Architektura MuratorWydarzeniaNajlepsze projekty dyplomowe 2008/2009

Najlepsze projekty dyplomowe 2008/2009

Przegląd prac studenckich ze wszystkich uczelni artystycznych w kraju, które prowadzą wydziały projektowe. Otwarcie wystawy odbędzie się podczas 5. urodzin Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Otwarcie wystawy Najlepsze projekty dyplomoweodbędzie się podczas 5. urodzin Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, 29 stycznia 2010.

Najlepsze projekty dyplomowe to przegląd prac studenckich ze wszystkich uczelni artystycznych w kraju, które prowadzą wydziały projektowe. Organizowany jest od sześciu lat przez Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy "2+3D" – grafika plus produkt. Od czterech lat jego kontynuacją jest wystawa przygotowywana wspólnie ze Śląskim Zamkiem Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Przegląd nie ma charakteru konkursu - jest wyborem redakcyjnym - jego formuła zakłada, że nie wyłania się zwycięzcy. Wytypowane najlepsze prace w ocenie jury są publikowane na łamach kwartalnika.

W przeglądzie mogły brać udział prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) z zakresu grafiki projektowej i wzornictwa przemysłowego – w tym również z projektowania tkaniny, ubioru, szkła lub ceramiki, z wyjątkiem dzieł unikatowych – obronione od listopada 2008 do listopada 2009 w polskich szkołach lub przez obywateli Polski za granicą. Wytypowane prace zostaną przedstawione na łamach "2+3D" oraz w formie wędrującej ekspozycji.

Wraz z wypełnionym formularzem należało wysłać płytę CD z maksymalnie 10 ilustracjami zapisanymi w rozdzielczości ekranowej (ok. 1200 × 1600 pikseli) jako pliki PDF lub JPG.

Patronat medialny: "Architektura-murator"


Informacje: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości ul. Zamkowa 3a,b,c, 43-400 Cieszyn http://www.zamekcieszyn.pl
http://www.projektydyplomowe.pl/k/aktualnosci/

startARCHITEKCI*11. Dyskusja na temat projektów dyplomowych z Politechniki Lubelskiej 29 lutego rozpocznie się w Galerii Gala "Dom i Wnętrze" spotkanie, podczas którego omówione zostaną prace dyplomowe, obronione w 2011 roku na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.