Prampolini kontra polska awangarda

i

Autor: Archiwum Architektury Enrico Prampolini, projekt architektoniczny Teatru Jajko na wystawę E–42, 1940-1941; il. serwis prasowy

Prampolini kontra polska awangarda

2017-08-04 18:57

Wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi to okazja, by zobaczyć prace znanego włoskiego futurysty, dodatkowo po raz pierwszy zestawione z dziełami artystów polskiej awangardy, którzy podobnie jak on tworzyli nowatorskie projekty scenograficzne i teatralne.

Enrico Prampolini (1894-1956) był malarzem, rzeźbiarzem, scenografem, choreografem, architektem i grafikiem. Wystawa w Muzeum Sztuki pokazuje w chronologiczny sposób jego bogaty dorobek, zbiegając się z jubileuszem 100-lecia awangardy w Polsce. Stąd pomysł, by przyjrzeć się polsko-włoskim relacjom artystycznym w pierwszych dekadach XX wieku. Owe relacje najbardziej żywe były w, najbliższym Prampoliniemu, obszarze teatru. To właśnie on postanowił odrzucić terminy „scenografia” i „dekoracja teatralna” na rzecz „scenotechniki”, bliższej nie malarstwu, lecz architekturze i nowoczesnemu pojmowaniu przestrzeni sceny. Polscy artyści kręgu „Zwrotnicy”, Bloku i Praesensu w równym stopniu opowiedzieli się po stronie architektonicznych konstrukcji scenicznych, odrzucając tradycyjne dekoracje malarskie. Ich twórczość świadczyła o radykalnej zmianie, która dokonała się w pojmowaniu i praktyce scenografii – zauważa kurator ekspozycji Przemysław Strożek. Zobaczymy na niej między innymi prace polskich architektów: Bohdana Lacherta, Heleny i Szymona Syrkusów oraz Józefa Szanajcy. Wystawa to pierwsza rozbudowana prezentacja dorobku Prampoliniego po 1992 roku oraz pierwszy tak obszerny przegląd jego dzieł poza Włochami. Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy Do 8 października 2017 ms², Ogrodowa 19, Łodź http://msl.org.pl/