Architektura MuratorWydarzeniaPOSTDOKUMENT. Świat nie przedstawiony

POSTDOKUMENT. Świat nie przedstawiony

3 lutego w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski otwarta zostanie wystawa fotografii prezentującej zmiany zachodzące w Polsce od 1989 roku. Polscy i zagraniczni fotografowie na różne sposoby opowiadają o trudnym okresie transformacji i zachodzącej wciąż ewolucji.

POSTDOKUMENT. Świat nie przedstawiony
Wojciech Wilczyk, "KAPITAŁ", 2001, fotografia. © Wojciech Wilczyk. Fot. dzięki uprzejmości Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (618)

 

Dokumentalizm należy do najbardziej inspirujących i aktualnych postaw artystów wobec rzeczywistości. Nawet jeśli w ostatnich dwudziestu latach ogłaszano wielokrotnie nadejście epoki rzeczywistości wirtualnej, trudno nie zauważyć, że to właśnie zainteresowanie politycznym, społecznym, ekonomicznym wymiarem życia rozwija się najbardziej dynamicznie w sztuce współczesnej, nie tylko tej deklarującej się jako zaangażowana. Jednocześnie w badaniach nad sztuką współczesną i kulturą wizualną wyraźnie brak jest dogłębnej analizy kategorii dokumentu (dobrze rozpoznanej swoją drogą w obszarze nauk historycznych). Organizowany przez CSW Zamek Ujazdowski trzyletni program POSTDOKUMENT – tak jak chciałaby tego wybitna fotografka i teoretyczka Martha Rosler – łączyć ma ekspozycję najciekawszych zjawisk w tej kategorii z obszaru fotografii, filmu, literatury faktu i jednocześnie poszerzać kontekst teoretyczny. Pierwszą wystawą zorganizowaną w ramach POSTDOKUMENT jest Świat nie przedstawiony. Dokumenty polskiej transformacji po 1989 roku.

AUTORZY ZDJĘĆ

Świat nie przedstawiony to wystawa fotografii okresu transformacji ustrojowej, widzianej przez krajowych i zagranicznych autorów jako pełen napięć, wciąż nieukończony proces. Prezentowane w CSW Zamek Ujazdowski zdjęcia najsłynniejszych fotografów polskich (Anna Beata Bohdziewicz, Chris Niedentahl, Tomasz Tomaszewski, Wojciech Wieteska) pokazują kraj ogarnięty kryzysem ekonomicznym, społecznym, kulturowym, poszukujący swojej tożsamości byt rozciągnięty pomiędzy realnym socjalizmem i turbokapitalizmem. Zaangażowane społecznie fotoreportaże (Maria Zbąska, Łukasz Trzciński, Maciej Pisuk) przeplatają się z pełnymi dystansu typologiami dokumentalnymi (Wojciech Wilczyk, Konrad Pustoła), tworząc unikalną panoramę polskiego społeczeństwa przełomu wieków. Uznani fotografowie zagraniczni (Carl de Keyzer, Allan Sekula, Mark Power, Rineke Dijkstra, Zoe Leonard) rozszerzają horyzont myślenia o transformacji w Polsce po 1989 roku, pozwalając dostrzec jej dynamikę i specyfikę na tle zmian zachodzących globalnie. Nawiązanie w tytule wystawy Świat nie przedstawiony do znanej książki (manifestu polskiej „Nowej Fali”) Kornhausera i Zagajewskiego sygnalizuje odejście od parnasizmu zainteresowanej sobą i kwestiami jednostkowymi współczesnej sztuki w kierunku rzeczywistości, warunków i sposobów jej reprezentacji. Świat nie przedstawiony odnosi się także do toczonych w mediach debat dotyczących zarówno roli fotografii w kulturze współczesnej (dyskusja wokół tekstu Doroty Jareckiej, opublikowanego w 2004 roku w „Gazecie Wyborczej”), jak i stanu świadomości inteligencji po dwudziestu latach transformacji (debaty w „Gazecie Wyborczej” i „Odrze” z 2009 roku).

WYBRANE WĄTKI

Wystawa jest próbą połączenia wybranych wątków z niezwykle intensywnego dla medium fotograficznego okresu i stworzenia innego niż dotychczas obrazu rzeczywistości Polski po 1989 roku. Jeśli wymienione wyżej debaty potwierdziły, że współcześnie ani literatura, ani film fabularny, ani sztuki plastyczne nie stworzyły dzieł na miarę minionego dwudziestolecia, to właśnie dokument otaczający nas świat przedstawia i pozwala lepiej go zrozumieć. Wystawa w CSW Zamek Ujazdowski jest pierwszą prezentacją osiągnięć dokumentalistów różnych generacji – w tym uznanych na świecie mistrzów – koncentrującą się na temacie tak zasadniczym jak transformacja ustrojowa. Świat nie przedstawiony to również nastawiony na prezentację osiągnięć mistrzów polskiej szkoły dokumentu program filmowy organizowany we współpracy z Kino.LAB oraz wiele spotkań z twórcami i teoretykami dokumentu.

