Najinteligentniejsza dzielnica świata

i

Autor: Archiwum Architektury Wizualizacja z masterplanu, il. © UNStudio

Najinteligentniejsza dzielnica świata

2019-03-01 16:23

Amsterdamskie UNStudio zaprezentowało swoją wizję miejskiego życia przyszłości. Koncepcja Najinteligentniejszej dzielnicy świata - Brainport Smart District (BSD) - powstała pod auspicjami holenderskich uczelni.

Główną cechą projektu jest całkowicie elastyczny plan urbanistyczny, który będzie ewoluował zgodnie z potrzebami mieszkańców. To jedynie rama dla przyszłego rozwoju, a nie sztywny schemat, ale równocześnie też element pobudzający użytkowników i ich innowacyjność. Kluczowe założenia projektowej koncepcji UNStudio to: gospodarka o obiegu zamkniętym, partycypacja, społeczna spójność, bezpieczeństwo, zdrowie, dane, nowe technologie w dziedzinie transportu oraz niezależne systemy pozyskiwania energii. Brainport Smart District o powierzchni 155 hektarów ma być realizowana na terenie Helmond’s Brandevoort District. Znajdzie się tam 1500 nowych mieszkań oraz przestrzenie dla biznesu (ok. 12 ha). BSD będzie żywym laboratorium: miejscem zamieszkiwania o mieszanych funkcjach, zorganizowanym wokół centralnego parku i  otoczonym przez siedziby firm oraz naturalne obszary przyrodnicze. Celem projektu było między innymi ustalenie nowych relacji między budynkami i krajobrazem oraz wzmocnienie ich roli w relacji do siebie. Krajobraz staje się tu obszarem produkcyjnym, dostarczającym żywność, energię, wodę, zapewniającym bioróżnorodność i możliwość przetwarzania odpadów - piszą autorzy projektu. Plan powstawał od lipca 2018 roku we współpracy z biurami: Felixx Landscape Architects & Planners (rozwiązania ekologiczne i architektura krajobrazu), Metabolic (gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat), Habidatum (analiza danych) i UNSense (strategie dotyczące danych i technologii). Inaczej niż inne nowe założenia BSD nie będzie realizowana według gotowego projektu, faza projektowania i budowy będą przebiegać równolegle, w sposób eksperymentalny i zgodnie z zasadą learning by doing - uczenia się przez praktykę. Budowa nowej dzielnicy to wspólne przedsięwzięcie Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit van Tilburg, władz regionu Noord-Brabant oraz Helmond en Brainport Development.