Arka Roberta Koniecznego

i

Autor: Archiwum Architektury Fot. Olo Studio, dzięki uprzejmości pracowni KWK Promes

Najlepsze polskie budynki z betonu

2016-11-28 12:54

Rozstrzygnięto XX edycję konkursu „Polski Cement w Architekturze”, honorującego twórcze wykorzystanie technologii betonowej w budownictwie. Za najlepszy obiekt uznano Arkę Roberta Koniecznego w Brennej.

Konkurs "Polski Cement w Architekturze" jest organizowany od 1997 roku przez spółkę Polski Cement – obecnie Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie oraz uhonorowanie najlepszych realizacji wykonanych z użyciem żelbetu i ich twórców. W XX edycji konkursu, obejmującej obiekty wykonane i przekazane do użytku do końca 2015 roku, za najlepszy spośród 23 nadesłanych budynków uznano Arkę Roberta Koniecznego w Brennej ("A-m" nr 12/2015). Nagrodę przyznano za stworzenie budynku syntetycznego w formie i zastosowanych materiałach, dobrze wpisanego w naturalny krajobraz - dzięki umiejętnemu operowaniu pustką, zawartą w betonowej strukturze. Drugą nagrodę otrzymał Dom pod Opolem projektu DB2 Architekci za wykazanie, iż wysoką jakość można osiągnąć także przez nadanie budynkowi prostej formy i wykorzystanie powszechnie stosowanych materiałów.

Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego przyznano Muzeum Katyńskiemu w Warszawie projektu BBGK - Architekci. Doceniono przede wszystkim innowacyjne użycie barwionego w masie betonu. Uznano też, że nowe elementy z niego wykonane elegancko wpisują się w zabytkowy charakter ceglanych budowli fortecznych współtworząc emocjonalny nastrój wielowymiarowego architektoniczno – krajobrazowego dzieła jakie tam powstało.

Jury postanowiło przyznać także dwa równorzędne wyróżnienia. Pierwsze z nich otrzymał zespół mieszkalno-usługowy Kurkowa 14 & Dubois 41 we Wrocławiu projektu Maćków Pracownia Projektowa za nadanie budynkowi mieszkalnemu eleganckiego wyrazu przez użycie na fasadach prefabrykowanych elementów okładzin elewacyjnych. Drugie wyróżnienie otrzymało Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu projektu Fernando Menis Architects (arch. Fernando Menis, współpraca autorska: arch. Jacek Lenart, Studio A4) za rzeźbiarskie wykreowanie monumentalnego gmachu, nadającego nowy charakter strukturze miasta, zgodnie z aspiracjami jego mieszkańców.

Ponadto Stowarzyszenie Producentów Cementu i Stowarzyszenie Architektów Polskich z okazji XX edycji konkursu, postanowiło przyznać nagrodę specjalną za całokształt działalności twórczej z użyciem technologii żelbetowej, którą otrzymała wrocławska architektka Jadwiga Grabowska-Hawrylak.

Poza wymienionymi realizacjami, wśród dziesięciu finałowych obiektów znalazły się również Tarasy Zamkowe w Lublinie (autorzy: Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne), Centrum Biznesu w Opolu (autorzy: Port Józef Franczok, Marcin Kolanus) oraz Europejskie Centrum Edukacji Geoligicznej w Chęcinach (autorzy: WXCA).

Realizacje zgłoszone do konkursu oceniało jury w składzie:arch. Grzegorz Stiasny, Wiceprezes SARP – przewodniczący sądu Zbigniew Pilch, przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu arch. Karolina Szkapiak, Prezes Oddziału SARP w Jeleniej Górze – przedstawiciel Rady Prezesów SARP arch. Maciej Hawrylak, członek Kolegium Sędziów Konkursowych Oddziału SARP we Wrocławiu, powołany przez ZG SARP, arch. Piotr Lewicki – Laureat ubiegłorocznej edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”