Architektura MuratorWydarzeniaProjekt architektoniczny EMERGENCY EXIT. Zobacz zdjęcia z Wenecji!!

Projekt architektoniczny EMERGENCY EXIT. Zobacz zdjęcia z Wenecji!!

12. MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ARCHITEKTURY w Wenecji 'People meet in architecture'. WYSTAWA W PAWILONIE POLSKIM - 'Emergency Exit'. W numerze sierpniowym "Architektury-murator" publikujemy niektóre z nadesłanych projektów architektonicznych na polski pawilon.

CZYTAJ TAKŻE>>

Przyznano nagrody 12. Międzynarodowego Biennale Architektury. Złoty Lew dla Bahrajnu
Złotego Lwa za najlepszy pawilon narodowy otrzymało Królestwo Bahrajnu za prezentację "Bahrain Urban Research Team". Złotego Lwa dla najlepszego architekta biorącego udział w wystawie "People Meet in Architecture" otrzymał Junja Ishigami z Japonii, a Srebrnego Lwa dla najlepiej zapowiadającego się młodego architekta kolektyw OFFICE Kerten Geers David Van Severen + Bas Princen z Belgii i Holandii. Złotego Lwa za całokształt odebrał Rem Koolhaas (OMA).

W numerze „A-m” 8/2010 publikujemy niektóre z nadesłanych prezentacji konkursowych na polski pawilon

BIENNALE ARCHITEKTURY W WENECJI - KOMUNIKAT!!

CZYTAJ TAKŻE>>

People meet in architecture
Elias Redstone wybrał najciekawszą propozycję, autorstwa architekt Aleksandry Wasilkowskiej i artystki Agnieszki Kurant, jako tę, która zrealizowana zostanie w pawilonie polskim w Wenecji. Projekt porusza zagadnienia sportu i zabawy, architektury modernistycznej w Polsce oraz możliwości eskapizmu i fantazji.

Biennale w Wenecji
Złotego Lwa 11 Międzynarodowej Wystawy Architektury zdobył polski pawilon przygotowany przez warszawską Zachętę. Jednym z kuratorów ekspozycji 'Hotel Polonia' był nasz redakcyjny kolega - Grzegorz Piątek, kierownik działu wnętrza "Architektura-murator".

Hotel Polonia. The afterlife of buildings
11. międzynarodowa wystawa architektury w Wenecji 2008 - Out There. Architecture Beyond Building.Wenecja
29.08 – 21.11.2010

DYREKTOR
Kazuyo Sejima

ORGANIZATOR
La Fondazione La Biennale di Venezia
www.labiennale.art.pl

OTWARCIE WYSTAWY W PAWILONIE POLSKIM
27.08.2010, godz. 16 .00

KOMISTARZ PAWILONU POLSKIEGO
Agnieszka Morawińska

KURATOR
Elias Redstone

ARTYSTKI
Agnieszka Kurant
Aleksandra Wasilkowska

WSPÓŁPRACA/ASYSTENT KOMISARZA
Joanna Waśko

Udział Polski w 12. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

ORGANIZATOR WYSTAWY W PAWILONIE POLSKIM
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
http://www.zacheta.art.pl/
tel. +48 22 55 69 600
fax +48 22 827 78 8

PATRONI MEDIALNI
"Architektura-murator" http://www.architektura.muratorplus.pl/, "Gazeta Wyborcza", TOK FM, "The Warsaw Voice", "Stolica", "Art & Business"


