Architektura MuratorWydarzeniaKonferencja konserwatorsko-architektoniczna „MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ” 2010

Konferencja konserwatorsko-architektoniczna „MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ” 2010

W trakcie sesji: prezentacja projektów, realizacji i adaptacji architektoniczno-konserwatorskich w Polsce w latach 2008-2010, najnowsze materiały i techniki stosowane w konserwacji architektury, problemy ekonomiczne i prawne przy adaptacji obiektów zabytkowych do nowych funkcji.

CZYTAJ TAKŻE>>
Polska krajem partnerskim targów denkmal 2010. Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Budynków oraz Renowacji Starych Budowli.

THE HISTORY OF RECONSTRUCTION – THE CONSTRUCTION OF HISTORY
Działania odtwórcze można systematyzować używając różnych kryteriów na przykład historycznych. Na wystawie mozaika stylów architektonicznych jest niepowtarzalnym świadectwem rozwoju oraz przemian kulturowych, odzwierciedleniem poglądów na estetykę minionych pokoleń.


 

Konferencja konserwatorsko-architektoniczna „MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ” 2010

CZYTAJ TAKŻE>> Europejskie Centrum Zdrowia „Otwock“ w zabytkowym otoczeniu. Najcenniejszym elementem wpisanego do rejestru zabytków zespołu jest budynek główny, wzniesiony według projektu architektonicznego Edgara Norwertha. Budynek jest jednym z czołowych przykładów umiarkowanego funkcjonalizmu w architekturze polskiej okresu międzywojennego.

Wzorem roku ubiegłego w Państwowym Muzeum Etnograficznym 20-21 października 2010 roku odbędzie się konferencja jako wspólne przedsięwzięcie Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP we współpracy ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Program spotkania obejmuje zarówno konserwatorów zabytków jak i architektów tworzących projekty adaptacji obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, zajmujących się rekonstrukcją zniszczonych budowli, czy wreszcie – projektujących współczesne obiekty w strefach miejskich objętych ścisłą ochroną konserwatorską. W trakcie sesji zostaną zaprezentowane najciekawsze projekty, realizacje i adaptacje konserwatorskie w Polsce w latach 2008 – 2010, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów pełniących funkcje komercyjne; najnowsze materiały i techniki stosowane w konserwacji architektury; problemy ekonomiczne i prawne przy adaptacji zabytków do nowych funkcji.

Udział w konferencji potwierdzili architekci i biura architktoniczne: Pracownia Bulanda – Mucha, Andrzej Chołdzyński, Karol Fiedor, Krzysztof Ingarden, JEMS Architekci, Bolesław Stelmach, Ryszard Jurkowski, Stefan Kuryłowicz, Zbigniew Maćków.

Dwudniowa sesja jest bezpłatna. Organizatorzy zapewniają materiały merytoryczne oraz pomoc przy rezerwacji miejsc noclegowych w Warszawie.

CZYTAJ WIĘCEJ>> PROGRAM

1. Porównanie zakresu kompetencji Konserwatora Zabytków w Polsce i w innych krajach UE (analiza konkretnych inwestycji)
2. Analiza finansowa inwestycji w obiekty zabytkowe w Polsce. Czy to się opłaca przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie?
3. Rozwój czy degradacja terenów objętych ochroną konserwatorską? (przykłady inwestycji np.: Renoma, Wzorcownia, Manufaktura, przebudowa fortów w Toruniu).
4. Rewitalizacja obiektów handlowych wpisanych na listę zabytków. Aspekt prawny, inwestycyjny, konserwatorski.
5. Współpraca z konserwatorem zabytków. Dialog czy monolog? (przykłady pozytywnych i negatywnych rozwiązań. Prace nad stworzeniem tzw. „księgi dobrych praktyk”)
6. Wpis do rejestru zabytków. Szansą na rozwój czy dewastację obiektu?
7. Prace nad obiektem zabytkowym – wyzwanie dla architekta?
8. Nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej”, jakie kryteria stosować?
9. Nowoczesne materiały zabezpieczające przed wilgocią i pozwalające stosować w obiektach zabytkowych tak nowoczesne rozwiązania jak baseny, ogrody zimowe, patia, tarasy widokowe.
10. Nowoczesne technologie w najcenniejszych obiektach dziedzictwa narodowego. Jak dalece można je stosować?

Dodatkowe informacje: Lidia Goldberg: lidiagb@poczta.onet.pl

Patronat "ARCHITEKTURA-murator"

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Generalny Konserwator Zabytków Pan Piotr Żuchowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Infrastruktury

fotka z /zdjecia/ortodoksja_kreacja_art.jpg