Projekt Dach nasz pospolity

i

Autor: Archiwum Architektury Wizualizacja A

Przemysław Chimczak i Maciej Warot laureatami stypendium PRAKTYKA 2016

2016-10-05 18:28

Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu PRAKTYKA organizowanego przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Nagrodę otrzymali Przemysław Chimczak i Maciej Warot za projekt "Dach nasz pospolity". Zwycięska praca to propozycja nowego zagospodarowania zadaszenia parkingu pomiędzy dwiema superjednostkami w Sosnowcu.

Stypendium PRAKTYKA to jeden z dwóch programów organizowanych przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza. Trwające sześć miesięcy stypendium przyznawane jest, by umożliwić młodym architektom rozwinięcie pomysłu ulepszenia wybranej przestrzeni publicznej w dowolnym mieście w Polsce. Wsparcie ma charakter finansowy i merytoryczny.

Prace zgłoszone na tegoroczną edycję konkursu oceniało jury w składzie: Piotr Kuczyński, Przemo Łukasik, Michał Mioduszewski, Jakub Wacławek (przewodniczący), Aleksandra Wasilkowska oraz Maciej Zawadzki. Spośród 12 nadesłanych projektów wybrano trzy finałowe koncepcje - „Garaż miejski” Michała Bali, „Dach nasz pospolity” Przemysława Chimczaka i Macieja Warota oraz „Projekt Króliczok” Magdaleny Orzeł. Autorzy prac zakwalifikowanych do drugiego etapu mieli czas do końca września, by je rozwinąć, udokumentować i zwizualizować. Efekty zaprezentowali w ramach drugiego posiedzenia jury 3 października 2016 roku.

Za najlepszy uznano projekt Przemysława Chimczaka i Macieja Warota „Dach nasz pospolity”. Nagrodzona praca to propozycja zagospodarowania zadaszenia parkingu, położonego pomiędzy dwoma superjednostkami blokowymi w Sosnowcu. Powierzchnia dachu zajmuje przestrzeń 9.500 m2 i stanowi podwórko dla około 3.000 mieszkańców dwóch budynków. Dziś to szara i anonimowa przestrzeń. Po konsultacji z mieszkańcami oraz przeanalizowaniu możliwych rozwiązań, autorzy zaproponowali utworzenie wielofunkcyjnego podwórka dedykowanego wszystkim mieszkańcom. W pasie najbliższym oknom wykorzystano i uzupełniono istniejące powierzchnie zielone. Bliżej środka dachu przewidziano zielony teren rekreacyjny, a w centrum kilka połączonych ze sobą placów. Ich granice zostały zaznaczone kilkoma intensywnymi kolorami. Całość łączy system ścieżek i traktów zaprojektowany tak, aby nie zmieniać szlaków komunikacji, do których przyzwyczaili się mieszkańcy.

Jury doceniło odwagę projektantów, rozmach projektu i dobre rozeznanie warunków lokalnych, niezbędnych do jego realizacji. Skala projektu jest ambitna a jego założenia bliskie wartościom, które przyświecały Stefanowi Kuryłowiczowi, patronowi Stypendium - czytamy w komunikacie jury.