Louis Kahn

i

Autor: Archiwum Architektury Louis Kahn, siedziba Zgromadzenia Narodowego w Bangladeszu, Źródło: wikimedia commons, autor: Micah Parker

Mówi Nowoczesność: Louis Kahn [FILM]

2015-01-08 11:03

Kolejny film z serii Mówi Nowoczesność dotyczy Louisa Kahna, architekta reprezentatywnego dla ruchu nowoczesnego, lecz mocno zakorzenionego w tradycji starożytnej architektury. Prezentowany dokument pozwala zapoznać się fundamentami myśli architekta - pisze Adam Przywara, dyrektor artystyczny Beton Film Festival.

Trzeci z serii wywiadów Mówi Nowoczesność jest wyborem nieoczywistym. Prezentowany poniżej dokument łączy nagrania archiwalne i wywiady z architektem mniej znanym niż Corbusier, czy Wright, jednak bez wątpienia reprezentatywnym dla ruchu nowoczesnego - Louisem Kahnem. Kahn przez wielu krytyków architektury stawiany jest obok modernistycznej trójcy — do wspomnianych dwóch dodać jeszcze trzeba Miesa van der Rohe. I choć stawiany na tym samym piedestale Kahn wymyka się szufladkowaniu i w swojej twórczości zmierza w kierunku dość nieprzewidywalnym i nieprzystającym zdawałoby się do ogólnych wyobrażeń o nowoczesności. Mowa tu oczywiście o mocnym zakorzenieniu w tradycji starożytnej architektury, którą architekt fascynował się od kiedy, jak opowiada w jednym z fragmentów filmu, zaczął uczęszczać na szkolne lekcje rysunku.

Kiedy wczytamy się w teksty takich postaci, jak Martin Groupius, czy Le Corbusier, zawsze odnajdziemy pewne odniesienia do wartości wpisanych w architekturę starożytną. Nie mają one jednak mocnego przełożenia na realną formę budowli projektowanych przez wypomnianych twórców. Inaczej jest w przypadku Kahna, którego budynki realnie przenoszą w sobie monumentalność i stałość przedwiecznych budowli — doskonale widać to chociażby na przykładzie parlamentu w Bangladeszu. Poniższy film pozwoli zapoznać się fundamentami myśli architekta, jak i wprowadzi w jego twórczość na tyle, na ile pozwala się ona ująć w filmowym i werbalnym opisie.