fotka z /zdjecia/sukiennice.JPG

i

Autor: Archiwum Architektury

Muzeum a zabytek. Konflikt czy harmonia?

2011-04-01 2:00

Konferencja jest poświęcona relacji muzeum-zabytek, widzianej wielostronnie, jako wzajemne związki funkcji z architekturą – zarówno tą, z którą muzeum jest materialnie związane, jak otaczającą gmach muzealny oraz związkom muzeum z przestrzenią miasta historycznego

31 marca - 2 kwietnia 2011 Muzeum Narodowe w Krakowie - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Konferencji "Muzeum a zabytek. Konflikt czy harmonia?"

W dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2011 roku w wyremontowanych wnętrzach Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach odbędzie się konferencja pn. „Muzeum a zabytek. Konflikt czy harmonia?” Konferencja jest poświęcona relacji muzeum-zabytek, widzianej wielostronnie, jako wzajemne związki funkcji z architekturą – zarówno tą, z którą muzeum jest materialnie związane, jak otaczającą gmach muzealny oraz związkom muzeum z przestrzenią miasta historycznego. Inicjatywa konferencji została podjęta przez ś.p. profesora Andrzeja Tomaszewskiego. W konferencji wezmą udział jako referenci i dyskutanci wybitni znawcy przedmiotu – przedstawiciele muzeów, architekci, krytycy sztuki.

Na konferencji zostanie wygłoszonych 17 dwudziestominutowych referatów o tematyce związanej z następującymi zagadnieniami: a. odnowa i modernizacja gmachu muzealnego, b. adaptacja gmachu niebędącego muzeum na potrzeby muzeum, c. stary gmach a nowa forma (rozbudowa muzeum), d. muzea-rezydencje, e. zabytkowy gmach muzealny w przestrzeni miasta historycznego, f. ekspozycja muzealna a architektura, g. przystosowanie budynku zabytkowego do potrzeb konserwacji muzealiów.

Lista referentów: 1. Dr Zbigniew Beiersdorf, historyk sztuki, członek ICOMOS i prezydium SKOZK. 2. Dr Łukasz Bratasz, fizyk, pracownik MNK i PAN. 3. Janusz Czop, Główny Konserwator MNK. 4. Dr Paweł Dettloff, historyk sztuki, pracownik PAN. 5. Antoni i Małgorzata Domiczowie, architekci. 6. Dr Marcin Gawlicki, architekt, konserwator zabytków, członek prezydium PKN ICOMOS. 7. Katarzyna Jagodzińska, pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury, członek PKN ICOM. 8. Paweł Jaskanis, archeolog i historyk sztuki, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, p.o. przewodniczącego PKN, ICOM. 9. Alicja Knast, muzykolog, kurator Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie. 10. Prof. dr hab. Roman Kozłowski, chemik, pracownik PAN. 11. Prof. dr hab. Jakub Lewicki, historyk architektury, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 12. Dr Romuald Loegler, architekt. 13. Dr Michał Łukomski, fizyk, pracownik PAN. 14. Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 15. Prof. dr hab. Marek Pabich, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. 16. Dr hab. Maria Popczyk, estetyk i teoretyk sztuki, pracownik Uniwersytetu Śląskiego. 17. Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa w Krakowie. 18. Dr Janusz Sepioł, historyk sztuki, architekt, senator RP. 19. Dr Bolesław Stelmach, architekt. 20. Dr Ewa Święcka, konserwator dzieł sztuki, członek prezydium PKN ICOMOS. 21. Dr Katarzyna Zalasińska, prawnik, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, członek PKN ICOM i ICOMOS.

Informacje: wkomorowski@muzeum.krakow.pl, www.muzeum.krakow.pl

Honorowy Patronat nad konferencja objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.


