Architektura MuratorWydarzeniaKonferencja naukowa „Miasto – sztuka – nauka – gospodarka”

Konferencja naukowa „Miasto – sztuka – nauka – gospodarka”

Fundacja Architektury, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz warszawski oddział SARP zapraszają na konferencję naukową, poświęconą relacji zjawisk z dziedziny kultury i nauki, a rozwojem miast

Fundacja Architektury, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz warszawski oddział SARP zapraszają na konferencję naukowąTermin nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Miasto – sztuka – nauka – gospodarka” upływa 12 października 2013. Organizatorzy spotkania zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej dyskusji.
Konferencja odbędzie się 17 października 2013 w auli VII Gmachu Głównego SGH.
Organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Architektury, warszawski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Miasto Stołeczne Warszawa.

Program konferencji
9.30-10.00 rejestracja

10.15-12.15 I sesja: MIASTA REALNE:
Moderacja: arch. Marlena Happach (OW SARP)
dr Rafał Kasprzak (SGH w Warszawie): Znaczenie instytucji i wydarzeń kulturalnych dla rozwoju miast
arch. Maciej Czeredys (Nowy Teatr w Warszawie): Doświadczenie działań instytucji artystycznej pozbawionej siedziby, prowadzenie działań kulturalnych w przestrzeni miasta
dr inż. arch. Katarzyna Sadowy (OW SARP): Rola architektury w kształtowaniu społecznego obrazu nauki i kultury
Jakub Michałowski (PwC Polska): Praktyczne możliwości i doświadczenia w integracji idealnego z realnym w przestrzeni miejskiej

12.15-12.45 przerwa

12.45-14.45 II sesja: MIASTA IDEALNE
Moderacja: dr Kacper Pobłocki (UAM w Poznaniu)
prof. dr hab. Ewa Rewers (UAM w Poznaniu): Utopia czy eksperyment?
arch. Piotr Bujas: Krytyczna alternatywa. O ponownym odczytaniu projektu utopijnego
prof. dr hab. Teresa Słaby (SGH w Warszawie): Nauka i kultura jako czynniki rozwoju miast, problem jego oceny

14.45 – 15.30 przerwa

15.30-17.30 III sesja: MIASTA ZSIECIOWANE
Moderacja: Edwin Bendyk
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki (UW): Sieciowa natura metropolii
Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m. st. Warszawy): Rola samorządu w tworzeniu relacji pomiędzy różnymi czynnikami rozwoju miast
dr Alek Tarkowski (UW, Rada Informatyzacji): Sieć w Mieście - Miasto w Sieci
Agata Gruszecka-Tieśluk (Forum Odpowiedzialnego Biznesu): Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea łącząca różne światy

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: www.fundacja-architektury.pl >>

Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Konferencja Warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z norweskim HL-Senteret oraz Stowarzyszeniem NIGDY WIĘCEJ zapraszają do współtworzenia programu konferencji Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje. Propozycje prezentacji własnych projektów i inicjatyw można nadsyłać do 31 marca.
Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona W dniach 20-22 września w Gdyni odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom związanym z architekturą modernistyczną w Polsce i na świecie
Habitat: Architektura Socjalna. Miedzynarodowa konferencja naukowa, warsztaty architektoniczne i konkurs Do udziału w projekcie obejmującym konferencję, warsztaty i konkurs zapraszają Szkoła Naukowa Habitat – Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, sekcja architektury
„Z Warszawą czy bez?” Konferencja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim W czwartek 26 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się organizowana przez Zarząd Samorządu Studentów CSSTiRL, Zarząd Samorządu Studentów EUROREG oraz UOS „Makrolista” konferencja naukowa poświęcona aglomeracji warszawskiej i współpracy podwarszawskich gmin ze stolicą
Miasto policentryczne Scalanie istotnych dla funkcjonowania miasta stref centrum wymaga szeroko zakrojonych działań projektowych.