Architektura MuratorWydarzeniaKonkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Ambasady RP w Berlinie

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Ambasady RP w Berlinie

13 kwietnia upływa termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP konkursie na koncepcję architektoniczną budynku Ambasady RP

Konkurs na koncepcję budynku Ambasady RP w Berlinie

Ambasada RP w Berlinie - konkurs na projekt nowego budynku - założenia
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym koncepcji architektonicznej budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu.
Koncepcja projektowa powinna w pełni prezentować oblicze nowego obiektu zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym, tzn. ukazywać dialog nowej kubatury z zastanym otoczeniem, wpasowanie w istniejącą tkankę miejską, w tym przede wszystkim relację elewacji frontowej z pierzeją ulicy, wzajemne oddziaływanie przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych, wyreżyserowanie doznań użytkowników przypisane do danej strefy obiektu, konsekwencję w utrzymaniu niezależności działania poszczególnych bloków funkcjonalnych dedykowanych ambasadzie oraz wydziałowi konsularnemu, a ponadto świadczyć o uwzględnieniu w projekcie nowatorskiej myśli architektonicznej nadającej obiektowi pierwiastek niepowtarzalności i oryginalności podkreślający wyjątkowość i wysoką rangę obiektu.
Przedmiotem konkursu jest graficzne i pisemne opracowanie zawierające koncepcję planu zagospodarowania terenu i rozwiązań architektonicznych architektoniczno-budowlanych budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie wraz z Wydziałem Konsularnym przy ulicy Unter den Linden 70/72.

Kryteria oceny projektów
Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
a) oryginalność i innowacyjność idei projektowej,
b) walory programowo-przestrzenne, w tym prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych w kontekście zgodności z założeniami i wytycznymi do opracowania do programu funkcjonalno-użytkowego oraz warunkami terenowymi, poprawne wpisanie w strukturę i charakter miejsca, jakość i spójność kompozycji całości założenia,
c) walory architektoniczno-urbanistyczne, w tym estetyka, atrakcyjność i dostosowanie rozwiązań projektowych do charakteru i rangi miejsca, stworzenie pozytywnego wizerunku państwa poprzez kreację przestrzeni przyjaznych i atrakcyjnych dla użytkowników, sposób zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca w ramach urbanistyki miejsca,
d) walory funkcjonalne, w tym jakość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, łatwość eksploatacji, konserwacji i obsługi obiektu, zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników, autonomia funkcjonowania poszczególnych bloków funkcjonalnych dedykowanych działalności ambasady lub konsulatu, dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych,
e) walory ekonomiczne, w tym szacunkowy koszt realizacji inwestycji, ekonomika eksploatacji, zaproponowanie najlepszych warunków dla charakterystyki energetycznej budynku, ekonomika rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, możliwość adaptacji części biurowej do zmiennych potrzeb (zmienna liczba użytkowników danego pomieszczenia).
Kryteria wyżej wymienione są równorzędne i decydują łącznie o ocenie w 100%.

Terminy
13.04.2012 ostatni dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody
I nagroda -150 000 PLN
II nagroda – 100 000 PLN,
ponadto nie więcej niż dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 50 000 PLN każde, dla Uczestników, których prace konkursowe, zostaną wskazane przez Sąd konkursowy.

Sąd Konkursowy
W skład Sądu wejdą architekci: Jerzy Grochulski, Artur Kalinowski, Jacek Lenart, Grzegorz Chodkowski, Krzysztof Olendzki, Artur Orzechowski, Piotr Paszkowski, Marek Prawda, Zbigniew Pszczulny

Zamawiający:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

szczegółowe informacje: Artur Kalinowski, Anna Rybi, Grzegorz Rynkiewicz, Andrzej Umiński
tel. 22 523 99 10, e-mail: bzp@msz.gov.pl, faks: 22 523 81 19, www.msz.gov.pl

Regulamin konkursu wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dostępny jest na pisemny wniosek przesłany na podany powyżej nr faksu lub adres e-mail

 

Idealny zespół mieszkaniowy? Galeria zdjęć z konferencji „Architektury-murator” i Ambasady Holandii W poniedziałek 21 maja w Klubie Kultury Saska Kępa odbyła się zorganizowana przez  miesięcznik „Architektura-murator” i Ambasadę Holandii konferencja poświęcona architekturze mieszkaniowej
NOMINACJA: ambasada Hiszpanii Nominacja: Ambasada Hiszpanii i rezydencja AmbasadoraŻYCIE W ARCHITEKTURZE I EDYCJANAJLEPSZY BUDYNEK WARSZAWY 1989-1995
Gdzie przeszłość styka się z przyszłością rewitalizacja i rozszerzona rzeczywistość – miejskie strategie architektury XXI wieku – RELACJA WIDEO Z KONFERENCJI W ogarniętej kryzysem Europie rewitalizacja to już nie tylko trend, ale konieczność. Pod względem odzyskiwania zdegradowanych terenów i adaptacji starych budynków do nowych funkcji wiodącą rolę na kontynencie odgrywa dziś Holandia. O różnych pomysłach na modernizowanie miast i ożywianie przestrzeni dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez miesięcznik „Architektura-murator” i Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce
Ambasada Brytyjska w Warszawie – nowa odsłona Prosta neoklasycystyczna forma zaprojektowana przez brytyjską pracownię Tony Fretton Architects.