Architektura MuratorWydarzeniaMuzeum Historii Polski na stulecie niepodległości

Muzeum Historii Polski na stulecie niepodległości

Rady Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie". Na budowę placówki przeznaczone zostanie 310 mln złotych. Planowany termin otwarcia to listopad 2018 roku.  

Muzeum Historii Polski
Wizualizacja zespołu muzealnego na terenie Cytadeli Warszawskiej, projekt pracowni WXCA

Pierwotne plany zakładały lokalizację siedziby muzeum nad Trasą Łazienkowską w Warszawie. Na głośny, międzynarodowy konkurs zorganizowany w 2009 roku wpłynęły 324 projekty z całego świata, a pierwszą nagrodę uzyskała koncepcja koncepcja pracowni Paczowski et Fritsch Architects z Luksemburga. W marcu bieżącego roku podjęto decyzję o lokalizacji Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej oraz powierzeniu projektu pracowni WXCA, autorom koncepcji budowanego tu Muzeum Wojska Polskiego. 21 lipca odbyło się specjalne posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie".

Budowa realizowana będzie w ramach wieloletniego programu rządowego opiewającego na 310 mln zł. W pierwszym roku, czyli w 2016 r., pierwsza transza wyniesie 11,6 mln zł” - poinformowała premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Siedziba MHP o powierzchni około 24 tys. m2 powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej w zespole muzealnym, do którego należeć będzie już istniejące Muzeum X Pawilonu, budowane Muzeum Katyńskie oraz Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Historii Polski zajmie główne miejsce w całym kompleksie w tzw. Cytadeli Muzeów. Jak zadeklarowała premier Ewa Kopacz Otwarcie muzeum będzie miało miejsce w 2018 r. Chcielibyśmy, by to otwarcie nastąpiło w listopadzie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Budowa ma zostać sfinansowana z budżetu państwa.

W nowym gmachu Muzeum znajdzie się przede wszystkim ekspozycja stała Muzeum. Narracyjna wystawa przedstawi najważniejsze wątki dziejów Polski, w tym historię polityczną, kultury, życia społecznego i obyczajów. Centralne miejsce znajdzie w niej historia polskiej wolności. Wystawa, opowiadająca chronologicznie o dziejach Polski, będzie złożona z siedmiu galerii: Polska Piastów i Jagiellonów, Dawna Rzeczpospolita, Wiek XIX. Pod zaborami, II Rzeczpospolita, II wojna światowa, PRL i aneks (tematy po roku 1989). Na ekspozycji znajdą się oryginalne obiekty oraz prezentacje audiowizualne, scenograficzne i multimedialne. W nowym gmachu przewidziana została także sala wystaw czasowych.

Czas muzeów historycznych Polska nie ma wielkich kolekcji sztuki i w najbliższym czasie na pewno ich sobie nie zbuduje. Natomiast ma interesującą i barwną historię, więc muzea historyczne mogą stanowić ważny element jej pejzażu kulturowego. Tego typu placówki powstają dziś na całym świecie, zwłaszcza w szybko rozwijających się miastach, próbujących w różny sposób na nowo zdefiniować swoją tożsamość – mówi w rozmowie z Tomaszem Żylskim Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, budowanego po wielu perturbacjach na warszawskiej cytadeli według koncepcji pracowni WXCA, która wcześniej wygrała konkurs na projekt planowanego w tym miejscu Muzeum Wojska Polskiego.
Paczowski et Fritsch Architectes - projekt Muzeum Historii Polski [2009] W międzynarodowym konkursie na projekt Muzeum Historii Polski z 2009 roku zwyciężyła koncepcja pracowni Paczowski et Fritsch Architectes. 25 marca 2015 zapadła decyzja o budowie muzeum na terenie Cytadeli Warszawskiej, która ostatecznie potwierdziła odejście od pierwotnej lokalizacji gmachu nad Trasą Łazienkowską. Przypominamy założenia autorskie i opinię jury, opublikowane w "Architekturze-murator" nr 3/2010.
324 projekty Muzeum Historii Polski Pod koniec marca 2015 zapadła decyzja o lokalizacji Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej, co ostatecznie potwierdza odejście od koncepcji lokalizacji obiektu nad Trasą Łazienkowską. Międzynarodowy konkurs na projekt siedziby muzeum, który odbył się w 2009 był jednym z głośniejszych wydarzeń architektonicznych ostatniego dziesięciolecia. Przypominamy 324 nadesłane na konkurs koncepcje, opublikowane w "Architekturze-murator" nr 3/2010.
Muzeum Historii Polski powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej 25 marca zapadła decyzja o lokalizacji Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej. Otwarcie instytucji zaplanowano na jesień 2018.
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 15. edycja wystawy „PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji” organizowana przez Centum ŁOWICKA. 137 tematów – w tym nagrodzone Muzeum Historii Polski.