Modelowy budynek modułowy: wspólny projekt Politechniki Krakowskiej oraz firm DMDmodular i Lightoffo

i

Autor: Archiwum Architektury Modelowy budynek modułowy w Mysłowicach, proj. konsorcjum DMD-M

Modelowy budynek modułowy: wspólny projekt Politechniki Krakowskiej oraz firm DMDmodular i Lightoffo

2022-09-12 17:08

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło wykonawcę modelowego budynku modułowego, który już w przyszłym roku powstać ma w Mysłowicach. To wspólne przedsięwzięcie naukowców, projektantów i technologów z Politechniki Krakowskiej, spółki DMDmodular i Lightoffo.

Nazwa obiektuModelowy budynek modułowy
Adres obiektuMysłowice, ul. Karola Miarki
Autorzykonsorcjum DMD-M: DMDmodular (lider), Politechnika Krakowska, Lightoffo (członkowie)
Zespół projektowyDMDmodular: architekci Justyna Kolarz (koordynator etapu II), Ewelina Krok (koordynator etapu I), Joanna Ciszewska, Filip Sierak, Ewa Zagórska, Dorota Kowalec; Maciej Wasil, Andrzej Czaplicki; Lightoffo: Dariusz Stolarczyk; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: architekci Kinga Racoń-Leja (kierownik tematu), Anna Porębska (zastępca kierownika), Bartłomiej Homiński, Bartosz Dendura, Filip Suchoń, Krzysztof Barnaś, Olga Kania; Paweł Ocłoń, Michał Zielina, Marzena Nowak-Ocłoń, Izabela Godyń, Krzysztof Muszyński, Grzegorz Ojczyk, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Grzegorz Śladowski, Bartłomiej Szewczyk
Generalny wykonawcaDMDmodular
Data realizacji (koniec)2023
Koszt inwestycji17 000 000 zł

Jak zapowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projekt ma szansę stać się przełomem na rynku mieszkalnictwa i gotowym modelem do wykorzystania przez rodzime samorządy. Jego realizacja to efekt pracy zespołu naukowców, projektantów i technologów skupionych wokół konsorcjum DMD-M, na którego czele stoi spółka DMDmodular. Pozostałymi członkami konsorcjum są Politechnika Krakowska oraz firma Lightoffo. Grupa badawcza działa w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pn. „Budownictwo modułowe efektywne energetycznie i procesowo”, realizowanego z funduszy unijnych. Prace nad projektem rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku. Ich podstawowym celem było opracowanie wielorodzinnego, efektywnego energetycznie budynku modułowego, który ma posłużyć za gotowy model do wdrożenia dla samorządów w całym kraju. Szybkość realizacji, trwałość technologii, atrakcyjność wizualna obiektu i wysoki standard osiągnięte przy światowej klasy wskaźnikach efektywności energetycznej sprawiają, że projekt dołączy do grupy wzorcowych realizacji architektury modułowej – mówi architektka Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezeska spółki DMDmodular, która będzie wykonawcą pierwszego budynku modułowego. Ta modelowa realizacja postanie przy ul. Karola Miarki w Mysłowicach. W czterokondygnacyjnym obiekcie znajdzie się 27 mieszkań o powierzchni od 45 m² do ponad 60 m². Konstrukcja nośna bloku została oparta na profilach stalowych, a do stworzenia bryły wyprodukowanych zostanie 56 modułów stanowiących ponad 90% jego kubatury.

Modelowy budynek modułowy: wspólny projekt Politechniki Krakowskiej oraz firm DMDmodular i Lightoffo

i

Autor: Archiwum Architektury Modelowy budynek modułowy w Mysłowicach, proj. konsorcjum DMD-M

Moduły powstaną w fabryce polskiej spółki DMDmodular. W pełni wykończone i wyposażone, zostaną następnie przywiezione na plac budowy i zmontowane w jedną całość. Proces ten, łącznie ze wszystkimi dodatkowymi pracami, potrwa ok. 3 miesięcy. W budynku zastosowanych ma być wiele nowoczesnych rozwiązań wpływających zarówno na komfort użytkowania, jak i ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Możliwe będzie pozyskiwanie i magazynowanie energii z gruntu i słońca oraz odzyskiwanie energii cieplnej ze zużytego powietrza. Panele fotowoltaiczne pokryją większość dachu i południowej elewacji. Efektywne gospodarowanie wodą szarą i opadową pozwoli m.in. na zużywanie jej na potrzeby techniczne i nawadnianie otoczenia. Liczymy, że ta pilotażowa realizacja realnie przełoży się na zainteresowanie technologią modułową wśród polskich inwestorów sektora publicznego i prywatnego. Współczesne wyzwania ekologiczne, społeczne czy też migracyjne czynią wypracowane rozwiązanie możliwą odpowiedzią na złożony kryzys. Dzięki współpracy z NCBiR Polska posiada gotowe rozwiązania, które można sprawnie dostosowywać i implementować w dowolnym miejscu na świecie – dodaje Woźniak-Szpakiewicz.Koszt realizacji obiektu w Mysłowicach wynosi ok. 17 mln zł. Środki na budowę pochodzą z funduszy unijnych. Start inwestycji planowany jest na pierwszy kwartał 2023.

Modelowy budynek modułowy: wspólny projekt Politechniki Krakowskiej oraz firm DMDmodular i Lightoffo

i

Autor: Archiwum Architektury Modelowy budynek modułowy w Mysłowicach, proj. konsorcjum DMD-M

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