Dawny hotel Cracovia przy ul. Focha w Krakowie, fot. Mach 240390, Wikimedia Commons

i

Autor: Archiwum Architektury

Kontrowersje wokół architektury współczesnej. Batalia o hotel Cracovia. Kto ma rację?

2014-04-03 17:43

Czy na miejscu modernistycznego budynku powstanie centrum handlowe? Inwestor proponuje współczesną architekturę, miasto obawia się galerii handlowej. Spółka Echo Investment występuje do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą dotyczącą wpisania do ewidencji zabytków budynku hotelu Cracovia –  przypominamy historię projektu

Hotel Cracovia zbudowany został w latach 1960-65 według projektu Witolda Cęckiewicza, w tym czasie architekta miejskiego Krakowa. Nowa inwestycja była uważana za jeden za najnowocześniejszych hoteli w Polsce. Budynek zrealizowano przy wykorzystaniu niespotykanych dotąd technologii. Cracovia uważana jest za jeden z najważniejszych przykładów późnego modernizmu w Krakowie. Hotel, który w PRL był jednym z symboli luksusu, po 1989 roku nie wytrzymał konkurencji z nowymi obiektami. Grupa Orbis sprzedała wymagający kapitalnego remontu hotel spółce Echo Investment. Nowy właściciel zainteresowany był przede wszystkim znakomicie położoną działką. Kielecka spółka wybudowała centra handlowe w wielu miastach Polski, od Bełchatowa, przez Kalisz po Wrocław. W Krakowie na miejscu wyeksploatowanego hotelu Cracovia również powstać miał prawdopodobnie obiekt o funkcji handlowo-rozrywkowej. Plany inwestora pokrzyżowała jednak decyzja konserwatora, który tuż po przeprowadzeniu transakcji wpisał obiekt do rejestru zabytków.  Uniemożliwiło to spółce Echo Investment dowolne wykorzystanie działki – sytuacja przypomina warszawski problem z pawilonem Emilia, tymczasową siedzibą Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN). Początkowo spółka Echo Investment próbowała przekonać radę miasta i mieszkańców Krakowa, podkreślając jakość współczesnej architektury nowej inwestycji, zapraszając do współpracy znanych architektów i przeznaczając część nowego obiektu na cele publiczne. Aprobaty nie doczekał się jednak ani pierwszy projekt, przygotowany przez samego architekta hotelu Cracovia, Witolda Cęckiewicza, ani kolejny, przygotowany przez znaną i cenioną pracownię DDJM z Krakowa. Plany budowy centrum handlowego wzbudziły kontrowersje i gorące dyskusje w mieście. W kwietniu 2014 na stronie internetowej inwestora pojawiła się informacja o zakończeniu procedury sądowej, która otwiera spółce Echo Investment drogę do wystąpienia ze skargą konstytucyjną. Inwestor nie godzi się z decyzją władz miasta, uniemożliwiającą budowę centrum handlowego w sąsiedztwie krakowskich Błoń i Muzeum Narodowego.Przypominamy historię sporu.