Architektura MuratorWydarzeniaMiędzynarodowe Targi Budownictwa Budma 2012

Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma 2012

21. edycja targów odbędzie się pod hasłem Budownictwo przyszłości – Uwolnij swoją wyobraźnię. W programie nowatorski projekt Strada di Architettura ułatwi architektom dotarcie  do innowacyjnych materiałów i unikalnych rozwiązań technologicznych budownictwa jutra

Budma 2012

Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma, największe targi dla branży budowlanej w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, odbędą się w Poznaniu w dniach 24-27 stycznia 2012 roku.

Patronat: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury.

21. edycja targów odbędzie się pod hasłem Budownictwo przyszłości – Uwolnij swoją wyobraźnię

Budma 2012 to:
•    inspiracje dla architektów – gość specjalny - maestro światowej architektury
•    porady dla inwestorów – modelowy dom jutra
•    szkolenia dla zarządców nieruchomości – energooszczędność i rewitalizacja
•    wiedza dla hurtowników i dystrybutorów - marketing i merchandising w budownictwie
•    warsztaty dla rzemieślników – mistrzostwa glazurników, parkieciarzy i dekarzy, interaktywne pokazy
•    specjalna promocja nowości produktowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań skierowanych do projektantów
•    prestiżowe nagrody - Złoty Medal MTP: konkurs na najbardziej innowacyjne produkty połączony z szeroką promocją laureatów w mediach branżowych, prasie ogólnopolskiej i Internecie


Zakres tematyczny:
•    fundamenty i prace gruntowe
•    elementy konstrukcyjne, ściany i elewacje
•    stropy i posadzki
•    stolarka otworowa
•    dachy
•    chemia budowlana
•    systemy wykończeniowe i wyposażenie łazienek
•    podłogi, schody
•    nawierzchnie
•    systemy zabudowy
•    systemy zarządzania budynkiem
•    sprzęt budowlany
•    wyposażenie placu budowy
•    transport budowlany
•    projektowanie i IT
•    doradztwo budowlane
•    bezpieczeństwo i higiena pracy


W programie targów pojawi się szereg nowych wydarzeń skierowanych do kluczowych grup zwiedzających. Wiele z towarzyszących Budmie od lat, cieszących się dużym zainteresowaniem ekspozycji specjalnych i konferencji (np. Dzień Architektury) przejdzie gruntowną metamorfozę. Rozwinięty zostanie też program spotkań z zorganizowanymi grupami zwiedzających z zagranicy (matchmaking).
W tematyce targów, która obejmować będzie budownictwo kubaturowe, przemysłowe oraz specjalistyczne, szczególny nacisk położony zostanie na jedno z istotnych wyzwań budownictwa najbliższej przyszłości - renowację i termomodernizację istniejącej zabudowy (np. zabytków, starych osiedli z wielkiej płyty, budynków użyteczności publicznej).

Interaktywna ekspozycja –ekspozycje specjalne

Atutem BUDMY jest nowoczesna, interaktywna formuła targów. Ekspozycję wzbogacają liczne przestrzenie specjalne i dynamiczne pokazy, na których w atrakcyjny i widowiskowy sposób prezentowane są najnowsze technologie i materiały budowlane.

Jednym z nowatorskich projektów na targach Budma 2012 będzie Strada di Architektura - ścieżka zwiedzania po najnowszej polskiej, ale także międzynarodowej architekturze, prowadząca przez wszystkie przestrzenie wystawiennicze do miejsc, w których odbędą się wydarzenia dla architektów i projektantów: wystawy nowatorskich materiałów i unikalnych rozwiązań technologicznych, przestrzenie warsztatowe oraz bogaty program konferencyjny (odpowiednio sala: Wiedza, doświadczenie, inspiracja).

Kolejnym interaktywnym wydarzeniem jest BUDSHOW 2012 - budowany „na żywo” dom przyszłości. Podczas czterech dni targowych zbudowany zostanie ekologiczny, nowoczesny dom wg projektu greenCUBE_127 wyróżnionego w ogólnopolskim konkursie architektonicznym „Twój Dom – Dialog z Tradycją”. Dom będzie przykładem nowoczesnego i wielowymiarowego projektowania architektury zrównoważonej pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Chcemy pokazać, że możliwe jest projektowanie i budowanie domu w standardzie energetycznym budynków pasywnych przy ograniczonym budżecie przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich reżimów technologicznych.

