DiverCITY, konferencja we Wrocławiu

i

Autor: Archiwum Architektury Źródło: Wikimedia Commons

Konferencja "DiverCITY - miasto dla wszystkich"

2014-07-17 12:01

Ambasada Norwegii oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej współczesnym miastom. Jej celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla przedstawicieli samorządów miast Polski, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 10-12 września 2014

W dniach 10-12 września we Wrocławiu odbędzie się konferencja "DiverCITY - miasto dla wszystkich". Do udziału zaproszeni są przedstawiciele samorządów lokalnych, architekci, urbaniści, specjaliści związani z kształtowaniem się miast, jak również działacze miejscy.

Konferencja służyć będzie wymianie doświadczeń samorządów lokalnych miast w Polsce, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Jej celem jest dzielenie się wiedzą, wypracowanie zestawu dobrych praktyk oraz zapoznanie z globalnymi trendami w zakresie zmian w przestrzeni miejskiej. Ponadto, konferencja przyczyni się do zacieśnienia współpracy przedstawicieli samorządów ze wspomnianych państw. Kontakty, które nawiążą uczestnicy konferencji będą miały duże znaczenie dla procesu zmian w miastach zarówno w Polsce, jak i w Norwegii.

Jednym z założeń wyjściowych konferencji "DiverCITY - miasto dla wszystkich" jest przekonanie o potrzebie ciągłej poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców miast. O rozwoju miasta świadczą nie tylko duże inwestycje, lecz przede wszystkim niewielkie zmiany bezpośrednio wpływające na życie mieszkańców. Zmiany w skali mikro nie wymagają zaangażowania wielkich środków finansowych. Ważnym elementem ich wprowadzania jest wykorzystanie kapitału społecznego tkwiącego w mieszkańcach miast, którzy powinni zostać zaangażowani w proces współrządzenia.

Konferencja jest wynikiem współpracy polsko-norweskiej rozwijanej od wielu lat dzięki realizacji projektów finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Organizowana jest we współpracy z Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Miastem Wrocław, Miastem Siechnice oraz Ambasadą Norwegii w Polsce.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport podczas konferencji. Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2014.

Konferencja DiverCITY - miasto dla wszystkich10-12 września 2014, WrocławKontakt:Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Programów Pomocowych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa e-mail: regionalnyeog@mir.gov.pl tel. 22 273 81 49 fax: 22 273 89 13