Koszalin ma plan na kulturę

i

Autor: Archiwum Architektury

Koszalin ma plan na kulturę

2017-07-20 18:12

Koszalin przyjął dokument opisujący strategię rozwoju kultury przez najbliższe 10 lat. Dzięki jego realizacji kultura ma stać się kluczowym elementem budowania lokalnej tożsamości i wizerunku miasta.

W czerwcu zakończyły się trwające 18 miesięcy prace nad Programem Rozwoju Kultury Koszalina, stworzonym przez wieloosobowy zespół, w którego skład weszli przedstawiciele miasta oraz zewnętrzni eksperci z programu DNA Miasta Fundacji Res Publica. Ich wynikiem jest dwudziestostronicowy dokument, w którym przedstawiono diagnozę stanu kultury w Koszalinie, stworzoną w oparciu o szereg badań i wywiadów z przedstawicielami środowisk kulturalnych i mieszkańcami, a także analizę polityki kulturalnej i środków finansowych przeznaczanych na jej realizację. Choć bezpośrednio nie ma w nim mowy o architekturze, również ta dziedzina była brana pod uwagę przez członków interdyscyplinarnego zespołu DNA miasta. Kulturę rozumiemy bardzo szeroko i staramy się pokazywać, że jej twórcy muszą wyjść poza swój własny sektor. Pokazujemy, że kultura to nie tylko teatr czy muzeum. To jak wygląda przestrzeń, jak skonstruowane jest miasto, jak dbamy o architekturę, jest częścią lokalnej tożsamości, dlatego staramy się do naszych badań włączać również architektów. Instytucje publiczne muszą wychodzić poza własne mury, ale aby mogły to robić, muszą mieć do tego przestrzeń, która jest do tego przystosowana. Staramy się pokazywać, że są istotne połączenia między projektowaniem architektury, budynków i społecznym imaginarium, które pozwala ludziom odnaleźć pokłady energii do działania. Jeżeli architekci włączą się w działania, to z korzyścią dla wszystkich – mówi Artur Celiński, szef zespołu DNA Miasta. Program będzie rozłożony 10 lat i wprowadzany w życie w oparciu o trzy kroki. Pierwszym z nich jest „Koszalińska 100tka”, który ma umożliwić dostrzeganie, wspieranie i promocję istniejących talentów i inicjatyw, „Miasto Debiutów” służący wspieraniu skierowany do młodych ludzi wkraczających w profesjonalną działalność kulturalną oraz „Nowe trendy” polegający na wzmocnieniu roli kultury w życiu miasta. Program zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Jego harmonogram i budżet został zaplanowany na następne 10 lat. Szacunkowy koszt wdrożenia wynosi 1 000 000 zł. Pełna treść dokumentu została opublikowana w Internecie pod linkiem: http://bit.ly/PRKKoszalin2028

Koszalin ma plan na kulturę

i

Autor: Archiwum Architektury 3 kroki Programu Rozwoju Kultury w Koszalinie