Koszty architektury

i

Autor: Archiwum Architektury

Koszty architektury

2016-09-23 17:27

Jakie koszty ponosimy w związku z powstawaniem i funkcjonowaniem architektury? Wystawa w galerii Studio BWA we Wrocławiu pokazuje mierzalną i symboliczną cenę budynków, na przykładzie trzech ważnych dla Katowic i Wrocławia realizacji.

Kuratorzy wystawy, Paweł Jaworski i Michał Kubieniec z kolektywu MIASTOPROJEKT, proponują spojrzenie na architekturę pod kątem powiązanych z nią kosztów. Nie tylko mierzalnych, lecz także tych mniej uchwytnych, jak znaczenie społeczne czy symboliczne. Na wystawie zobaczymy wizualizacje kosztów nabycia i utrzymania nieruchomości, materiałów, pracy, śladu węglowego pojazdów, którymi poruszają się użytkownicy budynków itd. oraz prace zaproszonych artystów, unaoczniające te koszty, których nie jesteśmy w stanie wyliczyć.

Poddajemy w wątpliwość oczywistość tego, co widzimy oraz odruchowo odczytujemy jako materializację wyborów inwestora i projektanta – mówi Michał Kubieniec, jeden z kuratorów wystawy. Temat zgłębiamy dzięki zastosowaniu różnych narzędzi: analitycznych i artystycznych, z ich pomocą badając kwestie ekonomiczne, społeczne, psychologiczne i moralne, leżące u podstaw wspomnianych procesów – dodaje.

Porównane zostaną po trzy obiekty z obszaru Katowic i Wrocławia - siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Narodowego Forum Muzyki, centra handlowe Supersam i Renoma oraz Plac Nowy Targ we Wrocławiu z Rynkiem w Katowicach. Obiekty zostaną zestawione ze sobą i opisane za pomocą analitycznych danych. Są to informacje o wydatkach inwestycyjnych, konsekwencje ekologiczne, komunikacyjne i kulturowe, a także dochody wynikające z ich wykorzystania do określonych celów – wyjaśnia Paweł Jaworski, drugi z kuratorów wystawy.

Część analityczna zostanie wzbogacona o wypowiedzi artystów i architektów dotyczące niemierzalnych skutków inwestycji budowlanych. Iza Rutkowska zaprezentuje efekty projektu, który prowadziła z grupą podopiecznych Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarz” w warszawskim Ursusie. Zada w ten sposób pytanie o wartość architektury dla ludzi pozbawionych domu, mieszkania czy schronienia w ogóle. Mateusz Szczypiński pokaże swoje obrazy-kolaże ukazujące architektoniczne utopie oraz to jak łatwo szczytne idee i założenia mogą stać się własną karykaturą. Z kolei grupa BudCud skupi się na roli zieleni w mieście, badając proces zastępowania wartościowego miejskiego ekosystemu przez tzw. “zieleń deweloperską”, sztuczną i nie mającą pozytywnego wpływu na nasze funkcjonowanie w mieście.

28 września — 22 października 2016wernisaż: środa, 28 września 2016, godz. 18:00 galeria Studio BWA Wrocław ul. Ruska 46a/301

Koszty architektury

i

Autor: Archiwum Architektury