Zamek Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

i

Autor: Archiwum Architektury Założenie parkowo-ogrodowe otaczające słynny zamek Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim na dolnym śląsku odzyskuje świetność dzięki gminnym władzom; fot. Janina Tarnowska/zbiory gminy Kamieniec Ząbkowicki

Polskie ogrody Petera Josepha Lenne

2016-11-30 11:47

Wystawa w warszawskich Łazienkach, przygotowana z okazji 150. rocznicy śmierci tego wybitnego niemieckiego projektanta zieleni, stanowiła podsumowanie kilkuletnich badań prowadzonych przez uniwersytety drezdeński i wrocławski. Zaprezentowano na niej kilkanaście założeń krajobrazowych architekta znajdujących się obecnie w granicach Polski. Wśród nich znalazły się parki i ogrody zrewaloryzowane w ostatnich latach przez samorządy i prywatnych właścicieli, w tym m.in. 100-hektarowe założenie otaczające neogotycki zamek projektu Karla Friedricha Schinkla w Kamieńcu Ząbkowickim czy park podworski w Rusowie – recenzja Agnieszki Dąbrowskiej.

Peter Joseph Lenné (1789-1866) to jeden z najważniejszych architektów krajobrazu XIX wieku, wieloletni Dyrektor Królewskich Ogrodów Pruskich, twórca Sanssouci i Nowego Ogrodu w Poczdamie, berlińskiego Tiergarten, a także takich sensacyjnych projektów stulecia pary i elektryczności, jak linia kolejowa i związana z nią miejska oś w Brühl. Kilkanaście spośród stworzonych na podstawie planów niemieckiego projektanta założeń krajobrazowych znajduje się obecnie w granicach Polski.

Ich przeglądem była prezentowana w dniach 30 września – 16 października wystawa w warszawskich Łazienkach Mistrzowskie, jak rzadko które… Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce zrealizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Fundację Pruskich Pałaców i Ogrodów w Berlinie i Brandenburgii (we współpracy z Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Ambasadą Niemiec i Muzeum Łazienki Królewskie).

Przygotowana z okazji 150. rocznicy śmierci projektanta stanowiła podsumowanie kilkuletnich badań prowadzonych przez uniwersytety drezdeński i wrocławski. O ich wynikach mówił podczas otwarcia ekspozycji profesor Marcus Köhler, podkreślając, że wiele założeń stanowiących dziedzictwo Petera Josepha Lenné w Polsce, zostało w ostatnich latach odnowionych przez samorządy i prywatnych właścicieli. Są wśród nich parki przy przekształconych niedawno w hotele pruskich rezydencjach w Łomnicy, Mysłakowicach i Wojanowie na terenie Kotliny Jeleniogórskiej („A-m” 7/2016), 100-hektarowe założenie otaczające neogotycki zamek projektu Karla Friedricha Schinkla w Kamieńcu Ząbkowickim rewaloryzowane od 2012 roku przez gminne władze, czy park podworski w Rusowie odnowiony staraniem Gminy Ustronie Morskie i Stowarzyszenia Parku Regionalnego Barnimer Feldmark z Blumbergu (w ramach projektu Rozwój i promocja godnych zachowania parków krajobrazowych w Euroregionie Pomerania 2014-2015).

Ważnym ośrodkiem kulturalnym we Wrocławiu stało się także miejskie Centrum Kultury Zamek z Parkiem Leśnickim. Istotne jest, że miejsca te dziś są wykorzystywane, że odbywają się tam koncerty i inne wydarzenia – zaznaczał profesor Köhler. Oprócz podróżującej po Polsce i Niemczech wystawy, najnowsze badania znajdujących się w naszym kraju ogrodów Lenné podsumować ma książka.