Architektura MuratorWydarzeniaM4_RAKOWIEC_METAMORFOZY. Warsztaty projektowe w Warszawie

M4_RAKOWIEC_METAMORFOZY. Warsztaty projektowe w Warszawie

Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” zaprasza do udziału w warsztatach architektonicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 31 lipca

Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” - logo

Celem warsztatów jest stworzenie koncepcji przekształcenia wybranych mieszkań z warszawskiego osiedla Rakowiec. Projekty powstawać będą we współpracy z mieszkańcami; poprzez rozmowy i  dzięki wykorzystaniu uczestnicy warsztatów ustalą problemy użytkowników mieszkań i zgodnie z nimi przekształcać będą daną przestrzeń.   Praca podczas warsztatów będzie oparta przede wszystkim na rozmowach i wykonywaniu makiet. Warsztaty są jednym z elementów projektu M4, realizowanego na osiedlu Rakowiec. M4 to cykl działań przestrzennych i artystycznych w środowisku mieszkalnym, które sprzyjać mają refleksji nad sposobem i jakością życia we współczesnym mieście – mówią o swoim projekcie organizatorzy.
Uczestnicy warsztatów wybrani zostaną spośród autorów tekstów na temat „Mieszkania w Polsce - potrzeby i możliwości”. Interpretacja tematu oraz wykorzystanie ilustracji zależy do decyzji uczestników;  jako główne kryteria oceny organizatorzy wskazują zdolność do twórczej refleksji i umiejętność dostrzegania faktycznych potrzeb. Zapisane w formacie .pdf teksty muszą być przygotowane samodzielnie. W treści maila lub w osobnym pliku PDF należy przesłać dane kontaktowe autora (Imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu). Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.odblokuj.org nie później niż w 13 sierpnia.

Do udziału zaproszeni są studenci i absolwenci architektury i architektury wnętrz: Zapraszamy osoby będące z ducha młodymi architektami, zainteresowane poszukiwaniem odpowiedzi na potrzeby ludzi, w poszanowaniu dla wartości zastanego dziedzictwa. Oczekujemy gotowości do zdystansowania się od - powszechnie obowiązujących wśród architektów - trendów w projektowaniu mieszkań.


Terminy
31.07.2012 (do godz. 23:59)  nadsyłanie tekstów adres mailowy stowarzyszenie@odblokuj.org
13.08.2012 – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach
31.08-4.09.2012 – warsztaty

Podstawowe informacje
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj”
Prowadzenie: Małgorzata Kuciewicz (Grupa projektowa Centrala), Hubert Trammer (Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury)
więcej: www.odblokuj.org


Miejsce
Rakowiec jest warszawską dzielnica o niejednolitej zabudowie, powstającej od lat trzydziestych XX wieku do początku XXI wieku. Niektóre ze znajdujących się na terenie dzielnicy  obiektów zaprojektowane zostały przez wybitnych architektów m.in. Helenę i Szymona Syrkusów, Zasława Malickiego czy Zofię i Oskara Hansenów.
Podstawowym elementem projektu jest instalacja w przestrzeni publicznej osiedla Rakowiec (w Parku im. Zasława Malickiego) inspirowana teorią Formy Otwartej i Linearnego Systemu Ciągłego Oskara Hansena. Forma ta  stanowić ma ramę dla wystaw, wydarzeń, pokazów i spotkań. Rezultaty warsztatów przedstawione zostaną na  wystawie.

 Wstępny program
31.08.2012, piątek  (11:00 - 23:00)
- rozpoczęcie warsztatów
- prezentacja założeń warsztatów, dyskusja na temat problematyki projektowania i przekształceń mieszkań, a także problemu mieszkaniowego w Polsce i na świecie
- podział uczestników na grupy projektowe
- zapoznanie się z mieszkaniami będącymi tematem pracy warsztatowej i ich mieszkańcami
- wspólny wieczór uczestników warsztatów i organizatorów M4

1.09.2012, sobota (10:00 – 23:00)
- praca nad projektami
- uczestnictwo w otwarciu M4
- uczestnictwo w odbywającym się w ramach M4 spacerze architektoniczno-urbanistycznym po osiedlu Rakowiec

2.09.2012, niedziela (10:00 – 23:00)
- prezentacja kilku wstępnych wersji projektów mieszkańcom poszczególnych mieszkań, wspólne z nimi ustalenie dalszego kierunku prac projektowych
- praca nad projektami

3.09.2012, poniedziałek (10:00 – 22:00)
- praca nad projektami i przygotowaniem ich wystawy
- publiczna prezentacja gotowych projektów i otwarcie ich wystawy
- dyskusja nad efektami warsztatów

4.09.2012, wtorek (10:00 – 22:00)
-  wspólne pożegnalne Warsaw by Night