Program wydarzeń (wybrane)

Konferencja: Co nas czeka na rynku materiałów budowlanych?
wtorek, 24.01.2012 godz. 13:00-16:00, Pawilon 15, Pawilon Kongresowy

info: Podczas konferencji będzie można uzyskać niezwykle cenną i aktualną wiedzę dotyczącą zmian w ustawie o wyrobach budowlanych oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Eksperci, m.in. Podsekretarz w MI, Dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w MI, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Zastępca GINB, przedstawią również zmiany prawne w związku z nowelizacją Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Współorganizator: Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, MTP

Dni Inżyniera Budownictwa
24.01.2012 w godz. 12.00-15.00 oraz 25.01.2012 w godz. 10.30-13.00
Info: konferencje dotyczące budownictwa jądrowego oraz budownictwa drogowego
organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
patronat: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

III Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego
Czwartek 26.01 g. 10.00-14.30 27.01, godz. 10.30-14.00
Organizatorzy: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o., Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, MTP
Patronat Medialny: Wydawnictwo MURATOR, czasopismo Czysta Energia

Konferencja „Marketing i PR w budownictwie”
środa, 25.01.2012 godz. 10:30-12:30
info: „Marketing i PR w budownictwie” to panel dyskusyjny przygotowany przez ekspertów marketingu i public relations, specjalizujących się w działaniach na rzecz branży budowlanej, podczas którego zostaną omówione działania i narzędzia komunikacyjne, które mają na celu budowanie świadomości istnienia marki wśród klientów. Analizie zostaną poddane kanały komunikacji dostępne w Internecie tj. strony www, portale społecznościowe oraz wideo.
Współorganizator: PR w budownictwie, TImesSquare, MTP

Konferencja „Nano-technologie w budownictwie
Info: Panel konferencyjny skierowany do: wykonawców, projektantów, producentów materiałów, inżynierów budownictwa, technologów.
Współorganizator:  Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Konferencja „Polskie wieżowce – is sky realy the limit?”
26.01.2012 godz. 10:30 – 12:30
Info: Do panelu zaproszono przedstawicieli trzech stron – architektów, urbanistów oraz inwestorów a zarazem przeciętnych użytkowników przestrzeni. Podczas prezentacji przedstawią swój punkt widzenia, poparty dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem.
Organizator: Fundacja Twórców Architektury, MTP

Konferencja „Trendy w budownictwie”
środa, 25.01.2012 godz. 10:30-12:30
info: Przegląd aktualnych trendów w budownictwie
Organizator: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., MTP

Projekt specjalny: Rewitalizacja
26.01. godz. 10.30-16.00
Info: Dzięki nowatorskiej inicjatywie, podjętej wspólnie ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków zaprezentowane zostaną ekonomiczne, techniczne i konserwatorskie uwarunkowania realizacji procesów rewitalizacyjnych budownictwa.  Prelekcjom i dyskusjom panelowym będzie również towarzyszyć ekspozycja specjalna prezentująca nowoczesne materiały i technologie konserwacji, renowacji i ochrony obiektów.
Organizator: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oddział w Poznaniu, MTP


WYPOWIEDZ DYREKTORA PROJEKTU:

