Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Konferencja „Innowacyjność w Przekształcaniu Miast Europy”

2011-09-14 2:00

Organizatorzy konferencji - Ministerstwo Infrastruktury, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Europejskie Forum Polityk Architektonicznych przygotowali program obejmujący prezentacje i dyskusje dotyczące najbardziej aktualnych problemów kształtowania środowiska zurbanizowanego, z podkreśleniem architektury, jako ważnego nośnika innowacyjności.

W dniach od 18 do 20 września 2011 roku odbędzie się w Gdańsku Konferencja Europejskiego Forum Polityk Architektonicznych (EFAP-FEPA) "INNOWACYJNOŚĆ W PRZEKSZTAŁCANIU MIAST EUROPY” organizowana w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Organizatorzy konferencji - Ministerstwo Infrastruktury, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Europejskie Forum Polityk Architektonicznych przygotowali program obejmujący prezentacje i dyskusje dotyczące najbardziej aktualnych problemów kształtowania środowiska zurbanizowanego, z podkreśleniem architektury, jako ważnego nośnika innowacyjności.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, instytucji kultury i edukacji, organizacji pozarządowych, organizacji zawodowych skupiających architektów i urbanistów, a także studenci i media. Reprezentowane będą państwa członkowskie UE, kraje kandydujące, a także kraje Partnerstwa Wschodniego, Rosja i Norwegia.

Postulowany proces przekształceń struktury miast europejskich ma służyć rozwojowi oraz zwiększeniu ich atrakcyjności w obliczu globalnej konkurencji. Zadaniem konferencji jest wskazanie innowacyjnej roli architektury oraz twórczego potencjału projektantów, architektów i urbanistów. Konferencja ma wykazać rolę ładu przestrzennego w spełnieniu podstawowych celów Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jakość życia w przyjaznej przestrzeni jest ważniejsza niż zyski wyłącznie finansowe, efekty krótkoterminowe i o ograniczonym zasięgu.

Odnosi się to zarówno do krajów, regionów i gmin, jak i do przedsiębiorstw i osób indywidualnych. Innowacyjność w architekturze i urbanistyce będzie dobrze służyć podnoszeniu jakości życia, ale musi być wspierana przez ściśle współpracujące ze sobą władze rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska naukowe i zawodowe.

Europejskie Forum Polityk Architektonicznych jest platformą prezentacji inicjatyw powstałych w obszarze Unii Europejskiej oraz tych działań władz krajowych, które są niezbędne w procesie przekształcania struktury miast.

Program konferencji rozłożony został na trzy sesje pod następującymi hasłami: Rola polityk architektonicznych w przekształcaniu struktury miast europejskich; Tożsamość miasta europejskiego – Europa Środkowa i Wschodnia, Kraje Bałtyckie; Innowacyjność w przekształcaniu miast Europy.

Spodziewanym efektem dyskusji panelowej mają być priorytety i rekomendacje potrzebne dla sformułowania Polskiej Polityki Architektonicznej, która jako spójny dokument, podobnie jak w innych krajach Europy, będzie akceptowana przez wszystkich tych, których działalność ma wpływ na wzrost innowacyjności i jakości architektury, a w konsekwencji na zrównoważony rozwój Polski. Miejscem części merytorycznej konferencji będzie Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. W ramach konferencji przewidywane są: konferencja prasowa, wizyty studyjne, wykład otwarty w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, wystawa Sustainable Architecture Across Europe oraz spotkania nieoficjalne w Gdańsku i Sopocie.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez system akredytacji dostępny pod adresem https://akredytacja.pl2011.eu/ do 9 września 2011.

fotka z /zdjecia/eu_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury