fotka z /zdjecia/5-2.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Konkurs na pawilon artystyczny

2011-02-28 1:00

Za najlepsze opracowanie koncepcji pawilonu artystycznego, który uświetni ceremonię przekazania polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w grudniu 2011 roku, uznano pracę Studio Olafur Eliasson (Niemcy)

Konkurs zorganizowało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Narodowy Instytut Audiowizualny, który jest koordynatorem Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji.

Przekazanie prezydencji kolejnemu krajowi wedle praktyki unijnej jest wydarzeniem kameralnym. Narodowy Instytut Audiowizualny i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie proponują kontynuację tej tradycji poprzez stworzenie projektu artystycznego, który stanie się trwałym wkładem programu Prezydencji w polski krajobraz kulturalny. Pawilon ma być obiektem sztuki a zarazem miejscem prezentacji artystycznych, działań edukacyjnych, spotkań. Jego mobliny charakter, możliwość łatwego rozłożenia i transportu pozwala na prezentację obiektu w wielu miejscach, także poza Polską.

Jury w składzie: Mirosław Bałka (przewodniczący jury, artysta), Ewa Ger (dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Christian Kerez (architekt, autor projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), Joanna Mytkowska (kurator sztuki, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), Karolina Ochab (dyrektor Nowego Teatru), Adam Budak (kurator sztuki, Kunsthaus, Graz, Austria), Katarzyna Wielga (koordynatorka Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w UE, Narodowy Instytut Audiowizualny), za najlepszą pracę uznało projekt Studia Olafur Eliasson

Jako myśl przewodnią przyjęto, że pawilon to „forma w niedużej odległości od głównej siedziby, którego forma ma być przede wszystkim źródłem przyjemności”. Członkowie jury uznali, że ten projekt będzie najlepiej spośród przedstawionych funkcjonował w przestrzeni publicznej, tworzy przyjazną przestrzeń dla użytkowników, łamie konwencjonalne postrzeganie otoczenia, w jakim się znajdzie, ma zmysłową, rzeźbiarską formę, stworzy czytelny i łatwy do zapamiętania znak przestrzenny, pobudza wyobraźnię.

Do udziału w konkursie zaproszono następujące biura architektoniczne

Centrala Grupa Projektowa (Polska)FRPO Rodriguez & Oriol Architecture/Landscape (Hiszpania)KWK PROMES (Polska)Medusa Group (Polska)Pezo von Ellrichshausen Arquitectos (Chile)Tobias Putrih/MOS (Słowenia)Studio Olafur Eliasson (Niemcy)

Uzasadnienie wyników obrad