Architektura MuratorWydarzeniaKongres City Matters

Kongres City Matters

Jak zapewnić jakość życia we współczesnym mieście? 5 czerwca w Warszawie odbędzie się Kongres City Matters organizowany przez ZDG TOR oraz Placemakers. Architektura-murator jest patronem wydarzenia.

Kongres City Matters

Kongres zajmie się szeroko rozumianą tematyką jakości życia w mieście: zostaną poruszone kwestie związane ze współpracą pomiędzy samorządem, inwestorami a stroną społeczną, rozwiązania mające na celu zmniejszenie ubóstwa mieszkaniowego, a także estetyka przestrzeni publicznych, zieleni oraz mobilnością. Jednym z głównych tematów będzie ograniczenie zanieszczyszczenia powietrza w miastach poprzez wprowadzenie stref czystego transportu.

"Nie chodzi o to czy zakaz poruszania się najstarszymi samochodami zostanie wprowadzony w największych polskich miastach, ale kiedy to się stanie. Chcemy zapytać przedstawicielkę Brukseli, miasta o największym udziale samochodów z napędem diesla jakie konsekwencje ma to dla miasta i jak radzą sobie z tym problemem" – mówi Karina Koziej, dyrektorka programowa City Matters. W kongresie weźmie udział Mara Cavelier, przedstawicielka Bruxelles Environnement. W Brukseli strefa niskich emisji została wprowadzona na początku biężącego roku.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla przedstawicieli stowarzyszeń i inicjatyw zaangażowanych w działania mające na celu poprawę jakości życia w miastach oraz samorządów. Rejestracja uczestników, program oraz więcej informacji na stronie: www.citymatters.pl.

Tagi:
VI Kongres Urbanistyki Polskiej W czerwcu 2018 roku urbaniści zjechali do Gdyni na kolejny, odbywający się co trzy lata Kongres Urbanistyki Polskiej zorganizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy z miastem Gdynia, tym razem pod hasłem Jutro Miasta. Dyskutowano, co należy zrobić, aby miasta funkcjonowały lepiej – pisze Grzegorz Stiasny.