii, chemii, zajęć technicznych czy nawet informatyki. To tylko dowodzi, jak uniwersalny oraz elastyczny jest nasz program, który można z powodzeniem wdrożyć we wszystkich szkołach ponadpodstawowych, bez względu na liczbę uczniów w klasach oraz poziom nauczania – przekonuje Małgorzata Gruszka, członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji Dzieci i Młodzieży.

Kształtowanie przestrzeni: pilotaż

W Polsce pilotażowa edycja programu rozpoczęła się w marcu 2013 roku. Wzięło w niej udział 13 szkół ponadpodstawowych z pięciu województw – mazowieckiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego. 17 nauczycieli, wspieranych przez architektów i historyka sztuki, prowadziło zajęcia z architektury i urbanistyki dla przeszło 400 uczniów.

W oparciu o wnioski wyciągnięte z pilotażu przygotowano program pierwszej edycji, która ruszy jeszcze w październiku tego roku. Z oficjalną wersją programu Kształtowanie przestrzeni można zapoznać się na stronie internetowej: www.scholaris.pl.

Więcej informacji: www.izbaarchitektow.pl

Spotkajmy się w mieście – nowa edycja konkursu IARP dla młodzieży Na początku lutego ogłoszona została 8. edycja konkursu dla młodzieży szkolnej, który towarzyszy programowi edukacyjnemu Kształtowanie Przestrzeni. W roku 2021 hasło przewodnie brzmi: Spotkajmy się w mieście!
Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki Poznaliśmy wyniki VII edycji konkursu Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja organizowanego wspólnie przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundację Promocji Architektury SARP. W tym roku, mimo pandemii i nowych wyzwań związanych z funkcjonowaniem szkół w trybie zdalnym, nadesłano aż 48 prac.
Kolejna edycja programu Kształtowanie przestrzeni w Szczecinie Osiem szkół ponadpodstawowych zgłosiło się w Szczecinie do tegorocznej edycji programu Kształtowanie przestrzeni. W prowadzeniu zajęć nauczycielom pomagać będą doktoranci z Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.