Wystawa / IDEA

Emergency Exit, instalacja, której kuratorem jest Elias Redstone, zaprojektowana przez artystkę Agnieszkę Kurant i architektkę Aleksandrę Wasilkowską, jest to próba przekroczenia logiki miejskiej rzeczywistości poprzez stworzenie czegoś w rodzaju przenośnej dziury teleportacyjnej. Tytuł jest ironicznym odniesieniem do obowiązujących w budynkach i przestrzeni miejskiej przepisów bezpieczeństwa czy wymogów higieniczno-zdrowotnych, których celem jest osiągnięcie planowości życia, kontrola ryzyka i wykluczenie tego, co przypadkowe i nieoczekiwane.
Projekt zakłada zbudowanie w Pawilonie Polskim wysokiej konstrukcji przypominającej skocznię narciarską lub trampolinę na basenie publicznym. Konstrukcja nawiązująca w sposób krytyczny do dziedzictwa zrujnowanej obecnie modernistycznej architektury monumentalnych obiektów sportowych będzie wznosiła się nad morzem białych chmur. Chmury przez swą gęstość dadzą wrażenie przepaści bez dna. Widok ten w stojących na szczycie skoczni ludziach może budzić poczucie tajemnicy, ryzyka, niebezpieczeństwa lub wręcz strachu. Skok w dół jest jednak całkowicie bezpieczny, gdyż w chmurach ukryty został specjalny materac amortyzujący upadek. Dzięki temu skok wyzwoli uczucie przyjemności kontrastujące z odczuwanym wcześniej strachem. Każdy zwiedzający wystawę może doświadczyć będącego celebracją życia skoku w chmury.
Kurant i Wasilkowska interpretują miasto jako nieprzewidywalny, złożony układ, na którego całkowite zrozumienie składa się świadomość istnienia przenikających się realnych i wyobrażonych przestrzeni modyfikowanych przez niezwykle rzadkie zdarzenia. Kryje się za tym przekonanie, że architekci i urbaniści nie są w stanie precyzyjnie przewidzieć wszystkich potrzeb miasta i zmian, jakim ono podlega. Niematerialne czynniki, takie jak plotki, legendy lub miejskie mity nakładają się na fizyczną tkankę urbanistyczną, tworząc niewidzialną morfologię rozbudowanych miejskich pejzaży. Mieszkańcy mają sprzeczne potrzeby, a te wpływają na istniejący porządek i modyfikują go. Z jednej z strony jest to potrzeba bezpieczeństwa, wyraźnej struktury i takiej filozofii miasta, która stworzy poczucie przewidywalności. Z drugiej jednak istnieje potrzeba spontaniczności, ryzyka i szaleństwa jako manifestacji wolności od racjonalnego wymiaru życia z wpisaną weń kontrolą i planowością. Jeżeli scenariusz funkcjonowania miasta jest sztywny i z góry określony i nie może elastycznie reagować na wyłaniające się potrzeby i zachodzące zmiany, miejski organizm traci równowagę. Kurant i Wasilkowska poszukują specjalnych stref, w których ludzie będą mogli swobodnie realizować swoje indywidualne pragnienia.
Artystki proponują także nowe podejście do ciała w kontekście miejskim, tworząc nowy rodzaj miejskiej aktywności, rodzaj fikcyjnej dyscypliny sportowej. Skok w chmury symbolizuje całkowitą wolność i możliwość ucieczki od miejskiej rzeczywistości. Jest ucieleśnieniem potrzeby i pragnienia dobrowolnej rezygnacji z kontroli po to, by uwolnić się rzeczywiście i w przenośni od systemu: od dominującego paradygmatu, logiki czy stanu. By wydostać się stąd, gdzie się jest.
Emergency Exit to hybrydowej konstrukcji urządzenie służące do przenoszenia się do innych rzeczywistości, rozszczelniające pozornie hermetyczną miejską realność. Ta przenośna dziura teleportacyjna prowadzi w nieznane, jest katalizatorem rozmaitych, często sprzecznych emocji i potrzeb. Mieszkańcy „teleportując” się, wypełniają istniejące luki własnymi emocjami, pomysłami i pragnieniami.
Projekt Kurant i Wasilkowskiej promuje podejście do architektury i urbanistyki, wykraczające poza logikę przyziemnej rzeczywistości i sztywne planowanie życia; jest otwarty na to, co w mieście nieprzewidywalne; uelastycznia tkankę miejską poprzez uaktywnienie jej szczelin, luk i porów. Umożliwia też mieszkańcom „wyłączenie” się z dominujących miejskich struktur poprzez rozwijanie indywidualnych, autonomicznych działań i inicjatyw.

ARTYSTKI

Agnieszka Kurant, ur. 1978, artystka pracująca w Warszawie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Łódzkim, a także kurs Creative Curating w Goldsmiths College w Londonie. W swej twórczości zajmuje się przekraczaniem granic logiki rzeczywistości, w której żyjemy: logiki czasu, przestrzeni, języka, wiedzy. Bada też obszary ekonomi i polityki niewidzialnego oraz obecność przyszłości w teraźniejszości, współpracując z naukowcami i profesjonalistami z rożnych dziedzin, także z pogranicza zjawisk paranormalnych i fikcji. Jej prace pokazywano w rozmaitych placówkach artystycznych, m.in. w Palais de Tokyo, Paryż; Tate Modern, Londyn; Yvon Lambert Gallery and Creative Time, Nowy Jork; a także w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa. Jest także współautorką wraz z Anną Baumgart instalacji w przestrzeni publicznej (…) (2009). Kurant brała udział w międzynarodowych wystawach sztuki nowoczesnej, m.in. w Moscow Biennale (2007), Bucharest Biennale (2008), Frieze Projects at Frieze Art Fair, Londyn (2008), Performa Biennial, Nowy Jork (2009), i Athens Biennale (2009). Jest laureatką wielu stypendiów i nagród, ma na swym koncie pobyty artystyczne w Palais de Tokyo, Paryż w 2004; ISCP, Nowy Jork w 2005; Konstfack, Sztokholm w 2007 oraz w Paul Klee Center, Berno, 2009. Książka jej poświęcona zatytułowana Unknown Unknown została wydana przez Sternberg Press w 2008.

