Architektura MuratorWydarzeniaMłode Miasto 2.0 – międzynarodowa konferencja w Gdańsku

Młode Miasto 2.0 – międzynarodowa konferencja w Gdańsku

W połowie kwietnia, w historycznej Sali BHP, odbyła się międzynarodowa konferencja Młode Miasto 2.0. Współczesne zagadnienia miejskiej transformacji. Zorganizowały ją Towarzystwo Urbanistów Polskich, Politechnika Gdańska oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, w partnerstwie z firmami inwestującymi na terenie Młodego Miasta – podsumowanie Michała Stangla.

Młode Miasto
Widok terenów Stoczni Gdańskiej - miejsca, gdzie ma powstać Młode Miasto - ze zrealizowanym już Europejskim Centrum Solidarności i biurowcem Tryton. Fot. Michał Stangel

Młode Miasto w Gdańsku to jedno z ambitniejszych przedsięwzięć urbanistycznych podjętych w Polsce po 1989 roku. Na ponad 70-hektarowym terenie Stoczni Gdańskiej powstaje nowa, wielofunkcyjna dzielnica o powierzchni użytkowej około 500 tys. m2. Jej plany i koncepcje tworzono od przeszło 20 lat, ale dopiero w ostatnich latach projekt przechodzi do fazy realizacji. Zamierzenie budzi spore emocje ze względu na historyczne i społeczne znaczenie stoczni.

W połowie kwietnia, w historycznej Sali BHP, odbyła się międzynarodowa konferencja Młode Miasto 2.0. Współczesne zagadnienia miejskiej transformacji. Zorganizowały ją Towarzystwo Urbanistów Polskich, Politechnika Gdańska oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, w partnerstwie z firmami inwestującymi na terenie Młodego Miasta. Celem było przedstawienie i przedyskutowanie perspektyw projektu w kontekście rewitalizacji śródmiejskich terenów poprzemysłowych i nadwodnych. Wprowadzenie stanowił przegląd doświadczeń zagranicznych. Dirk Schubert (HafenCity University Hamburg) zaprezentował wybór projektów z całego świata, podkreślając, że choć wszystkie mają wspólny mianownik w postaci waterfrontu, to dla sukcesu w każdym z przypadków kluczowe było wykorzystanie lokalnego potencjału i dziedzictwa. O realizacji HafenCity – wielofunkcyjnej dzielnicy, która powstała na obszarze dawnego portu w Hamburgu – mówił Jürgen Bruns-Berentelg, dyrektor zarządzający przedsięwzięcia. Z kolei Han Meyer (Delft University of Technology) przedstawił doświadczenia i dalsze plany rozwoju terenów nadwodnych w Rotterdamie.

Główna część konferencji poświęcona była dyskusji nad kształtowaniem finalnej struktury Młodego Miasta jako kluczowego obszaru rozwojowego Trójmiasta. Janusz Lipiński, były prezes spółki Synergia 99, odpowiedzialny za pierwszą fazę projektu, omówił funkcje i zagospodarowanie tego terenu od końca XIV wieku. Piotr Lorens, Prezes TUP i inicjator konferencji, przedstawił historię planowania Młodego Miasta: od koncepcji zespołu profesora Mieczysława Kochanowskiego z Politechniki Gdańskiej (1994), przez warsztatową wizję firmy Sasaki (2000), po pomysły inwestorów. Pokazywał, jak doprecyzowano założenia dogęszczania struktury opartej o geometrię wyznaczoną przez zabudowę stoczni i terenów sąsiednich. Swoje doświadczenia omówili autorzy opracowań dla Młodego Miasta, m.in. Romuald Loegler, Marek Michalski, Wiesław Gruszkowski, Bogna Lipińska i Grzegorz Suligowski. Pokazano aktualne projekty wyłonione w drodze konkursów: zrealizowane już Europejskie Centrum Solidarności (Wojciech Targowski, FORT; „A-m” 2/2015), budowane Muzeum II Wojny Światowej (Jacek Droszcz, Studio Kwadrat) oraz główną przestrzeń publiczną Drogę do Wolności (Michał Leszczyński, Grupa 5). Zbigniew Reszka i Michał Baryżewski (ARCHDECO, Gdynia) zaprezentowali niedawno otwarty biurowiec Tryton, a Charles Dunnett (DunnettCraven, Londyn) – opracowaną dla firmy Atrium koncepcję zespołu komercyjnego z zagospodarowaniem hali U-bootów. W dyskusji zwracano uwagę na kwestię ochrony dziedzictwa stoczni. Dopiero niedawno dla poszczególnych obiektów udało się sformułować konkretne ustalenia konserwatorskie, które zaakceptowali wszyscy właściciele terenów. Przewijało się pytanie, co należy bezwzględnie chronić, byobszar nie stracił swojej duszy, a także jak zintegrować go ze śródmieściem, jednak przy zachowaniu odrębnego charakteru. Poruszano też kwestię mechanizmów zapewnienia jakości zabudowy i przestrzeni publicznych – czy można w tej kwestii zaufać deweloperom, czy też konieczne jest stworzenie planu koordynacyjnego lub uszczegółowienie i aktualizacja obowiązujących planów miejscowych. W połowie roku ukazać się ma książka Piotra Lorensa i Janusza Lipińskiego Młode Miasto w Gdańsku. Laboratorium miejskich procesów rozwojowych.

Tagi:
Muzeum Bursztynu w Gdańsku Pozostawienie konstrukcji i ogólnego układu obiektu było bardzo rozsądną decyzją z uwagi na ograniczenie odpadów i optymalizację użycia zasobów – o realizacji Kseni Piątkowskiej pisze Monika Arczyńska.
Oliva Koncept / Gdańsk Forma budynków, ich estetyka, kompozycja elewacji odnoszą się z kulturą i poszanowaniem do wartości lokalizacji i wymagającego sąsiedztwa – o realizacji pracowni Arch-Deco pisze Ksenia Piątkowska.
Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku projektu MS 15 Architektura Na terenie gdańskiego Wrzeszcza powstaje nowe osiedle: Villa Jaśkowa Dolina. W 9 budynkach licowanych klinkierowymi płytkami powstanie w sumie 200 mieszkań. Projekt założenia zdobył właśnie CIJ Awards Poland 2021 w kategorii Best Upcoming Residential Development.
Apartamentowiec Chlebova w Gdańsku: nowa realizacja Roark Studio Apartamentowiec Chlebova w Gdańsku stanął w miejscu dawnej piekarni. Architekci z sopockiej pracowni Roark Studio przy realizacji wykorzystali elementy pochodzące z rozbiórki historycznego budynku.
Warszawa ma pomnik, Gdańsk tramwaj Zachwatowicza Po gdańskich torach jeździ tramwaj im. Jana Zachwatowicza. W ten sposób władze Gdańska uhonorowały kolejną zasłużoną dla miasta postać. Architekt odegrał znaczącą rolę w odbudowie miasta z wojennych zniszczeń.
Rusza budowa kolejnego budynku DOKI Living według projektu pracowni FORT Targowski W nowym budynku realizowanym w ramach inwestycji DOKI Living powstaną 292 mieszkania. Obiekt składać się będzie z dwóch skrzydeł połączonych wysokim parterem z funkcjami usługowymi.