Architektura MuratorWydarzenia„PRL™. Eksport architektury i urbanistyki z Polski Ludowej”

„PRL™. Eksport architektury i urbanistyki z Polski Ludowej”

PRL była cenioną marką w okresie zimnej wojny. Wystawa prezentuje wybrane projekty polskich specjalistów pracujących na kontraktach central handlu zagranicznego w Iraku, Syrii, Libii, Algierii, Ghanie i Nigerii – krajach, które po uzyskaniu niepodległości szukały sojuszników wśród państw socjalistycznych

15 listopada 2010 (zamknięcie wystawy)
miejsce: Muzeum Techniki, PKiN

kurator: Łukasz Stanek
współpraca: Piotr Bujas, Tomasz Fudala, Alicja Gzowska
projekt ekspozycji: Metahaven

CZYTAJ TAKŻE>> WARSZAWA W BUDOWIE II

Kurator
Łukasz Stanek
ukooczył architekturę i filozofię po studiach w Krakowie, Weimarze i Münster. Po obronieniu doktoratu na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft i stypendiach badawczych w Jan van Eyck Academie (Maastricht) i Institut d’Urbanisme de Paris, obecnie pracuje w Instytucie Teorii i Historii Architektury na Uniwersytecie Technicznym (ETH) w Zurychu. Publikował na temat postsocjalistycznej urbanizacji oraz teorii produkcji przestrzeni Henri Lefebvre’a.

Opis
PRL była cenioną marką w okresie zimnej wojny-przynajmniej na niektórych rynkach, takich jak globalny rynek pracy intelektualnej. Dotyczyło to w szczególności pracy architektów, urbanistów i inżynierów, której ważnymi odbiorcami były kraje postkolonialnego Południa. Wystawa prezentuje wybrane projekty polskich specjalistów pracujących na kontraktach central handlu zagranicznego w Iraku, Syrii, Libii, Algierii, Ghanie i Nigerii: krajach, które szukały sojuszników wśród paostw socjalistycznych po uzyskaniu niepodległości od kooca lat czterdziestych XX wieku. Architekci, urbaniści i inżynierowie przywozili ze sobą zarówno tradycję polskiej architektury międzywojennej, jak i doświadczenie wielkich socjalistycznych placów budowy, takich jak Warszawa lub Nowa Huta, rozwijając je w zastanych warunkach klimatycznych, kulturowych i technologicznych. Prezentowane budynki, osiedla, plany miejskie i regionalne, oraz projekty badawcze świadczą nie o talencie, wiedzy i zaangażowaniu poszczególnych projektantów. Pokazują rolę Polski Ludowej w sieciach globalnej dystrybucji wiedzy i technologii, które pod koniec zimnej wojny odzwierciedlały mniej konflikt ideologiczny, a bardziej nowy podział pracy charakterystyczny dla świata post-socjalistycznego.