PROGRAM KONFERENCJI „MUZEUM A ZABYTEK. KONFLIKT CZY HARMONIA?” Kraków, 31 marca -2 kwietnia 2011 Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

DZIEŃ PIERWSZY (31 marca 2011, czwartek)

10.00 -10.20: Otwarcie konferencji; przywitanie gości, wystąpienie Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, Zofii Gołubiew oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Żuchowskiego. 10.20 -11.40: Sesja I - MYŚL A MATERIA Dr hab. Maria Popczyk - Autonomia ekspozycji muzealnej Katarzyna Jagodzińska - Zabytek w służbie muzeum sztuki współczesnej. Wybrane przykłady Dr Ewa Święcka, dr Katarzyna Zalasińska - Ekspozycja w budynku zabytkowym – zadania konserwatorskie. Obraz w ramach prawa 11.40 -12.00: Przerwa na kawę 12.00 -12.40: Sesja I (ciąg dalszy) Alicja Knast - Ekspozycja muzealna a architektura. Kontrapunkt czy forma repryzowa? Dr Paweł Dettloff - Zamek Królewski na Wawelu jako zabytek-muzeum historii i kultury narodowej 12.40 - 14.00: Dyskusja 14. 00 - 15.15: Przerwa obiadowa 15.15 - 16.00: Sesja II - KONTEKSTY Krzysztof Radwan - Lotnisko Rakowice - Czyżyny – metaobiekt muzealny Dr Bolesław Stelmach - Warunki a struktury. Rewaloryzacja parku w Żelazowej Woli, wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego 16.00. - 16.15: Przerwa na kawę 16.15. - 17.30: Dyskusja

Program towarzyszący:

18.00: - Otwarcie wystawy Lecha Majewskiego w Gmachu Głównym MNK (al. 3 Maja 1) 20.00: Spotkanie w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa (plac Wszystkich Świętych 3-4, pierwsze piętro).

***

DZIEŃ DRUGI (1 kwietnia 2011, piątek)

9.00 - 9.45: - dla zainteresowanych: zwiedzanie Pałacu Biskupa Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Kanonicza 17) 10.00 - 11.30: Sesja III - ARCHITEKT A MUZEUM Antoni i Małgorzata Domiczowie - Architektura współczesna – dodawanie wartości Prof. dr hab. Marek Pabich - Architekt a budynek muzealny Dr Romuald Loegler - Sztuka przestrzeni – przestrzeń dla Sztuki Dr Janusz Sepioł - Carlo Scarpa i jego tradycja 11.30 - 11.45: Przerwa na kawę 11.45 - 12.45: Dyskusja 12.45 - 14.00: Przerwa obiadowa 14.00 - 15.30: Sesja IV - KONFLIKT CZY HARMONIA? Michał Niezabitowski - Muzeum we wnętrzu historycznego miasta – konflikt czy harmonia? Prof. dr hab. Jakub Lewicki - Muzeum w zabytku – problem, wyzwanie czy współistnienie? Dr Marcin Gawlicki - Muzeum w zabytku – obszary konfliktów konserwatorskich Dr Zbigniew Beiersdorf - Pałac–muzeum i muzeum w pałacu. Uwagi w związku z Pałacem Czapskich w Krakowie 15.30 - 15.45: Przerwa na kawę 15.45 - 17.30: Dyskusja

Program towarzyszący:

17.15 - dla zainteresowanych : kuratorskie zwiedzanie wystawy „My i Oni. Zawiła historia odmienności”, prezentowanej w salach Międzynarodowego Centrum Kultury (Rynek Gł. 25). 18.00 - dla członków PKN ICOM - zebranie plenarne PKN ICOM w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury (Rynek Gł. 25)

***

DZIEŃ TRZECI (2 kwietnia 2011, sobota)

9.00 - 10.00: - dla zainteresowanych : zwiedzanie wystawy „Podziemia Rynku. Trasa turystyczna” zorganizowanej przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Rynek Gł.) 10.15 - 11.10: Sesja V - ZABYTEK W MUZEUM Paweł Jaskanis - Zarządzanie opieką nad zabytkami w Muzeum Pałacu w Wilanowie Dr Łukasz Bratasz, Janusz Czop, prof. dr hab. Roman Kozłowski, dr Michał Łukomski - Zarządzanie mikroklimatem w obiekcie zabytkowym: zielone muzeum /otwarty scenariusz 11.10 - 11.30: Przerwa na kawę 12.00 - 13.00: Dyskusja 13.00: Zamknięcie obrad, podsumowanie oraz pożegnanie gości.

Ilustracja: Aleksander gryglewski, Sukiennice od północnego wschodu, 1869, akwarela, Muzeum Narodowe w Krakowie

fotka z /zdjecia/sukiennice.JPG

i

Autor: Archiwum Architektury