Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego

i

Autor: Archiwum Architektury

Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego

2020-06-01 13:11

Marcin Brataniec, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Piotr Lewicki, Marek Piwowarski i Sylwia Widzisz-Pronobis to tylko niektórzy członkowie nowo powołanego zespołu, który wesprze Ministerstwo Rozwoju w opracowaniu projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

25 maja wiceminister Robert Nowicki powołał 25-osobowy zespół doradczy, który wspierać będzie resort rozwoju w przeprowadzeniu gruntownej reformy całego systemu planowania przestrzennego w Polsce. W skład zespołu, pod przewodnictwem Agnieszki Pakulskiej, dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego, weszli też wieloletni współpracownicy redakcji „Architektur-murator”, w tym m.in. architekci Marcin Brataniec, założyciel i główny projektant eM4 Pracowni Architektury Brataniec czy Piotr Lewicki, współprowadzący krakowskie Biuro Projektów Lewicki Łatak. W gronie doradców ministerstwa znaleźli się ponadto m.in. Sylwia Widzisz-Pronobis, bytomska architektka, urbanistka i animatorka kultury, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, partner w pracowni APA Wojciechowski Architekci i Marek Piwowarski, architekt krajobrazu, inicjator powstania ścieżki rekreacyjnej na prawym brzegu Wisły w Warszawie, w latach 2007-2016 pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły, a w latach 2017-2019 dyrektor Zarządu Zieleni. Jak czytamy na stronie ministerstwa, do zadań zespołu należeć będzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie opracowania reformy systemu planowania przestrzennego i przedstawianie ministrowi stanowiska do uwag zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego. Poniżej publikujemy pełny skład zespołu.

Zespół doradczy do spraw reformy systemu planowania przestrzennego:

Robert Ast Krzysztof Badora Maciej Borsa Marcin Brataniec Sławomir Flanz Tomasz Gamdzyk Anna Grzejdziak Teobald Jałyński Marta Jaskulska Leszek Jastrzębski Agnieszka Kalinowska-Sołtys Ewa Klimkowska-Sul Filip Koczorowski Hanna Kowińska Paulina Legutko-Kobus Piotr Lewicki Bartosz Macikowski Maciej Nowak Jakub Pietruszewski Marek Piwowarski Filip Sokołowski Barbara Szulczewska Sylwia Widzisz-Pronobis Leszek Wiśniewski Mateusz Wojcieszak Przy okazji warto wspomnieć, że 16 kwietnia 2020 roku resort powołał też nowy skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, doradzającej ministerstwu w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komisja ta rozpatruje sprawy z inicjatywy ministra lub – po uzgodnieniu z nim – na własny wniosek, wyrażając stanowisko w formie pisemnych uchwał. Poniżej nowa lista członków  Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

dr Tomasz Sławiński (przewodniczący) Bartłomiej Kolipiński Ryszard Kowalski prof. Tomasz Ossowicz Mariusz Ścisło prof. Przemysław Śleszyński prof. Marcin Wiącek Radosław Gajda Kazimierz Łatak Maciej Mycielski Małgorzata Pilinkiewicz Jan Jakiel Marek Wiland Paweł Soczewski Jolanta Przygońska Antoni Matuszko dr Jerzy Grochulski Paweł Łukowicz prof. Piotr Lorens prof. Urszula Myga-Piątek dr Tomasz Majda dr Piotr Reda Elżbieta  Janiszewska-Kuropatwa dr Michał Beim