NIAiU przeprowadzi digitalizację „Architektury-murator”

i

Autor: Archiwum Architektury

NIAiU przeprowadzi digitalizację „Architektury-murator”

2019-05-22 18:49

Digitalizacja miesięcznika stanowi fundamentalny krok realizacji misji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, czyli upowszechniania i popularyzacji wiedzy na temat współczesnej polskiej architektury – mówi dyrektor instytucji Bolesław Stelmach. NIAiU zdecydował właśnie zdigitalizować wszystkie archiwalne wydania magazynu i udostępnić je szerokiemu gronu odbiorców.

W ciągu 25 lat na łamach „Architektury-murator" ukazało się prawie 4000 prezentacji wybranych przez redakcję budynków i przestrzeni publicznych. Opublikowano też kilkanaście tysięcy artykułów. To przede wszystkim teksty krytyczne, liczne podsumowania i przeglądy aktualnych wydarzeń, ale także wywiady z politykami i wybitnymi twórcami, dyskusje aktywistów, analizy i opinie. Z okazji jubileuszu redakcja miesięcznika podjęła współpracę z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, który zdecydował zdigitalizować wszystkie archiwalne wydania magazynu, począwszy od pierwszego numeru z 1994 roku. Treści te już wkrótce będą dostępne nieodpłatnie na stronie NIAiU.

Digitalizacja miesięcznika stanowi fundamentalny krok realizacji misji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, czyli upowszechniania i popularyzacji wiedzy na temat współczesnej polskiej architektury. Nasz program zbudowaliśmy wokół hasła: Przestrzeń wspólna jest wartością. To zbieżne z tym, co od zawsze interesowało redaktorów „Architektury-murator”, znajdując odzwierciedlenie na jej łamach. Dorobek magazynu jest nie do przecenienia. Na przestrzeni lat publikowano tam najwybitniejsze dzieła najwybitniejszych twórców polskiej architektury i urbanistyki. Dziś trudno wyobrazić sobie opracowanie naukowe dotyczące szeroko rozumianej przestrzeni zurbanizowanej, które pomijałoby publikacje w „Architekturze-murator”. Ogromnie się cieszę, że już wkrótce będziemy mogli udostępnić te treści szerokiemu gronu badaczy, naukowców, studentów i wszystkim zainteresowanym architekturą w naszym kraju – mówi Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

O utworzeniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki zdecydował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński zarządzeniem z 21 listopada 2017 roku. Zgodnie z dokumentem, przedmiotem działania instytucji jest „prowadzenie badań nad historyczną i współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem przestrzennym, upowszechnianie wiedzy z zakresu tych dyscyplin i wiedzy o dobrach kultury z nimi związanych, w tym prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych”. Rolą instytutu jest również dokumentacja i archiwizacja dorobku polskich architektów i urbanistów oraz jego udostępnianie szerokiej publiczności.

NIAiU przeprowadzi digitalizację „Architektury-murator”

i

Autor: Archiwum Architektury Ewa P. Porębska, redaktor naczelna „A-m” i Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki; fot. dzięki uprzejmości NIAiU

W 2019 roku mija 25 lat od wydania pierwszego numeru „Architektury-murator”. Sprawdź, co przygotowaliśmy z okazji jubileuszu: www.architektura25.pl


Patroni:                                                                      Patron honorowy:

Partner instytucjonalny:

Partnerzy 25-lecia: