NANO-inspiracje w architekturze: konferencja

i

Autor: Archiwum Architektury il. GettyImages

NANO-inspiracje w architekturze: konferencja

2022-05-05 15:35

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza na Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. Celem spotkania jest popularyzacja wiedzy na temat możliwości wykorzystania nanotechnologii oraz nanomateriałów w architekturze i zainicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami.

Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej odbędzie się 25 maja w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Jak tłumaczą organizatorzy, prezentowane treści będą miały charakter praktyczny i zorientowany na komercyjne wykorzystanie nanotechnologii w architekturze. Do udziału zapraszają nie tylko przedsiębiorców, ale też architektów, projektantów, naukowców, studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką. Udział w forum jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację do piątku 20 maja za pomocą formularza na stronie formularze.us.edu.pl.

Poniżej publikujemy szczegółowy program spotkania

8.40 – 9.00 – rejestracja 9.00 – 9.10 – przywitanie i wprowadzenie – Uniwersytet Śląski w Katowicach 9.10 – 9.40 – wykorzystanie nanomateriałów fotokatalitycznych w oczyszczaniu powietrza i powierzchni – perspektywy zastosowania w obszarze budownictwa i wyposażenia wnętrz – Firma SajTom Light Future 9.40 – 9.55 – powłoki o własnościach przeciwdrobnoustrojowych przeznaczone na elementy infrastruktury – Instytut Metali Nieżelaznych Sieć Badawcza Łukasiewicz 9.55 – 10.25 – zastosowanie nanocząstek w wyrobach lakierowych – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Sieć Badawcza Łukasiewicz 10.25 – 10.40 – zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w analizie sensorów odkształcenia konstrukcji – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 10.40 – 10.55 – nanomateriały katalitycznie – możliwości wykorzystania w syntezie organicznej oraz ochronie środowiska – Uniwersytet Śląski w Katowicach10.55 – 11.25 – praktyczne zastosowania nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej – NanoStal 11.25 – 11.55 – wpływ wybranych nanocząstek na właściwości wyrobów lakierowych11.55 – 12.10 – oferta  Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab  – Uniwersytet Śląski w Katowicach12.10 – 13.10 – przerwa na lunch13.10 – 14.10 – finansowanie innowacyjnych projektów – Śląski Klaster Nano14.10 – 14.30 – podsumowanie spotkaniaForum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznejKiedy: 25 maja 2022 roku, godz. 8.40 – 14.30Gdzie: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1ASpotkanie organizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka | Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji | Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

ZAPISZ SIĘ