POSTDOKUMENT

Wystawa Świat nie przedstawiony inauguruje trzyletni program POSTDOKUMENT. W ramach trzech długofalowych projektów organizowanych przez CSW Zamek Ujazdowski Laboratorium Przyszłości zajmuje się analizą możliwych scenariuszy, które są dopiero przed nami, Biuro Możliwości – refleksją nad aktualną kondycją instytucji i pola sztuki, Postdokument natomiast sytuuje się przede wszystkim wobec współczesności, w jej wymiarach politycznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, starając się uchwycić moment uhistorycznienia epoki, w której żyjemy.


Wystawie towarzyszy program filmowy, przedstawiający filmy dokumentujące najważniejsze przemiany, jakie dokonały się w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu. Pokazom towarzyszyć będą spotkania z autorami filmów, dokumentalistami, artystami i fotografami, których zdjęcia prezentowane są na wystawie.

POSTDOKUMENT. Świat nie przedstawiony. Dokumenty polskiej transformacji po 1989 roku.
CSW Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, Warszawa
Otwarcie wystawy: 3.02.2012, godz. 18.00 - 21.00
Wystawa czynna 3.02.2012-15.04.2012
Kurator: Adam Mazur
Współpraca: Beata Łyżwa-Sokół, Galeria 2


ARTYŚCI:
Anna Beata Bohdziewicz, Rineke Dijkstra, Mariusz Forecki, Piotr Janowski, Carl De Keyzer, Andrzej Kramarz / Weronika Łodzińska, Witold Krassowski, Zoe Leonard, Chris Niedenthal, Maciej Pisuk, Mark Power, Wojciech Prażmowski, Konrad Pustoła, Allan Sekula, Juliusz Sokołowski, Michał Szlaga, Tomasz Tomaszewski, Łukasz Trzciński, Tomasz Wiech, Jerzy Wierzbicki, Wojciech Wieteska, Wojciech Wilczyk, Monika Zawadzki, Maria Zbąska

Adaptacja budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Kikowski Architekci Autorem projektu adaptacji i rozbudowy budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej jest Andrzej Kikowski. Znajdzie się tu jedna z największych kolekcji sztuki polskiej drugiej połowy XX wieku. Projekt zainicjował Andrzej Wajda, który w Radomiu spędził część swojego dzieciństwa
Dizajn po polsku, dizajn po gruzińsku. Prace młodych projektantów w Laboratorium CSW i na festiwalu Łódź Design 20 września w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski  odbędzie się wernisaż wystawy prezentującej projekty polskich i  gruzińskich artystów i dizajnerów
Rajski ogród w Warszawie Pokaz filmu „Nasz rajski ogród” w reżyserii Mano Khali, dyskusja na temat inteligentnych sieci energetycznych, koncert Karpat Magicznych – to niektóre atrakcje nadchodzącego weekendu (4- 6 sierpnia) w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej. Wydarzenia stanowią część letniego programu Zielony Jazdów  
Konstrukcja "Rozciąganego pawilonu" architekta Jakuba Szczęsnego na dziedzińcu CSW Architektura przyszłości w komputerowej wersji high-tech wykształciła swoją własną, łatwo rozpoznawalną estetykę animacji i wizualizacji, ograniczonych możliwościami programów komputerowych. W kontekście wciąż poszerzającej się przestrzeni wirtualnej, tworzącej światy równolegle i ich nową architekturę warto jednak powrócić do kwestii dotyczących najbardziej podstawowych fizycznych relacji ciało-przestrzeń.
Obserwatorium nieba - międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Jamesa Turrella i realizacjom Skyspace na świecie Betonowa kula ze ściętym, otwartym dachem, przez który widać niebo, w swojej formie wpisuje się w europejską tradycję idealnych XVIII - wiecznych budowli. Obiekt został stworzony specjalnie dla Zamku Ujazdowskiego i nawiązuje do historii tego miejsca.
Skyspace Projekt artysty Jamesa Turrella dla Ogrodu Rzeźby CSW Zamek Ujazdowski. Zobacz wizualizacje!