Piękno i Energia

Projekt europejski w ramach inicjatywy URBACT II pt. "Housing Praxis for Urban Sustainability H-OPUS". Międzynarodowa konferencja naukowa na temat: Piękno i energia. Kształtowanie miejskich struktur mieszkaniowych na tle problemu zmian klimatycznych.

Międzynarodowa konferencja naukowa na temat:
Piękno i Energia
Współczesny model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie

Muzeum Miasta Gdynia 16-17 kwietnia 2009
w ramach: URBACT II Housing Praxis for Urban Sustainability HOPU-S
OPIS PROJEKTU URBACT II HOPUS
KONFERENCJA


Cel konferencji
Kształtowanie miejskich struktur mieszkaniowych na tle problemu zmian klimatycznych stało się aktualnie jednym z głównych zagadnień europejskiej polityki przestrzennej wobec miast. Miasta są największymi konsumentami energii produkowanej obecnie w Europie. Polityka ograniczenia emisji CO2 w Unii Europejskiej stawia wyzwanie rewizji lokalnej polityki miejskiej pod kątem podniesienia poziomu energoefektywności struktur zurbanizowanych.
Kolejne dyrektywy UE, wymuszające na krajach członkowskich podnoszenie wymagań termicznych dla poszczególnych budynków, są zapowiedzią dalszych regulacji. Dążenie do redukcji zużycia energii wymaga podniesienia ogólnoeuropejskich standardów w ujęciu całościowym, dalekosiężnym, bilansującym energię użytą na budowanie, użytkowanie i usuwanie zabudowy. Jak i gdzie budować dziś zespoły mieszkaniowe, by były energoefektywne i odporne na procesy społecznej i technicznej degradacji?
Tak postawiony problem wysuwa rolę urbanistyki i polityki przestrzennej na plan pierwszy. Na tle złożonych uwarunkowań funkcjonowania miast europejskich w dobie głębokich zmian kulturowych, demograficznych i ekonomicznych pojawia się pytanie o współczesny model życia w mieście, a z nim o nowoczesne metody kształtowania miejskiego środowiska zamieszkania. Projekt URBACT II HOPU-S: „Housing Praxis for Urban Sustainability” skierowany jest do samorządów lokalnych i placówek naukowych - partnerów projektu i członków ich Lokalnych Grup Wsparcia. Wspólna praca dotyczy poszukiwania metod urbanistycznych kształtowania zabudowy nowopowstających obszarów podmiejskich.
Celem konferencji jest prezentacja wybranych, interdyscyplinarnych przykładów najlepszej praktyki w dziedzinie planowania nowych zespołów i dzielnic mieszkaniowych. Zaprezentowane tendencję posłużyć mają dyskusji nad uwarunkowaniami wdrożenia doświadczeń zagranicznych w realiach polskich miejskich peryferii.
TERMINY
Nadsyłanie zgłoszeń – 1 kwietnia 2009
Termin konferencji – 16-17 kwietnia 2009
Publikacja materiałów w formie pracy zbiorowej – jesień 2009
FORMULARZ REJESTRACYJNY
FORMULARZ HOTELOWY
KONTAKT
Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Gdańsk, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 414
tel. +48 693077237 (dr inż. arch. Gabriela Rembarz), fax. +48 58 347 16 06, e-mail: grem@pg.gda.pl
tel. +48 505927066 (dr inż. arch. Magdalena Rembeza), e-mail: magdalerk@wp.pl
tel. +48 604-853-496 (mgr inż. arch. Agnieszka Durejko) e-mail: agnes.durejko@gmail.com
www.tup.org.pl
www.urbanista.pl

Międzynarodowa Konferencja Architektoniczna INGLASS Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) zaprasza na czwartą edycję Międzynarodowej Konferencji Architektonicznej INGLASS. Wśród gości m.in. Ósbjørn Jacobsen z biura architektonicznego Henning Larsen Architects, nagrodzonego Mies van der Rohe Award 2013. Głównym patronem medialnym wydarzenia jest miesięcznik "Architektura-murator"
Oskar Hansen – Otwieranie modernizmu. Konferencja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na konferencję Oskar Hansen – Otwieranie modernizmu. Międzynarodowa konferencja prezentuje twórczość Hansena, wybitnego teoretyka architektury, architekta, pedagoga i artysty
Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku do lat 60. i jej ochrona W dniach 20-22 września w Gdyni odbyła się trzecia międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom związanym z architekturą modernistyczną w Polsce i na świecie