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Budownictwa Budma 2012, które odbędą się w Poznaniu w dniach 24-27 stycznia 2012 roku pod hasłem „Budownictwo przyszłości”.
NOWA ODSŁONA targów Budma będzie się różnić od poprzednich edycji. Za cel postawiliśmy sobie bowiem odważne wprowadzanie do budownictwa nowatorskich rozwiązań oraz świadome i odpowiedzialne kształtowanie zdrowej i funkcjonalnej przestrzeni społecznej dostępnej wszystkim pokoleniom. Chcemy, by targi Budma odgrywały aktywną rolę w wyznaczaniu kierunków rozwoju budownictwa, będąc dla wystawców skuteczną platformą promocji ich innowacyjnych produktów, a dla zwiedzających największą i najbardziej komplementarną prezentacją budowlanych technologii jutra.
W tematyce targów Budma 2012 szczególny nacisk kładziemy na jedno z istotnych wyzwań budownictwa najbliższej przyszłości – modernizację, renowację i rewitalizację istniejącej zabudowy (np. zabytków, starych osiedli z wielkiej płyty, budynków użyteczności publicznej).
Dzięki nowatorskiej inicjatywie podjętej wspólnie ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków oddział w Poznaniu podczas targów Budma zaprezentowane zostaną ekonomiczne, techniczne i konserwatorskie uwarunkowania realizacji procesów rewitalizacyjnych budownictwa. 
Prelekcjom i dyskusjom panelowym towarzyszyć będzie również nowa  ekspozycja specjalna REWITALIZACJA  - prezentująca  nowoczesne materiały budowlane i konserwatorskie wykorzystywane do renowacji i ochrony obiektów.
Jednym z nowatorskich projektów na targach Budma 2012 będzie Strada di Architettura, która ma za zadanie ułatwić dotarcie architektom i projektantom do innowacyjnych materiałów i unikalnych rozwiązań technologicznych budownictwa jutra. Strada di Architettura to ścieżka zwiedzania po najnowszej polskiej, ale także międzynarodowej architekturze, prowadząca przez wszystkie przestrzenie wystawiennicze do miejsc, w których odbędą się wydarzenia dla architektów.
Wystawy prac, przestrzenie warsztatowe, sale konferencyjne oraz wybrane stoiska firm wystawców utworzą na mapie ekspozycji targów Budma 2012  trasę dla architektów. Strada di Architettura połączy ze sobą trzy, leżące w oddalonych od siebie częściach ekspozycji strefy (wiedza, inspiracja, doświadczenie), w których odbywać się będą wydarzenia z udziałem zaproszonych architektów, w tym liczne wystawy.
Podczas imprezy BUDSHOW 2012 planujemy zbudować eko_logiczny, nowoczesny dom wg projektu greenCUBE_127 wyróżnionego w ogólnopolskim konkursie architektonicznym „Twój Dom – Dialog z Tradycją”. Dom będzie przykładem nowoczesnego i wielowymiarowego projektowania architektury zrównoważonej pod względem ekonomicznym i ekologicznym.

Violetta Pastwa, Dyrektor Targów Budma
Sumienie detalu – kolejna edycja Forum Designu i Architektury. Budma 2021 Tegoroczne Forum Designu i Architektury odbędzie się 3 lutego w formule on-line. Wśród gości między innymi Tim Inglod, Lars Emil Kragh, Małgorzata Kucewicz, Zbigniew Maćków, Milena Trzcińska i Jakub Głaz.
Nagroda Ministra Inwestycji za wybitne osiągnięcia w architekturze 2019 Minister Inwestycji i Rozwoju po raz kolejny przyznał nagrody w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego. Wśród laureatów m.in. Bolesław Stelmach, Ewa Kuryłowicz i Bogusław Wowrzeczka.
BUDMA 2019 – podsumowanie 28. edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Blisko 50 000 gości, 1000 wystawców, 43 produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP, ponad 150 targowych premier rynkowych, a także prezentacja biur architektonicznych i rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu Architecture BUDMA Award. Podsumowujemy tegoroczną odsłonę Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019.
Budma Award 2019 – znamy finalistów konkursu ABA – Architecture Budma Award Jury pierwszej edycji konkursu Architecture BUDMA Award do ścisłego finału nominowało pięć obiektów. Wyniki poznamy 12 lutego podczas gali otwarcia Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2019.
BUDMA 2019 – wydarzenia dla architektów Już 12 lutego Poznań ponownie stanie się miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie szeroko rozumianej architektury. W programie m.in. spotkania i dyskusje wokół innowacyjnych rozwiązań dla projektantów oraz ostatnich zmian legislacyjnych.
Targi BUDMA 2018 - wydarzenia dla architektów Kulisy powstawania poznańskiego Bałtyku i wyzwania stawiane przez nowoczesne mega-miasta - oto tematy dwóch spotkań, które odbędą się w trakcie Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury w Poznaniu w dniach 30 stycznia - 2 lutego.