Aleksandra Wasilkowska, ur. 1978, ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Ecole d’Architecture de Bretagne we Francji. W 2007 założyła pracownię, której celem są badania strategii związanych z przestrzenią miasta. Realizując projekty z pogranicza architektury, sztuki i nauki, współpracowała z artystami, socjologami, matematykami i naukowcami. Projekty te — m.in. Symbiotic City (2005), MultipliCity Disorder (2008), Warsaw as Emergent Structure (2009), Em_Wwa (2009) i Assemblage (2010) — mają na celu poznawanie nowych praktyk miejskich oraz sposobów wspólnego kształtowania przestrzeni publicznej. Brała udział w wielu wystawach m.in. Warszawa w budowie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa (2009), Ekspektatywa w Fundacji Bęc Zmiana, Warszawa (2009), a także Niezwykle rzadkie zdarzenia Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa (2009). Ukończone projekty to m.in. [No. Platform] dla Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Warszawa i tymczasowa konstrukcja dla Chelsea College of Art and Design, Londyn (2010).

KURATOR

Elias Redstone, ur. 1979, mieszka w Londynie, ukończył London School of Economics (dyplom inżyniera w dziedzinie City Design & Social Science). W latach 2003–2010 był starszym kuratorem w Architecture Foundation (AF), organizacji non-profit zajmującej się współczesną architekturą, tematyką miejską i kulturą. Zainicjował innowacyjny i eksperymentalny program kuratorski oparty na współpracy z architektami, artystami, projektantami, fotografami i filmowcami. Był kuratorem i pomysłodawcą wystaw: Hairywood (2005), I Shot Norman Foster (2005), Renegade City (2006), Southwark Lido (2008), Temporary Eyesore (2008) and Moss Your City (2010). Kurator projektów na 10. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji (we współpracy z MoMA, Nowy Jork), a także London Festival of Architecture. Jest autorem międzynarodowego programu wymiany dla zdolnych, początkujących architektów z Wielkiej Brytanii i zagranicy (do tej pory współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, Włochami, Norwegią i Polską) oraz autorem wielu projektów wspólnie z Barbican, Southbank Centre, Tate Modern, Victoria & Albert Museum i Design Museum, Londyn. Jest współtwórcą i redaktorem portalu architektonicznego London Architecture Diary, redaguje również kolumnę London Underground w blogowym wydaniu „New York Times”. W 2006 został odznaczony nagrodą D&AD Global Design Award, a w 2008 otrzymał Winston Churchill Fellowship.

fotka z /zdjecia/biennale_logo.JPG
Polacy z nagrodą w międzynarodowym konkursie Projekt "What crawls after the dusk" otrzymał pierwszą nagrodę w ideowym konkursie "Venice Re-Creation Centre". Jego autorami są Marcin Kitala i Zygmunt Maniaczyk z Częstochowy.
Toyo Ito i złoty lew dla japońskiego pawilonu na 13. Biennale Architektury w Wenecji Miasta zniszczone w marcu 2011 roku przez tsunami, ludzie, którzy stracili swoje domy, przyjaciół i rodziny – co może zrobić dla nich architektura? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć architekt Toyo Ito, kurator japońskiego pawilonu na 13. Miedzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji
Norman Foster na weneckim Biennale Architektury. Zobacz film W zaprojektowanej przez Normana Fostera instalacji prowadzącej do wnętrza weneckiego Arsenału rysowane światłem nazwiska architektów, projektantów, krytyków architektury przepływają przez posadzkę, ściany i sylwetki gości odwiedzających 13. Międzynarodową Wystawę Architektury w Wenecji
Iżby ściany drżały, pęczniejąc skrywaną wiedzą o wielkiej mocy... Polski pawilon na XIII Biennale Architektury w Wenecji Podczas tegorocznej  edycji Biennale Architektury w Wenecji w pawilonie Polonia eksponowany będzie projekt Katarzyny Krakowiak – instalacja, pozwalająca na doświadczanie przestrzeni poprzez dźwięki
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary na 12. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji Znana z inicjowania oraz popularyzacji niekonwencjonalnych i kwestionujących tradycyjne podziały między dyscyplinami projektów artystyczno-architektonicznych fundacja współpracowała przy tworzeniu wystawy na Biennale Architektury w Wenecji.
Biuro architektoniczne OMA przywróci Fondaco dei Tedeschi Wenecji OMA przedstawiła projekt architektoniczny dotyczący renowacji i ponownego zdefiniowania jednego z najbardziej kultowych budynków w Wenecji: Fondaco dei Tedeschi położonego w sąsiedztwie mostu Rialto nad Kanałem Grande.